Baza wiedzy

Wymagania do prowadzenia rehabilitacji leczniczej


Dodał: Medicalonline Data: 10.09.2019

 
Sebastian Nowocin | 2011-11-07

Podmiot leczniczy, który oferuje pacjentom dostęp do porad lekarzy rehabilitacji oraz zabiegów fizjoterapeutycznych wykonywanych w przystosowanych do tego celu placówkach i zamierza podpisać i realizować umowę z NFZ w tym zakresie, musi spełnić rozmaite wymagania prawne.

NFZ zwraca koszty leczenia pacjentów z zakresu rehabilitacji leczniczej gdy świadczeniodawca realizuje postanowienia umowy, rozporządzenia Ministra Zdrowia z 30 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej i zarządzenia Prezesa NFZ z 2 września 2010 r. nr 53/2010/DSOZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w  rodzaju  rehabilitacja lecznicza.

>> „Kontrole NFZ, Ministra Zdrowia i organów tworzących podmioty lecznicze” – wyjątkowa publikacja, która pozwoli Ci bez stresu przejść przez różne kontrole! <<

Zgodnie z wymogami prawnymi, w placówce udzielającej pomocy rehabilitacyjnej powinni znaleźć się lekarze specjaliści rehabilitacji w chorobach narządu ruchu lub rehabilitacji ogólnej lub rehabilitacji medycznej czy medycyny fizykalnej balneoklimatologii zatrudnieni na przynajmniej ¼ etatu przeliczeniowego. Mogą to być lekarze ze specjalizacją I stopnia, w czasie specjalizacji lub lekarze chirurgii ortopedycznej lub chirurgii urazowo-ortopedycznej. Porad lekarskich mogą udzielać  na miejscu lub w warunkach domowych. Ponadto lokal, w którym mieści się poradnia, powinien być przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Poradnia taka powinna przyjmować co najmniej 2 razy w tygodniu, z czego raz w godzinach 13:00-18:00. 

Ośrodkom udzielające fizjoterapii ambulatoryjnej muszą zatrudniać magistra fizjoterapii, masażystę i fizjoterapeutę oraz lekarza oraz magistra fizjoterapii w zakresie krioterapii ogólnoustrojowej. Wymagane są odrębne pomieszczenia zabiegowe Zakład rehabilitacji powinien być otwarty 5 dni w tygodniu, nie krócej niż przez 5 godzin. Poza tym 2 dni powinien działać w godzinach 13:00-18:00 

Jeśli placówka zamierza oferować pacjentom fizykoterapię domową, powinna zatrudnić lekarzy specjalistów rehabilitacji w chorobach narządu ruchu lub rehabilitacji ogólnej, lekarzy ze specjalizacją I stopnia, w czasie specjalizacji, lekarzy specjalistów chirurgii ortopedycznej lub urazowo-ortopedycznej, specjalistów w dziedzinie fizykoterapii, fizjoterapeutę lub technika masażystę. Wyposażenie takiej placówki medycznej powinno zawierać przynajmniej przenośny zestaw do elektroterapii i do biostymulacji laserowej. 

Żeby prowadzić rehabilitację w ośrodku lub oddziale dziennym, trzeba spełnić więcej wymagań. Konieczne jest zatrudnienie specjalistów udzielających pomocy pacjentom wymagającym rehabilitacji ogólnoustrojowej, rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego, rehabilitacji słuchu i mowy, wzroku, rehabilitacji kardiologicznej, pulmonologicznej. 

Rozliczenia z NFZ

Każdy zabieg czy porada mają liczoną wartość punktową, wedle której NFZ rozlicza się ze świadczeniodawcami. Za wykonywanie domowych zabiegów ośrodek otrzyma wyższy zwrot kosztów. 

Najwyżej punktowane są pobyty całodniowe pacjentów w ośrodkach lub oddziałach rehabilitacji.

>> Więcej porad na temat kontraktowania w magazynie „Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ” – pierwszy numer zamów bezpłatnie! <<

Dlatego możliwość wynegocjowania najlepszego kontraktu mają zazwyczaj podmioty lecznicze przygotowane do udzielania profesjonalnej pomocy rehabilitacyjnej. Zyski wpływające do świadczeniodawców z kontraktów NFZ, zależą od warunków, jakie spełnia placówka i typu oferowanych usług. Jednak można przypuszczać, że w najbliższych latach rehabilitacja może okazać się jedną z lepiej dotowanych form udzielania pomocy medycznej.

fb