DMS CARDIOSCAN 11

Zapytaj o produkt

Opis produktu


System Holterowski Cardioscan 11

Do wszystkich oferowanych przez nas holterów zapewniamy: serwis gwarancyjny, serwis pogwarancyjny, reakcję serwisu do 24 godzin od momentu zgłoszenia, komplet części zamiennych, telefoniczne wsparcie techniczne, instrukcje obsługi w języku Polskim, komplet wymaganych atestów, dostawa i instalacja aparatu u oraz szkolenie personelu – 100% – gratis na terenie całej Polski.

System Holterowski Cardioscan 11 idealny do pracy klinicznej. Wieloparametrowa analiza zaburzeń rytmu. Filtr migotania przedsionków. Analiza odcinka ST (zgodnie z wymogami A.H.A.). Analiza czasowa i częstotliwościowa zmienności rytmu zatokowego (HRV). Analiza QT i QTc. Analiza późnych potencjałów czasowa i częstotliwościowa. Wektokardiografia. Analiza funkcji stymulatorów implantowanych. Prosta – intuicyjna obsługa. Konfiguracja parametrów analizy. Konfiguracja formy i treści raportu. * możliwość wysyłania raportu e-mailem z poziomu programu. Archwizacja danych: * dysk lokalny, * płyty CDRW

Dane teleadresowe

Podczas kontaktu prosimy powołać się na serwis medicalonline.pl

Formularz kontaktowy


Nasze produkty

fb