Modele anatomiczne – czaszki, stawu, szyji, zatok, wątroby

Termin składania ofert: 24 października 2019 (wygasło)

Witam,

Model czaszki płodu
naturalnej wielkości czaszka płodu z widocznymi ciemiączkami
Model czaszki dorosłego człowieka 3-częściowa czaszka naturalnej wielkości dorosłego człowieka.
Poszczególne kości zaznaczone na kolorowo, umożliwiając rozpoznanie granic pomiędzy nimi.

Mięśnie stawu łokciowego
fantom przedstawiający mięśnie oddziałujące na staw łokciowy,
osadzone na kościach ramienia i przedramienia, wielkość naturalna.

Funkcjonalny model stawu barkowego
składający się z łopatki, obojczyka, fragmentu kości ramiennej oraz więzadeł stawowych,
odzwierciedlający budowę anatomiczną i umożliwiający demonstrację mechaniki stawu barkowego, wielkość naturalna.

Staw barkowy z mięśniami przedstawiający kości, mięśnie i więzadła barku.

Funkcjonalny model stawu biodrowego
model składający się z części kości udowej,
stawu biodrowego oraz więzadeł stawowych, umożliwiający prezentację funkcji stawu.

Funkcjonalny model stawu kolanowego
model składający się z dystalnego odcinka kości udowej, proksymalnych odcinków kości piszczelowej i strzałkowej, rzepki, stawu kolanowego, łękotek, ścięgnem mięśnia czworogłowego uda i więzadłami stawowymi, umożliwiający także demonstrację funkcji stawu.

Model struktury wewnętrznej palca
model palca przedstawiający kości, mięśnie i ich ścięgna, wielkość naturalna.

Pierwszy i drugi kręg szyjny
połączenie kręgu szczytowego z obrotowym, elementy ruchome, wielkość naturalna.

Splot szyjny i ramienny
model przedstawiający elementy kostne (szyjny odcinek kręgosłupa i staw ramienny)
wraz z korzeniami i gałęziami splotu szyjnego i ramiennego.

Lędźwiowa część kręgosłupa z unerwieniem
model przedstawiający budowę anatomiczną dolnego odcinka kręgosłupa wraz ze strukturami nerwowymi,
przedstawiający zmiany zwyrodnieniowe w obrębie kości i połączeń kości miednicy i lędźwiowego odcinka kręgosłupa.

Model kręgu z rdzeniem kręgowym
model przedstawiający przekrój przez kręg szyjny,
kanał kręgowy i otwory międzykręgowe wraz z zawartością.

Model zatok
przezroczysty model zatoki przynosowych (czołowe, szczękowe, klinowe i sitowe)
naturalnej wielkości.

Przepuklina pachwinowa
model przedstawiający kanał pachwinowy wraz z przepukliną.

Model wątroby
model przedstawiający podział wątroby na 8 segmentów wraz z ich unaczynieniem,
wielkość naturalna lub pomniejszona.

Wątroba z trzustką i dwunastnicą model przedstawiający wzajemne ułożenie wątroby z pęcherzykiem żółciowym,
trzustki, śledziony, żołądka i dwunastnicy , wielkość naturalna

Pozdrawiam


Dane kontaktowe zapytań ofertowych dostępne są wyłącznie dla zarejestrowanych firm.

Jeśli masz konto to Zaloguj się

Jeśli jeszcze nie masz konta to:

Zarejestruj się