Baza wiedzy

13.05.2020r. „Technologie w medycynie”


Dodał: Medicalonline Data: 13.05.2020

Nadeszła rewolucja w medycynie.
Cyfryzacja, innowacje i wszelkiego rodzaju wdrożenia w dużej mierze spoczywają na barkach dyrektorów placówek medycznych.

 

 

Czego potrzebują polskie szpitale przyszłości?

 

Dzięki dokonaniom naukowców z dziedziny techniki i medycyny obserwujemy jak to, co jeszcze wczoraj było nieuleczalne, dziś przestaje zabijać. W dużym uproszczeniu tak działa współczesna medycyna. Jej najważniejszym i najistotniejszym sojusznikiem jest nowoczesna technologia, która stosowana jest w diagnostyce i leczeniu oraz administracji.

Aplikacje mobilne, roboty wykonujące operacje, możliwość przesyłania i odbioru dokumentacji i zdjęć USG oraz rentgenu to efekt zachodzących zmian. Z pewnością, to nie koniec zmian jakie przyniesie cyfyryzacja. Wykorzystywanie nowoczesnych technologii teleinformatycznych daje placówkom ochrony zdrowia możliwość lepszego dbania o zdrowie pacjentów.

Już 13 maja 2020 roku w Warszawie zapraszamy wspólnie z ekspertami do udziału w kolejnej edycji konferencji „Technologie w medycynie”.

 

>>Rejestracja online<<

 

W programie konferencji znajdzie się blok tematyczny
„Prowadzenie dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej – nowe regulacje i rekomendacje dla podmiotów leczniczych” przygotowany wspólnie przez koalicję 5 organizacji: Polskie Stowarzyszenie HL7, Telemedyczna Grupa Robocza, Pracodawcy Medycyny Prywatnej, Polska Izba Informatyki Medycznej i Fundacja GS1 Polska
(Zakres tematyczny obejmie planowane nowe regulacje prawne w zakresie dokumentacji medycznej i raportowania zdarzeń medycznych, najważniejsze wyzwania dla szpitali w zakresie rozwoju systemów IT w roku 2020 oraz rekomendacje dla podmiotów medycznych związane z integracją systemów IT.)

W bloku merytorycznym znajdą się:

 • „Otoczenie regulacyjne cyfryzacji w ochronie zdrowia – stan aktualny”
  Jan Pachocki – Radca Prawny, DZP (Telemedyczna Grupa Robocza)

 • „Struktura i formaty dokumentacji medycznej”
  Roman Radomski – Prezes, Polskie Stowarzyszenie HL7

 • „Najważniejsze wyzwania dla podmiotów medycznych związane z cyfryzacją ochrony zdrowia”
  Wojciech Lorens
  – Dyrektor ds. Projektów, Medicover (Pracodawcy Medycyny Prywatnej)
  Andrzej Osuch – Dyrektor ds. Transformacji Biznesowej, LUX MED (Pracodawcy Medycyny Prywatnej)

 • „Cyfryzacja podmiotów medycznych z perspektywy dostawcy IT”
  Tomasz Judycki – Prezes, Polska Izba Informatyki Medycznej

 • „Zarządzanie przepływem leków i wyrobów medycznych w szpitalu”
  Anna Gawrońska – Ekspert ds. standardów GS1 w ochronie zdrowia, Fundacja GS1

Ponadto prelekcje poprowadzą m.in.:

 • dr Dobrawa Biadun – radca prawny, specjalista w zakresie prawa medycznego i procedury administracyjnej, Kancelaria Radcy Prawnego Dobrawa Biadun
  „Nowe technologie w medycynie – kiedy jest to eksperyment medyczny?”

 • Patryk Kuchta – Koordynator Zespołu Bezpieczeństwa Informacji, Zastępca IOD, Medicover Sp. z o.o.
  „Podstawy przetwarzania danych osobowych pacjentów w prowadzeniu profilaktyki zdrowotnej i oceny jakości medycznej na gruncie projektu Kodeksu Branżowego Polskiej Federacji Szpitali”

 • Aneta Sieradzka – Prawnik, Sieradzka&Partners
  „Cyberbezpieczeństwo w placówce medycznej”

Grupa docelowa:

– Przedstawiciele prywatnych i publicznych placówek Ochrony Zdrowia oraz administracji publicznej

– Kadra menedżerska z działów: administracji, it, finansów, zamówień, hr oraz zakładów diagnostyki obrazowej i zakładów diagnostyki laboratoryjnej

– Przedstawiciele administracji publicznej

– Przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia

Udział jest bezpłatny dla grupy docelowej. Udział jest płatny dla przedstawicieli dostawców usług, rozwiązań informatycznych oraz technologicznych związanych z tematyką konferencji. Firmy chcące wziąć udział w wydarzeniu prosimy o kontakt z Organizatorem.

Uczestnikom gwarantujemy: certyfikat uczestnictwa, materiały konferencyjne, przerwy kawowe, możliwość konsultacji z Ekspertami.

Inne konferencje medyczne:

 • „Systemy dla szpitali i placówek medycznych”, 13 października

Kontakt z Organizatorem:

Daria Biernacka

mobile: +48/531 375 811

e-mail: [email protected]

fb