Wyposażenie kompleksowe oddziałów szpitalnych

Termin składania ofert: 14 listopada 2019 (wygasło)

Szanowni Państwo,

Niniejszym informujemy, że Grupa American Heart of Poland S.A. ogłasza konkurs ofert na: sprzedaż i dostawę wyrobów medycznych w zakresie kardiochirurgii, kardiologii inwazyjnej, chirurgii naczyniowej, elektrostymulacji serca i ablacji dla klinik własnych i spółek zależnych w imieniu i na rzecz których działa tj. Centrum Kardiologii Sp. z o.o. (Józefów), Nafis S.A. (Poznań), I-Kar Sp. z o.o. (Poznań), Podlaskie Centrum Sercowo Naczyniowe Sp. z o.o. (Augustów) oraz Szpitale Polskie S.A. (Katowice).

W załączniku przesyłamy Zaproszenie do składania ofert wraz z harmonogramem, Regulamin konkursu, Wzór umowy oraz Formularze ofertowe.

Termin składania ofert w formie pisemnej i elektronicznej ustalony został na 15.11.2019r. do godz. 09.00.

W razie jakichkolwiek pytań, pozostaję do dyspozycji.

Załącznik: