Baza wiedzy

Zasady mycia i dezynfekcji w szpitalu


Dodał: Medicalonline Data: 10.09.2019

Magdalena Nowobilska | 2011-12-15

Bezpieczeństwo pracy i ochrona zdrowia personelu oraz pacjentów placówek medycznych w wielkiej mierze są zależne od dobrze skonstruowanego planu higienicznego lub instrukcji utrzymania czystości i dezynfekcji. 

Plan higieniczny lub instrukcję powinny przygotować pielęgniarki epidemiologiczne, wchodzą one w życie po zatwierdzeniu dyrektora ds. medycznych.

W placówkach medycznych znajdują się pomieszczenia o różnym poziomie ryzyka zakażenia Ogólnie przyjęty podział tych pomieszczeń to:

 • strefa ciągłej czystości – magazyny zasobów czystych (np. magazyn pościeli i przechowywania materiałów sterylnych, apteka szpitalna)
 • strefa  ogólnej czystości – dyżurki lekarskie i pielęgniarskie, klatki schodowe, biura, sale pobytu dziennego, sale chorych, gabinety rehabilitacji,
 • strefa zmiennej czystości, tj. skażenia zmiennego –  gabinety zabiegowe, zolatki,
 • strefa ciągłego skażenia – brudowniki, toalety, worki z odpadami.

Plan dezynfekcji i mycia każdej ze stref powinien zawierać rzetelnie opisane czynności, kolejność sprzątania pomieszczeń, częstotliwość oraz dostosowanie kolorów sprzętu sprzątającego do czyszczonych powierzchni. 

Utrzymywanie czystości zapobiega szerzeniu się zakażeń szpitalnych, jednak proces sprzątania powinien być zgodny z zasadami ustalonymi i zapisanymi przez pielęgniarkę epidemiologiczną placówki. 

Najistotniejsze zasady w planie higienicznym placówki medycznej

 • Powierzchnie i sprzęt medyczny powinny zostać wyczyszczone i zdezynfekowane po każdym pacjencie. 
 • Przed myciem, należy usunąć z pomieszczenia brudną bieliznę i odpady medyczne.
 • Sprzątanie rozpoczyna się od powierzchni pionowych, najmniej zabrudzonych, czyli położonych najwyżej, przechodząc do powierzchni poziomych (podłogi).
 • Sprzęt do ręcznego sprzątania, czyli mopy, ścierki, wiaderka powinny być w kolorach zgodnych z zapisem przeznaczenia przez pielęgniarkę epidemiologiczną.
 • Trzon mopa powinien być tak skonstruowany, aby eliminować ręczne zdejmowanie.
 • Liczba mopów i ścierek powinna być dostosowana do liczby pomieszczeń i rodzaju mytych powierzchni. Raz użyty sprzęt należy odłożyć do „brudnego” worka.
 • Sprzęt myjący po użyciu należy zdezynfekować, umyć i odstawić do czystego pomieszczenia w stanie suchym.

[[ Polecamy najnowszego e-booka „Jak w praktyce stosować ustawę o działalności leczniczej” – niezbędna pozycja dla menedżera placówki medycznej – kliknij i przeczytaj opis zawartości]]

Dezynfekcja to eliminowanie drobnoustrojów poprzez wpływ na ich strukturę lub przemianę materii. Powierzchnie zanieczyszczone, skażone ludzkim materiałem biologicznym, np. moczem, krwią czy plwociną w pierwszej kolejności należy wytrzeć za pomocą chłonnego materiału jednorazowego a następnie wykonać dezynfekcję odpowiednim preparatem o czasie działania nie przekraczającym 15 minut. 

Zakres działania środków dezynfekcyjnych ma następujące oznakowanie: 

B – bakterie, 

F – grzyby, 

V – wirusy, 

Tbc – prątki, 

S – spory.
 

fb