HUNTLEIGH HEALTHCARE LTD. FETALCARE 3

Zapytaj o produkt

Opis produktu


FetalCare 3

Sonicaid FetalCare 3 to system do archiwizacji i przeglądania zapisów KTG spełniający stale rosnące wymagania dotyczące zcentralizowanego przechowywania danych pacjenta w postaci elektronicznej. Łączy w sobie funkcje rejestracji i wyświetlania na żywo zapisów KTG dla jednego lub większej liczby monitorów płodu, obsługując również bazę danych pacjentów, w której przechowywane są dane zapisów i inne dane pacjentów. Dzięki technologii sieciowej zastosowanej w urządzeniu zapisy można wyświetlać w czasie rzeczywistym i zapisywać je do późniejszego przeglądu, z jednej lub większej liczby lokalizacji, w tym za pośrednictwem dostępu zdalnego, aby móc wydać skierowanie, skonsultować wyniki itp. Jedną z wielu funkcji urządzenia jest możliwość dokonywania analizy wg kryteriów Dawesa-Redmana (teraz w oparciu o 100 tys. zapisów), co stanowi bardzo przydatne narzędzie obiektywnego pomiaru zapisów, eliminujące problemy związane z tradycyjną, wysoce subiektywną interpretacją wzrokową. System umożliwia monitorowanie jednocześnie nawet 60 aparatów KTG jednocześnie.

Wydajniejszy i bardziej niezawodny algorytm

 • Baza danych z badania jest teraz ponad dwukrotnie większa w porównaniu z bazą stosowaną do zintegrowanych monitorów płodu i o 35% większa niż w przypadku naszych poprzednich systemów. Daje to znaczny wzrost w skuteczności wyliczeń statystycznych.
 • Ciągły rozwój algorytmu zapewnia uzyskiwanie najbardziej wiarygodnych wyników.
 • Analiza obejmuje 14 oddzielnych parametrów – więcej niż jakiekolwiek inne narzędzie tego typu

Przechowywanie i pobieranie wyników analizy wraz z zapisami KTG

 • System FetalCare 3 automatycznie archiwizuje wyniki analizy z zapisem KTG
 • Zapisy można pobierać do późniejszej oceny
 • Analizę można przeprowadzać ponownie w dowolnej chwili, na dowolnym odcinku zapisu

Dostępność trzech wiarygodnych interpretacji

 • Nowa – jeszcze niespełnione kryteria
 • Pozwala uniknąć pomyłek, gdy określone kryteria na danym etapie analizy nie zostały spełnione
 • Kryteria niespełnione
 • Kryteria spełnione

Udoskonalone raporty

 • Pełne wyniki analizy można przeglądać na ekranie urządzenia
 • Istnieje możliwość wydruku kompleksowego raportu z analizy

Widok trendu

 • Zapewnia krzywe obrazujące kluczowe parametry zapisów kształtujące się w czasie wskazanym przez użytkownika
 • Dostępne są takie parametry, jak dawka podstawowa, ruchy płodu czy wartość STV
 • Wizualizowane są długofalowe trendy dla całego okresu przedporodowego

Dane teleadresowe

Podczas kontaktu prosimy powołać się na serwis medicalonline.pl

Formularz kontaktowy


Nasze produkty

fb