Zaawansowany, bezprzewodowy symulator dorosłego człowieka

Termin składania ofert: 24 października 2019 (wygasło)

Zaawansowany, bezprzewodowy symulator dorosłego człowieka odwzorowujący cechy ciała ludzkiego, takie jak wygląd, wzrost oraz fizjologiczny zakres ruchów w stawach.:
DANE PODSTAWOWE:
1) rok produkcji nie starszy niż 2018;
2) funkcja całkowicie bezprzewodowej symulacji, bez jakichkolwiek podłączeń elektrycznych oraz pneumatycznych;
3) konfiguracja sieci bezprzewodowej w paśmie 2,4 GHz i/lub 5 GHz;
4) bezprzewodowa praca symulatora z użyciem wbudowanych akumulatorów zasilających;
5) co najmniej cztery godziny pracy bez konieczności doładowywania akumulatorów, zarówno w symulatorze jak i systemie sterowania;
6) dodatkowa funkcja pracy z zasilaniem z sieci jednofazowe i komunikacji przewodowej poprzez Ethernet LAN;
7) możliwość ustawienia szerokości źrenic niezależnie dla każdego oka;
8) praca symulatora w trybach:
a) automatycznym, gdzie podawane dawki leków i wykonywane czynności medyczne zmieniają stan „pacjenta” zgodnie z uruchomionym scenariuszem
b) sterowanym przez instruktora, który może modyfikować efekty działania poszczególnych leków i wykonanych czynności

UKŁAD ODDECHOWY:
9) głowa rzeczywistych rozmiarów z elastycznym językiem, chrząstką nalewkowatą, nagłośnią, dołkiem nagłośnieniowym, strunami głosowymi, tchawicą, drzewem oskrzelowym, przełykiem i sztucznymi płucami. Funkcja realistycznego unoszenia się i opadania klatki piersiowej podczas wdechu;
10) automatyczna, programowalna odpowiedź parametrów klinicznych (układ oddechowy, krążenia) na techniki wentylacyjne z uwzględnieniem ich skuteczności;
11) szmery oddechowe prawidłowe i nieprawidłowe zsynchronizowane z fazą oddechową, ustawiane oddzielnie dla prawego i lewego płuca. Funkcja osłuchiwania w minimum w czterech miejscach na przedniej powierzchni klatki piersiowej niezależnie dla każdego płuca;
12) wywoływanie różnego stopnia obrzęku języka, aż do stanu uniemożliwiającego wprowadzenie łyżki laryngoskopu;
13) obustronne odbarczenie odmy opłucnowej poprzez wkłucie igły w linii środkowo obojczykowej drugiej przestrzeni międzyżebrowej. W komplecie przynajmniej 5 zestawów zużywalnych elementów dla każdej ze stron;
14) funkcja obustronnego drenażu jamy opłucnej. W komplecie przynajmniej 5 zestawów zużywalnych elementów dla każdej ze stron;
15) funkcja wielokrotnej konikotomii i konikopunkcji bez potrzeby wymiany skóry głowy. W komplecie przynajmniej 5 wymiennych skór szyi i przynajmniej 3 rolki taśmy zaklejającej otwory w tchawicy;
16) standardowe czynności z zakresu ALS /ACLS:
a) wentylacja przez maskę twarzową z użyciem worka samorozprężalnego;
b) zakładanie rurek ustno-gardłowych i nosowo-gardłowych i prowadzenie wentylacji;
c) zakładanie rurek intubacyjnych i prowadzenie wentylacji;
d) zakładanie COMBITUBE i prowadzenie wentylacji;
e) zakładanie masek krtaniowych i prowadzenie wentylacji;
f) intubacja z wykorzystaniem różnych rodzajów prowadnic, w tym światłowodowych;
g) wentylacja po wykonaniu konikotomii i konikopunkcji;
h) wykonanie ekstubacji.

UKŁAD KRĄŻENIA:
17) Oprogramowanie zawierające bibliotekę minimum 30. rytmów pracy serca;
18) Częstość pracy serca w zapisie EKG w zakresie nie mniejszym niż 0 –180/min;
19) generowanie minimum 3. rodzajów skurczów dodatkowych w zapisie EKG;
20) generowanie minimum 2. rodzajów artefaktów w zapisie EKG.Artefakty w zapisie EKG mogą być powodowane zewnętrznymi czynnikami, takimi jak defibrylacja czy uciskanie klatki piersiowej;
21) przeprowadzenie defibrylacji energią od 1 do 360 J, z automatyczną rejestracją defibrylacji;
22) monitorowanie pracy serca:
a) za pomocą minimum 3. odprowadzeń EKG;
b) poprzez elektrody wielofunkcyjne (umożliwiające defibrylację i elektrostymulację zewnętrzną) z zestawem przewodów i adapterów elektrod do minimum 3. rodzajów defibrylatorów (wskazać producentów i modele sprzętu, z którym adaptery współpracują).
23) funkcja zapisu EKG z 12. odprowadzeń zsynchronizowanego z zapisem uzyskanym z 3. odprowadzeń EKG i elektrod wielofunkcyjnych;
24) elektrostymulacja zewnętrzna z ustawianiem częstości stymulacji i progu przechwycenia stymulacji (natężenia prądu).

TĘTNO:
25) tętno zsynchronizowane z EKG i zewnętrznym masażem serca;
26) siła tętna zależna od ciśnienia tętniczego krwi i miejsca pomiaru. Siła tętna zależy od zaimplementowanej wartości ciśnienia tętniczego krwi oraz miejsca pomiaru. Przy niskich wartościach ciśnienia tętniczego krwi zanik tętna na obwodowych tętnicach;
27) obustronne tętno na tętnicach szyjnych i przynajmniej jednej tętnicy promieniowej;
28) tętno wyczuwalne przynajmniej na jednej ręce w dole łokciowym i nadgarstku;
29) bieżąca informacja zwrotna o efektywności zabiegów resuscytacyjnych oraz jej rejestracja w rejestrze zdarzeń.

CIŚNIENIE KRWI:
30) ciśnienie tętnicze krwi symulowane automatycznie, pomiar z wykorzystaniem palpacji i osłuchiwania (dźwięki zsynchronizowane z tętnem);
31) symulacja ciśnienia tętniczego krwi minimum w zakresie 0–250 mmHg;
32) niezależne ustawianie skurczowego i rozkurczowego ciśnienia tętniczego krwi;
33) funkcja wywołania objawów sinicy;
34) pomiar ciśnienia tętniczego krwi z wysłuchaniem (lub brak takiej możliwości w zależności od stanu klinicznego symulowanego pacjenta) 5 faz Korotkowa z możliwością regulacji poziomu głośności;
35) wyświetlanie parametrów ciśnienia tętniczego krwi na symulowanym monitorze pacjenta;
36) regulacja czasu trwania pomiaru ciśnienia na symulowanym monitorze pacjenta.

PODAWANIE LEKÓW I PŁYNOTERAPIA:
37) dostęp do żyły dołu łokciowego z programowalną reakcją na rodzaj i dawkę podanego leku oraz fizjologiczną reakcją na podane leki i ich dawki;
38) podawanie leków w bolusie oraz infuzji płynów;
39) funkcja wkłuć doszpikowych. Z możliwością podawania i aspiracji płynów. W komplecie minimum 5 zestawów zużywalnych elementów.

ODGŁOSY PACJENTA ORAZ OSŁUCHIWANE:
40) symulacja głosu pacjenta;
41) osłuchiwanie tonów serca oraz wad zastawkowych na klatce piersiowej;
42) osłuchiwanie szmerów oddechowych (prawidłowych i patologicznych: minimum 5 szmerów) ustawianych niezależnie dla prawego i lewego płuca.
43) odgłosy kaszlu, wymiotów, pojękiwania oraz odgłosy mowy;
44) opcja nagrywania własnych odgłosów i wykorzystywania ich w symulacji z opcją regulacji głośności.

GENITALIA DO PROCEDUR UROLOGICZNYCH
45) wymienne genitalia żeńskie i męskie do procedur cewnikowania urologicznego.

OPROGRAMOWANIE I INTERFACE DO KONTROLI FUNKCJI SYMULATORA
46) Interface w postaci tabletu z kolorowym, dotykowym wyświetlaczem o przekątnej ekranu minimum 5”;
47) bezprzewodowe łączenie z symulatorem w technologii Bluetooth lub WiFi;
48) oprogramowanie do obsługi symulatora w j. polskim;
49) oprogramowanie kontrolujące wszystkie funkcje: blokady i udrożnienia dróg oddechowych, funkcje kardiologiczne, resuscytację krążeniowo-oddechową, tętno, ciśnienie krwi i odgłosy z narządów wewnętrznych;
50) indywidualne ustawianie każdej z funkcji dróg oddechowych za pomocą oprogramowania sterującego;
51) regulacja głośności odgłosów serca, płuc za pomocą oprogramowania sterującego;
52) rejestracja wykonywanych czynności resuscytacyjnych (ALS/ACLS) oraz automatyczna rejestracja funkcji z czujników symulatora;
53) zapis i wydruk zarejestrowanych czynności ratowniczych;
54) zestaw minimum 15. gotowych scenariuszy zdarzeń z zakresu stanów nagłych. Scenariusze symulacyjne zgodne z podstawą programową kierunku Ratownictwo. Scenariusze stworzone w j. polskim kompatybilne z symulatorem, uwzględniające funkcje symulatora. Plik scenariusza zawiera szczegółowe/kompletne karty symulacyjne zawierające minimum: cele szkoleniowe (techniczne i nietechniczne), opis scenariusza, dane przypadku/pacjenta, stan początkowy, szczegółowy opis wyposażenia stanowiska;
55) Budowa scenariuszy zdarzeń przez użytkownika przy użyciu dołączonego oprogramowania.
Bezpłatny dostęp w ramach dostarczonego zestawu dla minimum 5 użytkowników;
56) zainstalowana w pełni funkcjonalna, najnowsza wersja oprogramowania instruktorskiego sterującego symulatorem. Bezpłatna aktualizacja oprogramowania do najnowszej wersji w okresie trwania gwarancji dostępna przez Internet i dożywotni klucz licencyjny na posiadane oprogramowanie z możliwością wykorzystania klucza w przypadku zmiany lub uszkodzenia komputera. Proszę podać okres bezpłatnej aktualizacji oprogramowania;

SYMULOWANY MONITOR DO OCENY STANU „PACJENTA” PRZEZ ĆWICZĄCYCH
57) bezprzewodowy (bez konieczności podłączenia do symulatora, nd. zasilania) monitor dotykowy z kolorowym wyświetlaczem o przekątnej minimum 20’’.
58) wyświetlanie krzywych EKG, ciśnienia tętniczego krwi, SpO2, ETCO2, fali tętna, częstości oddechu, częstości pracy serca, temperatury;
59) dowolna konfiguracja krzywych wyświetlanych na monitorze;
60) wyświetlanie fali tętna i SpO2 po podłączeniu symulowanego czujnika pulsoksymetru – czujnik w komplecie;
61) wyświetlanie trendów tętna, EKG i SpO2 ;
62) sygnał dźwiękowy SpO2 z różnymi poziomami modulacji i głośności zależnie od wartości saturacji;
63) minimum 2 porty USB w technologii USB 3.0 lub nowszej;
64) minimum 1 złącze HDMI;
65) wejście mikrofonowe, wyjście słuchawkowe;
66) karta sieciowa bezprzewodowa
67) obudowa jednostki wykonana ze stopu aluminium, klawiatura z podświetlaniem odporna na zachlapania.

MOBILNY SYSTEM REJESTRACJI AUDIO-VIDEO I DEBRIEFINGU
68) mobilny system do rejestracji sesji szkoleniowych składający się z kamery, mikrofonu, statywu/uchwytu kamery, jednostki rejestrującej oraz monitora;
69) system bezprzewodowy komunikujący się z symulatorem i symulowanym monitorem pacjenta w technologii WiFi, dający możliwość ciągłej pracy, bez potrzeby ładowania lub zmiany akumulatorów przez minimum 6 godzin;
70) kamera FullHD o możliwości rejestracji obrazu w kolorze o rozdzielczości minimum 1080p. Zasilanie kamory PoE, PoE+ lub USB.
Funkcja autofocus.
71) mikrofon stereofoniczny;
72) statyw kompatybilny z kamerą opisaną w ppkt. 70. Wysokość minimum 160 cm;
73) uchwyt kompatybilny z kamerą opisaną w ppkt. 70 z giętkim przewodem typu „gęsia szyja”;
74) jednostka rejestrująca oparta o komputer PC z zainstalowanym odpowiednim oprogramowaniem zapewniającym pełna funkcjonalność w zakresie rejestracji obrazu, dźwięku oraz zdarzeń automatycznie rejestrowanych przez symulator. Oprogramowanie zapewnia również możliwość archiwizacji zarejestrowanych sesji szkoleniowych na zintegrowanym dysku SSD o pojemności minimum 240 GB. Procesor jednostki zapewniający wydajne działanie systemu. Wymagane złącza jednostki: min 2 USB3-0, HDMI lub DisplayPort, Ethernet, zintegrowana karta WiFi, ekran kolorowy, minimum 15”;
75) Monitor do odtwarzania zarejestrowanych sesji o przekątnej minimum 50”. Możliwość przekierowania obrazu z jednostki rejestrującej poprzez interface HDMI lub DisplayPort. W zestawie wieszak o standardzie VESA umożliwiający montaż monitora na ścianie.


Dane kontaktowe zapytań ofertowych dostępne są wyłącznie dla zarejestrowanych firm.

Jeśli masz konto to Zaloguj się

Jeśli jeszcze nie masz konta to:

Zarejestruj się