Pomiar SpO2 z opcją Bluetooth do archiwizacji danych na smartfonie.