Defibrylatory to specjalistyczne urządzenia, które służą do defibrylacji mięśnia sercowego. Zabieg defibrylacji polega na zastosowaniu impulsu prądu, mającego na celu wznowienie prawidłowej akcji serca. Defibrylator to sprzęt niezbędny w każdym ambulatorium, karetce pogotowia ratunkowego i w każdej placówce medycznej. Wykorzystywany jest przy zatrzymaniu akcji serca, a także w przypadkach częstoskurczu komorowego i migotania komór. Coraz częściej defibrylatory można spotkać również w miejscach takich jak lotniska, dworce kolejowe i galerie handlowe, gdzie stwarzają one możliwość wykonania szybkiej reanimacji.

Defibrylatory

Kategorie + rozwiń


Defibrylatory specjalistyczne dla placówek medycznych

Specjalnie dla szpitali polecane są modele z możliwością wykonania defibrylacji zewnętrznej i wewnętrznej. Dla specjalistów dostępne są również zaawansowanej technologii aparaty do resuscytacji. Wychodząc naprzeciw początkującym ratownikom w ofercie można znaleźć także defibrylatory treningowe. Posiadają one zestawy różnych scenariuszy do nauki użytkowania defibrylatora AED.

Defibrylator, jako urządzenie ratujące życie powinien znajdować się we wszystkich miejscach użyteczności publicznej.  

AED, czyli Automatyczny Elektroniczny Defibrylator pozwala na szybkie podjęcie reanimacji. Użyć go może nawet osoba bez wykształcenia medycznego, gdyż technologia aparatu i pojawiające się komendy pomogą wykonać defibrylację krok po kroku. Na podstawie analizy EKG urządzenie pomaga ocenić, czy defibrylacja w danym przypadku jest koniecznością oraz dobiera parametry impulsu. Defibrylator typu AED należy włączyć przez podłączenie kabla i przyklejenie elektrod do klatki piersiowej osoby reanimowanej. Jedną z elektrod nakleja się po prawej stronie mostka. Druga elektroda powinna być przyklejona po stronie lewej, w linii pachowej. W przypadku gdy osoba poddawana defibrylacji ma widoczną bliznę mogącą świadczyć o wszczepieniu rozrusznika serca elektrody powinno się naklejać w odległości minimum 10 cm od tej okolicy. Następnie należy postępować według poleceń głosowych lub wizualnych, które wydaje AED.

Rodzaje defibrylatorów

W ofercie dostępne są różne rodzaje defibrylatorów. Mogą one działać w trybie manualnym lub automatycznym (AED). Defibrylatory w formie stacjonarnej mogą być wyposażone w elektrody samoprzylepne lub w tzw. łyżki, które wystarczy tylko przyłożyć w odpowiednie miejsca na klatce piersiowej. Wśród defibrylatorów dostępne są urządzenia do defibrylacji asynchronicznej i synchronicznej (kardiowersji). Niektóre modele dają możliwość dodatkowego wykonania pulsoksymetrii, kapnografii, pomiaru temperatury i monitoringu ciśnienia tętniczego krwi. Mogą być one zaopatrzone w drukarkę. Są również typowe wersje przenośne defibrylatorów z uchwytem i torbą ułatwiającą przenoszenie. Defibrylatory standardowo wyposażone są w elektrody przeznaczone dla osób dorosłych, jednak część modeli posiada również w zestawie elektrody pediatryczne. Do defibrylatora może być dołączone również oprogramowanie i kabel USB. Do wykorzystania w miejscach użyteczności publicznej wygodne są zestawy z systemem do montowania na ścianie. Dostępne w ofercie są również defibrylatory bezprzewodowe. Modele urządzeń do defibrylacji różnią się między sobą m.in. czasem ładowania, a także wielkością monitora.

Defibrylator AED – zasada działania

Defibrylator automatyczny, nazywany jest też urządzeniem AED. Jest to skrót z języka angielskiego od słów: automated external defibrillator. W tłumaczeniu na język polski oznacza to: automatyczny defibrylator zewnętrzny. Aparat ten jest niezwykle zaawansowany technologicznie. Jego działanie polega na zastosowaniu impulsu elektrycznego do przywrócenia miarowej akcji serca. Rytm zostanie oceniony przez defibrylator po przyklejeniu elektrod do skóry pacjenta.

Aby przeprowadzić defibrylację, należy wykonać następujące kroki:

 • ułożyć osobę poszkodowaną na podłodze płasko na plecach
 • otworzyć okienko lub kasetkę, w której znajduje się defibrylator
 • jeżeli są w pobliżu inne osoby, do czasu przygotowania defibrylatora należy prowadzić resuscytację krążeniowo-oddechową (RKO)
 • następnie elektrody umieszcza się na klatce piersiowej pacjenta, po obu stronach mostka
 • jeżeli elektrody mają postać metalowych łyżek, wtedy wystarczy tylko je przyłożyć do odpowiednich miejsc
 • pierwsza elektroda przyklejana jest po prawej stronie mostka, pod obojczykiem
 • druga elektroda powinna być umieszczona z lewej strony mostka, na wysokości piątego międzyżebrza, w linii pachy
 • AED po przyłożeniu elektrod analizuje EKG poszkodowanego i wykrywa potrzebę defibrylacji
 • dzięki zaprogramowanym algorytmom aparat podejmuje defibrylację
 • AED sam automatycznie dobierze parametry wyładowania do potrzeb pacjenta
 • w niektórych modelach może być konieczne naciśnięcie przycisku defibrylacji, o czym poinformuje komenda głosowa
 • następnie pomiędzy elektrodami przechodzi impuls elektryczny o odpowiedniej energii
 • urządzenie będzie głosowo instruować osobę udzielającą pomocy o dalszych krokach
 • przez cały czas trzeba postępować zgodnie z poleceniami AED.

Warto wiedzieć, że jeżeli u pacjenta widoczna jest blizna w obrębie w okolicy mostka, może ona świadczyć o wszczepionym rozruszniku serca. Wtedy należy tak ułożyć elektrody, aby znalazły się min. 10 cm od blizny.

W jakich przypadkach należy użyć AED?

Defibrylator stosuje się najczęściej, gdy doszło do nagłego zatrzymania krążenia. Można je rozpoznać po niewyczuwalnym tętnie. W takich przypadkach należy natychmiast rozpocząć resuscytację. Defibrylację wykonuje się także, jeśli wystąpi:

 • migotanie komór
 • częstoskurcz komorowy bez tętna.

 

fb