Wyposażenie placówki medycznej

Termin składania ofert: 10 października 2019 (wygasło)

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do składania ofert w ramach szacowania wartości zamówienia na zakup sprzętu medycznego do Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej na potrzeby Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Oferty zgodne z formularzem stanowiącym załącznik (skan podpisanego formularza ofertowego) należy przesłać na adres e-mail w terminie do dnia 11.10.2019 do godz. 12:00.

Niniejsze szacowanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Z poważaniem

Załącznik:


Dane kontaktowe zapytań ofertowych dostępne są wyłącznie dla zarejestrowanych firm.

Jeśli masz konto to Zaloguj się

Jeśli jeszcze nie masz konta to:

Zarejestruj się