Baza wiedzy

Zasady serwisowania urządzeń medycznych


Dodał: Medicalonline Data: 29.04.2022

Serwisowanie sprzętu w każdej placówce opieki zdrowotnej ma bardzo duże znaczenie. To właśnie od sprawnego działania każdego urządzenia zależy bezpieczeństwo pacjentów. Dzięki prawidłowej pracy wszystkich urządzeń, usługi mogą być świadczone na jak najwyższym poziomie. Dlatego warto wybrać dobry serwis sprzętu medycznego. Specjaliści z tego zakresu zadbają o regularne kontrole wszystkich urządzeń, a także na bieżąco będą wykonywać wszelkie naprawy. Ważny jest odpowiedni wybór dobrej firmy serwisującej, gdyż przełoży się to na sprawną współpracę. 

Rola regularnych kontroli aparatury medycznej

Sprzęt wykorzystywany w szpitalach, klinikach, a także ośrodkach zdrowia powinien być regularnie kontrolowany. Jest to ważne, aby w trakcie wykonywanego zabiegu lub procedury diagnostycznej nie doszło do poważnej usterki. Dzięki okresowo wykonywanym czynnościom serwisowym, na bieżąco wymieniane są elementy, które uległy zużyciu. Dzięki takim kontrolom jest pewność, że urządzenie będzie pracować prawidłowo. To z kolei sprawia, że nie zawiedzie w trakcie ważnych zabiegów lub badań. Jest to konieczne w przypadku ewentualnych roszczeń pacjenta. Regularne sprawdzenie działania urządzeń zabezpiecza placówkę przed ewentualnymi konsekwencjami prawnymi. Przede wszystkim jednak umożliwia zapewnienie bezpiecznie prowadzonych usług. Dlatego cała aparatura powinna być na bieżąco serwisowana i całkowicie sprawna. 

Serwis sprzętu medycznego – aspekty prawne

W świetle aktualnych przepisów prawa, za stan wszystkich urządzeń, z których korzysta się w placówce medycznej, odpowiada jej dyrektor. Pracownicy nie mogą używać sprzętu, który nie jest na bieżąco kontrolowany. Każdy aparat musi mieć ważny przegląd techniczny. Bez niego nie może być użyty do diagnostyki lub leczenia pacjenta. Wynika to z ustawy z 20 maja 2010 roku. Częstość wykonywania takich przeglądów zależy od zaleceń producenta i może być inna dla każdego z aparatów. Od rodzaju sprzętu zależy także zakres czynności serwisowych. 

Dokumentacja serwisowa 

Każdy autoryzowany serwis urządzeń medycznych powinien wydać specjalną dokumentację dotyczącą prowadzonych działań. Powinna ona być osobna dla każdego aparatu, który trafił do kontroli. W wykazie musi znaleźć się także czynność naprawcza i wszystkie awarie.  Ważne są także informacje na temat wymienionego elementu. Powinno być to wyszczególnione  łącznie z datą kontroli. Dzięki temu będzie można sprawdzić, kiedy powinien mieć miejsce następny przegląd. W dokumentacji z każdej naprawy oraz kontroli powinna znaleźć się także nazwa podmiotu, który wykonywał te czynności. Opis powinien być możliwie jak najbardziej dokładny i wyczerpujący. Należy w nim ująć zastany stan urządzenia, jak i wszystkie prace nad nim wykonane. Dokumentacja powinna też zawierać ewentualne uwagi serwisanta. Będą one wskazówką, co na przyszłość będzie do wymiany oraz na co zwrócić szczególną uwagę. Mogą znaleźć się też w niej porady dotyczące prawidłowego użytkowania sprzętu przez personel medyczny. Dobre serwisy sprzętu medycznego prowadzą również szkolenia dla pracowników medycznych. Dotyczą one  prawidłowego korzystania z urządzeń diagnostycznych i leczniczych. Według aktualnych przepisów dokumentacja powinna mieć formę pisemną. Ważny jest również wpis do Paszportu Technicznego. 

Serwis sprzętu medycznego w szpitalach

Szpital to rodzaj placówki, w której znajduje się bardzo duża liczba urządzeń medycznych. Wśród nich są również sprzęty ratujące życie, dlatego ich działanie ma ogromne znaczenie. Z tego względu powinny być one z bardzo dużą dokładnością i częstotliwością serwisowane. Do regularnie kontrolowanych urządzeń należą wszystkie stosowane na sali operacyjnej, w tym diatermia, aparaty EKG i USG, tomografy i endoskopy. Sprawnie działający endoskop to podstawa, aby móc bezpiecznie wykonać kolonoskopię, gastroskopię oraz inne zabiegi. Dzięki dobrze działającym opcjom urządzenia można zmniejszyć ryzyko powikłań pozabiegowych, wykonywanych za pomocą takiego sprzętu. Sprawność wszystkich końcówek roboczych w endoskopie pozwala także bezpiecznie pobrać wycinki do badań. Niektóre rodzaje endoskopów, takie jak firmy Olympus warto oddać w ręce specjalistów z doświadczeniem w serwisowaniu takiego właśnie sprzętu. W serwisie endoskopów specjalizuje się PaMed, wydając całą niezbędną dokumentację. Dodatkowo sprawdzane jest także bezpieczeństwo elektryczne, potwierdzone odpowiednim protokołem. Jest to niezbędne, aby leczenie odbyło się w bezpiecznych warunkach. Od tego może zależeć życie i zdrowie pacjenta, więc należy przyłożyć szczególną uwagę do prac serwisowych. 

Szukasz autoryzowanego serwisu urządzeń endoskopowych? Sprawdź ofertę Medicalonline!

Kontrola działania  urządzeń diagnostycznych

Sprzęt diagnostyczny, taki jak np aparat USG lub EKG muszą w każdej placówce być sprawne. To m.in. od nich zależy postawienie trafnego rozpoznania, które pozwoli wdrożyć prawidłowe leczenie. Jest to bardzo ważne, gdyż przykładowo aparat do EKG może wskazać niebezpieczne zaburzenia akcji serca. Ważna jest więc odpowiednia czułość tego urządzenia i prawidłowe wskazywanie wyniku. Podobnie jest w przypadku usg, które szybko może rozpoznać stan nagły. Precyzja obrazu w takim przypadku i praca bez zakłóceń są podstawą do świadczenia usług medycznych. 

Kiedy wybrać serwis autoryzowany?

Wybór rodzaju serwisu zależy od rodzaju urządzenia. Niektóre sprzęty medyczne muszą być serwisowane w firmie autoryzowanej. Zależy to od stopnia skomplikowania aparatu, zasad jego działania i budowy. Konieczność wykonywania prac serwisowych w miejscu autoryzowanym, jest podyktowana instrukcją dołączoną do aparatu. Konieczność taka może wynikać również z praw gwarancyjnych. Serwis autoryzowany jest często prowadzony przez firmę niezależną od producenta danego urządzenia. Uzyskał on jednak wszystkie pozwolenia na wykonywanie prac naprawczych dotyczących danego sprzętu. 

Dlaczego warto wybrać dobry serwis sprzętu medycznego?

Sprawnie układająca się współpraca z serwisantem sprzętu medycznego zapewnia bezpieczeństwo pacjenta i pracy personelu. Używane urządzenia tym samym będą spełniały wszystkie konieczne normy. Placówka z regularnie serwisowanym sprzętem może świadczyć usługi na najwyższym poziomie.

fb