Diagnostyczne aparaty rentgenowskie znajdują szerokie zastosowanie w różnych dziedzinach medycyny. Wykonywanie badań obrazowych z wykorzystaniem sprzętu medycznego, jakim jest aparat RTG, jest szybkie i nieinwazyjne. Nowoczesne cyfrowe aparaty RTG są bezpieczne, to systemy rentgenowskie wyposażone w mechanizmy znacznej redukcji emitowanej dawki promieniowania. Producenci aparatów RTG oferują aparaty RTG mobilne lub stacjonarne. Rynek oferuje sprzęt RTG w różnej konfiguracji: na stole, podwieszane itd. Sprzęt RTG szczególnie przydatny w ortopedii i ratownictwie medycznym to śródoperacyjny aparat RTG z ramieniem C (lub ramieniem U), który pozwala na prześwietlanie tkanek pacjenta w czasie wykonywania zabiegu operacyjnego. Aparat RTG i ramię C okalają stół operacyjny (który musi być przezierny, czyli umożliwiać przechodzenie promieniowania rentgenowskiego), co umożliwia monitorowanie postępu zabiegu. Sprzęt RTG wykorzystywany jest w wielu dziedzinach medycyny. Często stosuje się aparaty RTG stomatologiczne (aparaty RTG punktowe i pantomograficzne).

Usługi

fb