Baza wiedzy

Sprostać wyzwaniom medycyny i zmianom w ochronie zdrowia czyli SALMED 2020


Dodał: Medicalonline Data: 18.12.2019

Sprostać wyzwaniom medycyny i zmianom w ochronie zdrowia czyli SALMED 2020

Cyberbezpieczeństwo i informatyzacja w ochronie zdrowia, strefa start-upów, oferta programowa dla sektora rehabilitacji – to tylko niektóre z planowanych tematów targów SALMED 2020. Pod lupą ekspertów znajdą się zmiany w Prawie zamówień publicznych, nie zabraknie także rozwiązań ułatwiających placówkom medycznym wybór sprzętu. Projekt wspierany jest przez kluczowe organizacje medyczne.

SALMED to największe w Polsce targi sprzętu medycznego gromadzące liderów rynku. Ich najbliższa edycja odbędzie się 01-03 września 2020. To doskonałe miejsce spotkań, wymiany doświadczeń i wiedzy. Bogatemu programowi wydarzeń towarzyszy wystawa oferty producentów oraz dostawców aparatury i instrumentów medycznych, wyposażenia szpitali, klinik i gabinetów medycznych, a także sprzętu laboratoryjnego i rehabilitacyjnego. Menedżerów szpitali oraz wszystkie osoby zainteresowane postępem medycyny i aktualnymi zmianami w ochronie zdrowia przyciąga do Poznania cykl bezpłatnych szkoleń, konferencji i warsztatów będących wizytówką Międzynarodowych Targów Sprzętu i Wyposażenia Medycznego SALMED.

Nowe Prawo zamówień publicznych pod lupą

Od stycznia 2021 roku będzie obowiązywała nowa ustawa Prawo zamówień publicznych. Wachlarz zmian jest szeroki. O tym jak bardzo dotkną one szpitale będzie się można dowiedzieć podczas SALMED. Szkolenie z tego zakresu przeprowadzi ekspert, doświadczony audytor i arbiter z wieloletnim doświadczeniem trener Małgorzata Niemiec.

– Proponujemy zapoznanie się z przepisami nowej ustawy Prawo zamówień publicznych w sposób ciekawy i w systematycznym ujęciu ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb szpitali.

Adresatami tego wydarzenia są dyrektorzy szpitali, dyrektorzy administracyjni lub do spraw ekonomicznych, osoby zajmujące się obsługą przetargów w szpitalach, reprezentanci administracji samorządowej, przedstawiciele stacji sanitarno-epidemiologicznych oraz wszyscy zainteresowani tematyką sprawnego zarządzania pionem zamówień publicznych szpitali i jego usprawnieniem.

Z programu skorzystać mogą również przedstawiciele firm medycznych biorący lub chcący brać udział w przetargach publicznych – zachęca do udziału w szkoleniu Małgorzata Niemiec.

Udział w szkoleniu pozwoli uczestnikom zapoznać się ze zmianami w prawie zamówień publicznych, odpowiednio wcześniej. W jednostkach w których system udzielania zamówień publicznych faktycznie oscyluje na granicy zdrowia i życia ludzkiego jest to szczególnie istotne.

Zostaną na nim omówione m.in.: nowa systematyka projektu ustawy – dookreślenie postulatu w zakresie sposobu dokonywania wydatków publicznych, czynności poprzedzające postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego – w tym analiza potrzeb i wymagań, zmiany w zakresie procedur dwustopniowych i uelastycznienie trybów negocjacyjnych, realizacja poszczególnych etapów postępowania, umowa w sprawie zamówienia publicznego i jej monitorowanie. Nie zabraknie także dyskusji z uczestnikami.

Temat zmian w Prawie Zamówień Publicznych będzie również omówiony podczas panelu dyskusyjnego przygotowanego przez Polską Federację Szpitali. Do debaty pt. Wytyczne dot. zamówień publicznych na serwisowanie sprzętu medycznego zostaną zaproszeni m.in.: przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, Izb Lekarskich, dyrektorzy szpitali oraz eksperci start-upów w medycynie. Dyskutanci będą się wspólnie zastanawiać jak optymalizować proces zamówień publicznych w placówkach medycznych.

Dobry sprzęt buduje markę szpitala

W obliczu dynamicznie zachodzących zmian na rynku pożądane i poszukiwane są rozwiązania, które rzeczywiście prowadzą do uproszczenia, skrócenia czasu doboru i zakupu sprzętu medycznego oraz usług z tym związanych. Odpowiedzią na te potrzeby jest na bieżąco aktualizowana jednolita baza sprzętu medycznego (z ang. medical equipment), która zawiera wiele tysięcy jednostek sprzętowych pogrupowanych w poszczególne działy. Bogatą ofertę dla szpitali deklaruje wielu dystrybutorów. Można ją też znaleźć w ogłoszeniach na dedykowanych portalach. Dzięki takim platformom możliwe jest m.in. przeglądanie informacji na temat poszczególnych urządzeń, porównywanie ich parametrów, sięgnięcie do ich ofert i ostatecznie zakupienie sprzętu od wybranego dystrybutora.

Wyzwaniem dla placówek medycznych jest dobór, wyszukiwanie sprzętu medycznego i szacowanie wartości inwestycji. Seminarium poświęcone temu zagadnieniu odbędzie się w trakcie targów SALMED (01 września) i przeznaczone jest dla pracowników zaopatrzenia i zamówień publicznych i działów aparatury medycznej mających na co dzień za zadanie optymalny dobór sprzętu medycznego w placówkach ochrony zdrowia. Partnerem spotkania jest portal medipment.pl. Eksperci portalu zaplanowali także w drugim dniu targów SALMED  seminarium poświęcone internetowym narzędziom zwiększającym sprzedaż sprzętu medycznego, które dedykowane jest dyrektorom handlowym i marketingowym firm zajmujących się zaopatrzeniem placówek medycznych.

Start-up zone

Nowością targów SALMED będzie strefa przeznaczona dla start-upów w medycynie. Definicji tego pojęcia jest wiele, ale najczęściej za start-up uznaje się organizację szukającą modelu biznesowego posiadającą rozwiązanie lub produkt o charakterze innowacyjnym. Rośnie popyt na różnego rodzaju usługi medyczne. Podaż niemalże stoi w miejscu – brakuje w kraju lekarzy i pielęgniarek. Pomocą na te trendy może być technologia, którą wnoszą właśnie start-upy. Szczególnie pożądane są innowacje pozwalające na wczesnych etapach wychwytywać pewne zjawiska i zmniejszać kosztochłonność interwencji. Z badania, które na początku roku przeprowadziła firma MEDmeetsTECH i agencja Atena Search & Consulting wynika, że 53 proc. start-upów medycznych realizuje model zarówno B2B, jak i B2C. 32 proc. – tylko B2B. Jedynie 6 proc. chce dotrzeć tylko do pacjenta. Jeśli chodzi o specjalizację, dominują: specjalizacja interdyscyplinarna (29 proc.), kardiologia (15 proc.), ginekologia, sport, diagnostyka (po 8 proc.).

– Rynek start-upów medycznych jest jednym z bardziej obiecujących sektorów dla rozwoju polskiej myśli technologicznej. Innowacyjne rozwiązania z tej branży odnoszą sukcesy nie tylko nad Wisłą, ale i na świecie. Placówki medyczne stawiające na nowoczesność są nimi bardzo zainteresowane. Dla innowacyjnych start-upów szpitale to dobry rynek docelowy i przede wszystkim to rynek świadomy, że czasami trzeba sporo zainwestować, żeby później zyskać. Problemem jest finansowanie. Wszystkie działania dążące do osiągnięcia najpierw produktu, następnie certyfikacji, a ostatecznie dystrybucji są zdecydowanie droższe niż w przypadku innych branż. Obserwując polski rynek start-upów medycznych, widzimy podobną tendencję jak w innych krajach czyli podjęte wyzwanie rozwoju „digital health”. Takie start-upy pokażemy na targach Salmed w specjalnie wydzielonej strefie. Planujemy też dedykowane temu tematowi seminarium. Program SALMED musi sprostać wyzwaniom współczesnej medycyny i nadążyć za zmianami w polskim systemie ochrony zdrowia. Liczę, że będzie wsparciem nie tylko dla dyrektorów szpitali – zapowiada Paulina Pietrzak, dyrektor targów SALMED.

Panel dyskusyjny wokół zagadnienia start-upów przygotuje Polska Federacja Szpitali. Dyskusję odnośnie współpracy start-upów ze szpitalami rozpocznie Ligia Kornowska, dyrektor zarządzająca Polskiej Federacji Szpitali.

Na pytanie: Jak wspomóc wdrażanie innowacyjnych rozwiązań medycznych w Polsce, odpowiadać będą zaproszeni do dyskusji przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, NFZ, dyrektorzy szpitali oraz eksperci ds. start-upów. Panel zakończy prezentacja wybranych start-upów medycznych.

Szpitale w erze digital – szanse i zagrożenia

Żyjemy w erze rewolucji informacyjnej i powszechnej informatyzacji wielu obszarów życia, w tym szczególnie rynku zdrowia. Elektroniczna dokumentacja medyczna obecnie jest nieodzownym narzędziem  w procesie leczenia pacjenta. Jak regulacje prawne wpływają na systemy dla medycyny i co obecnie jest dla placówek medycznych obligatoryjne? O tym w trakcie SALMED powie Michał Zarzycki z KAMSOFT SA. Prelekcja jest dedykowana pracownikom rynku ochrony zdrowia: lekarzom, osobom zarządzającym placówkami medycznymi, pielęgniarkom i położnym.

Eksperci KAMSOFT przedstawią także innowacje dotyczące e-Zdrowia oraz e-Medycyny. Omówione zostaną praktyczne rozwiązania związane z wprowadzeniem e-Recepty, e-Zwolnienia, e-Skierowania,  e-Faktury oraz Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM). Nie zabraknie dawki wiedzy dotyczącej systemów mobilnych i usług wykorzystywanych w komunikacji Lekarz-Pacjent-Apteka oraz zagadnienia automatyzacji procesów zdrowotnych.

– Na SALMED chcemy pokazać jak efektywnie korzystać z najnowszych technologii informacyjnych, ponieważ od elektronizacji rynku zdrowia nie ma już odwrotu. Mówiąc o informatyzacji rynku ochrony zdrowia nie sposób pominąć tematu cyberbezpieczeństwa. Poświęcimy mu sporo czasu. –deklaruje Paulina Pietrzak.

Uchwalona w 2018 r. ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa wprowadziła kilka nowych pojęć– jest to m.in. cyberbezpieczeństwo czy operator usługi kluczowej. Mianem operatora usługi kluczowej określa się podmioty, które w jakimś stopniu tworzą cyfrową infrastrukturę kraju. Są to m.in. szpitale a dokładniej ujmując — każdy szpital, który ma oddział ratunkowy i należy do tzw. sieci. Dla tych placówek oznacza to wydatki i obowiązki, w tym przygotowanie odpowiedniej dokumentacji. O cyberbezpieczeństwie w ochronie zdrowia będzie można dowiedzieć się więcej podczas panelu przygotowanego przez Polską Federację Szpitali. Do dyskusji zaproszono przedstawicieli Ministerstwa Cyfryzacji, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia oraz prawników.

Rehabilitacja i resuscytacja na SALMED

Diagnostyka i programowanie rehabilitacji w zaburzeniach rozwojowych dzieci i młodzieży – pod takim tytułem odbędzie się w trakcie targów SALMED (19 marca) XIV Konferencja Naukowa z cyklu: Promocja Polskiej Rehabilitacji. Organizatorami wydarzenia są: oddział PAN w Poznaniu, Komisja Rehabilitacji i Integracji Społecznej, Katedra Fizjoterapii Klinicznej AWF w Poznaniu, Akademia Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu oraz Grupa MTP.

Konferencja ma na celu przedstawienie najnowszych doniesień naukowych dotyczących zaburzeń rozwojowych dzieci i młodzieży oraz praktycznych aspektów w dziedzinie programowania rehabilitacji. Z uwagi na swój multidyscyplinarny charakter, spotkanie przeznaczone jest nie tylko dla fizjoterapeutów, ale również dla lekarzy, pielęgniarek i innych specjalności medycznych związanych z rehabilitacją w zaburzeniach rozwojowych dzieci i młodzieży. Zgodnie z współczesnymi tendencjami WHO akcent położony będzie na zagadnienia integracji społecznej.

Program targów będzie wsparty także przez Wielkopolską Izbę Lekarską w Poznaniu, która przeprowadzi dla uczestników warsztaty z resuscytacji.

– Planowanych jest 6 grup ćwiczeniowych po 7 osób w jednej grupie. Grupy zmieniać się będą w sposób ciągły. Celem szkolenia jest nauczanie poszczególnych umiejętności z zakresu resuscytacji krążeniowo-oddechowej, zwłaszcza pod kątem umiejętności technicznych – zapowiada Monika Bączek z Ośrodka Komunikacji Medialnej Wielkopolskiej Izby Lekarskiej.

Międzynarodowe Targi Sprzętu i Wyposażenia Medycznego SALMED 2020 odbędą się 01-03 września 2020 na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.

Projektowi patronują kluczowe media i organizacje branżowe m.in.: Polska Federacja Szpitali, Wielkopolska Izba Lekarska, Porozumienie Pracodawców Ochrony Zdrowia a także Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Prywatnych, które w trakcie SALMED organizuje walne zgromadzenie delegatów.

Szczegółowe informacje o SALMED 2020 na www.salmed.pl

Dołącz do wydarzenia na facebooku: https://www.facebook.com/events/2399921196914885/

Źródło: http://www.medmeetstech.com

fb