Medycyna estetyczna (łac. Medicina aesthetica) dział medycyny, należący do estetologii medycznej zajmujący się zapewnieniem wysokiej jakości życia ludzi zdrowych poprzez działania zapobiegawcze, zorientowane w dużej mierze na profilaktykę starzenia się skóry, w kolejnym etapie natomiast działania rekonstrukcyjne, mające odtworzyć stan sprzed tego procesu

Medycyna estetyczna

fb