Aparaty do rezonansu magnetycznego (inaczej systemy MRI) pozwalają na wykonanie badań obrazowych struktur ciała pacjenta bez narażania go na działanie szkodliwego promieniowania. Rezonans magnetyczny to bardzo nowoczesna technika diagnostyki obrazowej, która pozwala na wykonanie bardzo dokładnych badań obrazowych o wysokiej wartości diagnostycznej. Portal ze sprzętem do diagnostyki obrazowej MedicalOnline.pl przedstawia ofertę na aparaty do rezonansu magnetycznego dystrybuowane przez firmy TMS oraz Mar-Med.

Aparaty do Rezonansu Magnetycznego (MRI)

Kategorie + rozwiń


Sprzęt MRI – kosztowna inwestycja 

Mimo że aparat to rezonansu magnetycznego to kosztowna inwestycja, to zdecydowanie warta swojej ceny. To obecnie jedna z najlepszych metod obrazowania, radiologia na najwyższym poziomie, bardzo bezpieczna dla pacjenta i nieinwazyjna. Wysoka rozdzielczość obrazów uzyskanych dzięki aparatom MRI pozwala na szczegółowe diagnozowanie struktur i rozpoznanie choroby na bardzo wczesnym etapie. Koszt sprzętu do rezonansu magnetycznego oraz organizacji pracowni diagnostycznej to przynajmniej kilka milionów złotych. To ogromna inwestycja dla wielu placówek medycznych, nie każdy może sobie na nią pozwolić.

Najważniejsze parametry aparatów MRI to wartości indukcji pola (np. 1,5 T lub 3T), amplituda, liczba kanałów odbiorczych, systemy gradientów, liczba stacji opisowych, oprogramowanie i specjalistyczne moduły – to wszystko wpływa na cenę sprzętu do rezonansu magnetycznego.

Aparaty do rezonansu magnetycznego – jakie mają możliwości?

Aparaty MRI stosuje się nie tylko do wizualizacji struktur ciała pacjenta, ale także do procesów zachodzących w ciele. Obrazy diagnostyczne uzyskane z rezonansu magnetycznego mają wysoką rozdzielczość i duży kontrast tkanek miękkich, co daje tej technologii przewagę nad sprzętem do tomografii komputerowej. Systemy MRI są najczęściej wykorzystywane w neurologii do badania struktur i funkcjonowania mózgu, w ortopedii i w onkologii. Podczas badania pacjent umieszczany jest w otworze gantry (z magnesem i cewkami).

Rezonans magnetyczny cena – jakie czynniki mają na nią wpływ?

Cena rezonansu magnetycznego oraz związany z nią koszt wyposażenia i organizacji pracowni uzależniony jest od wielu czynników. Najważniejszymi są parametry skanera, takie jak shimm wyższego rzędu oraz amplituda i prędkość narastania gradientu. Jakość obrazu uzyskanego przez aparat do rezonansu magnetycznego jest ściśle związana z natężeniem pola magnetycznego, a to z kolei z liczbą i rodzajem cewek. Im wykonywane badania są bardziej specjalistyczne (neurologiczne, ortopedyczne, kardiologiczne czy badania całego ciała), tym różnice w koszcie zakupu cewek będą większe. Najbardziej popularne są obecnie systemy o natężeniu pola 1,5 T. Specjaliści podkreślają, że są one wystarczające dla większości placówek wykonujących standardowe badania.

Na koszt rezonansu magnetycznego  duży wpływ ma zaawansowane oprogramowanie, które jest bezpośrednio związane z rodzajem wykonywanych badań. Szczególnie kosztowne może być zaopatrzenie urządzenia w specjalistyczne aplikacje kliniczne. Od tego, ile kosztuje rezonans magnetyczny zależy również liczba osób korzystających z urządzenia. Każdemu użytkownikowi należy zapewnić stację lekarską.

Według specjalistów, najbardziej optymalnym rozwiązaniem jest zainwestowanie w sprzęt, który znajduje się co najmniej o jeden poziom wyżej, niż minimalne kryteria, które odpowiadają zakresowi oferowanych świadczeń. Posiadanie bardziej rozwiniętego sprzętu daje możliwość późniejszego poszerzenia zakresu oferowanych badań, a także pozwala dostosować się do ciągle zmieniających się wymogów Narodowego Funduszu Zdrowia. W przypadku tak zaawansowanego sprzętu jak rezonans magnetyczny, aparat powinien posiadać parametry, które zapewnią nie tylko podstawowe, ale również rozszerzone możliwości.

Rezonans magnetyczny – dodatkowe koszty

Na końcową kwotę ogromny wpływ ma koszt przystosowania pomieszczeń do roli pracowni diagnostycznej. Ostateczną kwotę należy również powiększyć o wydatki na serwisowanie sprzętu, a także koszty eksploatacji, takie jak zużycie żelu chłodzącego magnes i pobór mocy. Dostępne na rynku energooszczędne aparaty MRI pozwalają na zmniejszenie zużycia energii, a co za tym idzie, zaoszczędzenie sporej sumy pieniędzy.

Tworzenie od podstaw pracowni rezonansu magnetycznego przystosowanej do pracy w polu magnetycznym, znacząco zwiększa koszty inwestycji. Jeśli jednak pracownia istnieje, a wydatki obejmują jedynie wymianę aparatu na nowszy model koszty, które należy ponieść są zdecydowanie niższe. Budując pracownię od początku, należy liczyć się z kosztami, które obejmują: wzmocnienie stropów, ochronę magnetyczną i radiologiczną, stworzenie drogi transportowej oraz zakup dodatkowego wyposażenia. Pracownia diagnostyczna powinna być także wyposażona w stacje monitorujące czynności życiowe pacjenta w czasie badania, które są przystosowane do pracy w silnym polu magnetycznym, co również znacząco zwiększa koszty. W celu izolacji systemu od zakłóceń radiowych z zewnątrz, przy aparatach do rezonansu instalowana jest klatka Faradaya. MRI w ten sposób nie jest podatny na zakłócenia środowiska. O pomoc w zainstalowaniu urządzeń należy poprosić specjalistyczną firmę, która przeprowadzi placówkę przez cały proces tworzenia pracowni do rezonansu magnetycznego, od przygotowania projektu, przez przeprowadzenie pomiarów, aż do kompleksowej adaptacji pracowni.

 

fb