Spirometr

Termin składania ofert: 12 maja 2021 (wygasło)

Szanowni Państwo,
Zapraszamy do złożenia oferty do postępowania w trybie zapytania o cenę – procedura uproszczona zgodnie z pkt 4.1.3. ppkt 1.5) Regulaminu udzielania zamówień w GK PGNiG TERMIKA na
spirometr przenośny z możliwością podłączenia do komputera Spirometr Spirobank II ADVANCED -1 szt
Prosimy o podanie:
– ceny jednostkowej netto,
– informacji dotyczącej warunków płatności,
– kosztów dostawy,
– terminu realizacji
– ważności oferty .
Ponadto w załączeniu przesyłamy Ogólne Warunki Realizacji Dostaw (dalej OWRD) wraz z obowiązkiem informacyjnym Zamawiającego, prosimy o podpisanie i dołączenie do oferty.
Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją OWRD.
Wymagania stawiane Wykonawcom:
Dostarczony materiał ma być fabrycznie nowy, oryginalnie zapakowany.
Zapoznanie się z “Regulaminem udzielania zamówień w GK PGNiG TERMIKA”, który znajduje się na stronie internetowej https://www.ptep.pl/dla-dostawcow/przetargi/regulamin-wyboru-oferentow-w-pgnig-termika-energetyka-przemyslowa-sa/,

Preferowane warunki realizacji przez Zamawiającego:
– warunki płatności – przelew 30 dni od daty wpływu FV do PGNiG TERMIKA TEP S.A.
– koszt transportu – wliczone w cenę oferty
– termin realizacji – 7 dni od daty otrzymania zamówienia
– ważność oferty – 60 dni

Oferty należy przesłać do dnia 06.05.2021r. do godz. 10.00


Dane kontaktowe zapytań ofertowych dostępne są wyłącznie dla zarejestrowanych firm.

Jeśli masz konto to Zaloguj się

Jeśli jeszcze nie masz konta to:

Zarejestruj się