system regulatorów ciśnienia 2-go stopnia

Zapytaj o produkt

Opis produktu


system regulatorów ciśnienia 2-go stopnia

System regulatorów ciśnienia 2-go stopnia kontroluje i izoluje gazy medyczne (O2, N2O, powietrze, CO2) zasilające punkty poboru. System regulatorów ciśnienia 2-go stopnia jest odpowiedni dla sieci dystrybucyjnych. Zawiera reduktory, zawory odcinające (przeciwprądowo i zgodnie z przepływem w reduktorach), manometry, podłączenia do gazów, czujniki niskie – wysokie ciśnienie, zgodnie z normami EN ISO 7396-1:2007.

Dane teleadresowe

Podczas kontaktu prosimy powołać się na serwis medicalonline.pl

Formularz kontaktowy


Nasze produkty

fb