Baza wiedzy

Systemy komputerowe zarządzające obiegiem materiałów sterylnych na rynku polskim


Dodał: Medicalonline Data: 14.09.2019

mgr Magdalena Hajnrych, ELMI Systemy Automatyki | 2010-08-23
 
Systemy komputerowe zarządzające obiegiem materiałów sterylnych na rynku polskim
W poprzednich artykułach dowiedzieliśmy się czym jest komputeryzacja Centralnych Sterylizatorni i jakie można czerpać z niej korzyści. Posiadając podstawowe informacje dotyczące systemu zarządzającego obiegiem materiałów sterylnych na terenie szpitala, warto przyjrzeć się propozycjom dostępnym na rynku.
 
Na świecie jest stosunkowo niewielki wybór systemów ‘z prawdziwego zdarzenia’, do Centralnych Sterylizatorni, które w pełni zarządzałyby obiegiem materiałów sterylnych na terenie szpitala, integrowały różnego rodzaju urządzenia wykorzystywane w procesie dekontaminacji, automatyzowały pracę, bądź potrafiły wymieniać dane z różnymi systemami komputerowymi przeznaczonymi do innych zadań. Duża ilość oferowanych oprogramowań pełni bardziej rolę magazynową niż zarządzającą, nie należy jednak mylić tych dwóch pojęć.  Systemy zarządzające posiadają  niewymiernie bardziej złożoną funkcjonalność od programów magazynowych, a funkcja ’magazynu’ jest jedynie jedną z wielu. 
 
W Europie, te najbardziej zaawansowane technologicznie rozwiązania można spotkać we Francji, jak i w Niemczech. Jeśli chodzi o wdrożenia na terenie naszego kraju, nie są one na dzień dzisiejszy aż tak rozbudowane, jak w niektórych szpitalach u  naszych zachodnich sąsiadów. Posiadamy jednak wystarczające umiejętności by im dorównać, a nawet zaimplementować rozwiązania innowacyjne względem już istniejących. 
 
Podstawowym powodem takiego stanu rzeczy, nie jest problem techniczny, a jedynie finansowy, z którym wciąż powszechnie borykają się polskie szpitale. Zaawansowane rozwiązania systemowe kosztują i to nie mało – są to kwoty liczone w milionach złotych. Tak, więc możliwości istnieją, ale szpitale wolą inwestować w inne niezbędne wyposażenie.  
 
Wielu menadżerów szpitali Zachodniej Europy przekonało się o tym, iż inwestycja w profesjonalny system komputerowy z czasem się zwraca, gdyż systemy zarządzające obiegiem materiałów sterylnych w bardzo wysokim stopniu podnoszą efektywność pracy i bezpieczeństwo nie tylko pacjenta, ale i interesów szpitala, co było omawiane w poprzednim artykule.
 
W Polsce firm, które w swojej ofercie posiadają systemy zarządzające obiegiem materiałów sterylnych jest zaledwie klika. Wszystkich wdrożeń łącznie w skali całego kraju jest również stosunkowo niewiele. Na dzień dzisiejszy najciekawsze rozwiązania proponują firmy szwedzka, niemiecka oraz nasza rodzima – polska. W dwóch pierwszych przypadkach są to firmy, które dostarczają przede wszystkim szeroką gamę swoich produktów ‘sprzętowych’ przeznaczonych do Sterylizatorni, a system komputerowy stanowi w pewnym sensie uzupełnienie ich oferty i jest wdrażany u klientów wyposażonych w urządzenia ich produkcji. Inaczej jest to w przypadku trzeciej – polskiej firmy, której głównym produktem kierowanym do branży medycznej, a ściślej dziedziny, jaką jest sterylizacja, są rozwiązania softwarowe tak, więc marka posiadanych przez szpital urządzeń biorących udział w procesie dekontaminacji jest wtórna. Założeniem polskiego producenta było bowiem stworzenie systemu zarządzającego obiegiem materiałów sterylnych, który będzie współpracował z różnymi rodzajami i markami urządzeń, jak również innymi systemami informatycznymi. Tak, więc produkt trzeciej – polskiej  firmy jest produktem samodzielnym, niezależnym, skonstruowanym tak , by móc funkcjonować w różnorodnym ‘środowisku sprzętowym’ i organizacyjnym szpitala.
 
W kwestii funkcjonalności, programy wspomnianych producentów można postrzegać jako zbliżone, aczkolwiek nie takie same. Oczywiście na pierwszy rzut oka produkty różnią się interfejsem użytkownika. Jedne wykazują większą dbałość o szczegóły inne mniejszą, jedne są łatwiejsze w obsłudze, bardziej ergonomiczne inne mniej. Tego typu rzeczy to oczywiście drobiazgi, ale z punktu widzenia użytkownika mogą okazać się bardzo istotne, dlatego warto przyjrzeć się im bliżej przed dokonaniem wyboru. 
 
Różnice są widoczne również w cenach. Tak, jak ma to miejsce w odniesieniu do innych krajowych produktów, w tym przypadku polski system również jest bardzo konkurencyjny cenowo względem marek zagranicznych.
 
Każdy system informatyczny wdrażany w danym szpitalu mimo, iż jest tym samym produktem może być różnie konfigurowany, w końcu nie każda placówka medyczna ma ten sam rodzaj i ilość oddziałów, sal operacyjnych, czy taką samą organizację centralnej sterylizatorni. Ważne jest nie tylko czy, ale i jak bardzo dany produkt może być skonfigurowany, czyli dopasowany  do nas, do naszego szpitala, jego specyfiki i wyposażenia. Na tym tle warto zwrócić uwagę na produkt polskiej firmy. Producent dba przede wszystkim o wspomniane ‘dopasowanie’ i w tym zakresie oferuje bardzo ciekawe podejście i realizację każdego poszczególnego wdrożenia.
 
Poza produktami wspomnianych producentów, na rynku polskim funkcjonuje dosłownie kilka wdrożeń innych wykonawców, m.in. w województwie lubelskim, w jednym ze szpitali funkcjonuje system oparty na technologii popularnej jeszcze w latach 90’tych XX w., ale obecnie już całkowicie zaniechanej przez producentów komputerów. System od wielu lat sprawuje się bardzo dobrze i jest chwalony przez jego użytkowników, jednak ze względu na postęp technologiczny, jaki nastąpił w ostatnim dwudziestoleciu, nie może być konkurencyjny względem współcześnie proponowanych rozwiązań. W Polsce istnieją również programy wdrożone jednorazowo, opracowane na zlecenie konkretnego klienta, które również sprawują się dobrze, jak przyznają użytkownicy, ale z różnych powodów oprogramowania te nie doczekały się swojej wersji produkcyjnej. 
 
Na rynku cały czas obserwuje się próby stworzenia nowych systemów zarządzających obiegiem materiałów sterylnych, jedne dobrze się zapowiadają,  a inne nie doczekują ukończenia. Jedno jest pewne, stworzenie dobrego systemu zarządzającego obiegiem materiału sterylnego, tak jak i cały proces dekontaminacji nie jest zagadnieniem łatwym do opracowania i poza dobrą znajomością zagadnień informatycznych i programistycznych wymaga szerokiej wiedzy z zakresu sterylizacji, jak i całego procesu dekontaminacji. Dobra znajomość specyfiki szpitala a przede wszystkim jednostek zajmujących się wytwarzaniem materiałów sterylnych lub ich użytkowaniem, też nie pozostaje bez znaczenia. 
 
Dlatego warto przy wyborze systemu zwrócić uwagę na te wszystkie aspekty, jak i te ujęte w poprzednich artykułach.
fb