projekty i instalacje systemów rurociągowych do gazów medycznych

Zapytaj o produkt

Opis produktu


projekty i instalacje systemów rurociągowych do gazów medycznych

Specjalizujemy się w kompleksowej obsłudze jednostek służby zdrowia. Obsługę inwestycji prowadzimy na wszystkich etapach, od wykonania projektu technicznego, przez montaż systemu rurociągowego w danym obiekcie, po badania i odbiór końcowy potwierdzony protokołem. Wykonujemy pełną dokumentację projektową, na którą składa się opis wraz z rysunkami technicznymi. Nasze projekty są realizowane przez przeszkolony i doświadczony personel Działu Projektowo-Technicznego przy użyciu nowoczesnych rozwiązań graficznych i komputerowych.
Projektujemy systemy rurociągowe w nowo-powstałych obiektach służby zdrowia oraz tworzymy projekty rozbudowy istniejących już systemów rurociągowych.
Wszystkie projekty opracowujemy bazując na wiedzy, zdobytym doświadczeniu i umiejętnościach. Opracowania projektowe zawierają rozwiązania oparte na obowiązujących przepisach prawa i norm europejskich oraz wytycznych branżowych.
Samodzielnie finansujemy swoją działalność na każdym etapie realizacji. Wytwarzany przez nas system rurociągowy do gazów medycznych zgodnie z obowiązującym prawem jest wyrobem medycznym klasy II b. Oznaczamy go znakiem CE z numerem jednostki notyfikowanej i wystawiamy odpowiednią deklarację zgodności. W tym miejscu warto zaznaczyć, że System Rurociągowy do Gazów Medycznych jako wyrób medyczny jest obciążony 8% stawka podatku VAT.

Dane teleadresowe

Podczas kontaktu prosimy powołać się na serwis medicalonline.pl

Formularz kontaktowy


Nasze produkty