Baza wiedzy

SOR pilnie potrzebny: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie


Dodał: Medicalonline Data: 08.09.2019

Ordynator – Marzena Kuliś | 2008-11-24

Szpitalny Oddział Ratunkowy (SOR) w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Olsztynie został zmodernizowany na początku 2004 r. Na potrzeby nowej inwestycji zaadaptowano pomieszczenia m.in. starej izby przyjęć i oddziału intensywnej terapii. Po przebudowie, utworzono oddział spełniający wszelkie wymagania rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia o SOR-ach, ale także oczekiwania personelu szpitala i pacjentów.

Szpital Specjalistyczny w Olsztynie, ul. Żołnierska 18

Wzrost liczby pacjentów

Jednym z zadań SOR-u jest udzielanie pomocy medycznej pacjentom w stanach zagrożenia życia (tj. ofiary wypadków drogowych, pacjenci z ostrym zespołem wieńcowym, udarem mózgowym itp., . Niektórzy pacjenci są transportowani helikopterami – szpital dysponuje całodobowy lądowiskiem. Jeśli pacjenta przywozi karetka pogotowia, zatrzymuje się na zadaszonym i klimatyzowanym podjeździe. – Posiadana przez SOR łączność radiowa i telefoniczna zapewnia nam kontakt z zespołem ratowniczym, który może nas poinformować, już w trakcie transportu pacjenta do szpitala, z jakim problemem klinicznym będziemy się zmagać – mówi Marzena Kuliś, ordynator SOR. 

Utworzenie SOR-u było odpowiedzią szpitala na rosnącą, w zatrważającym tempie, liczbę pacjentów wymagających pilnej diagnostyki i leczenia. Jeszcze kilka lat temu szpital udzielał pomocy 6-9 tys. takich pacjentów rocznie. W ciągu ostatnich dwóch lat personel SOR-u wykonał ponad 18 tys. porad w skali roku. 

Bez zamykania oddziału

W Olsztynie postawiono sobie za cel, żeby w trakcie remontu nie zaprzestawać przyjmowania pacjentów. Założenie te udało się zrealizować w całości. Personel SOR-u musiał jednak pracować przez ok. 1,5 roku w trudnych warunkach, zapewniając odpowiedni standard  opieki nad pacjentem. W SOR dyżuruje dwóch lekarzy, którym towarzyszą w pracy pielęgniarki, ratownicy medyczni, rejestratorki i personel pomocniczy. 

Oddział ratunkowy wyposażony jest w wysokiej klasy sprzęt i aparaturę medyczną. Posiada również całodobowy dostęp do wszystkich pracowni diagnostycznych (TK, MRI, laboratorium, pracownia transfuzjologii, RTG, USG, . W określonych sytuacjach, dysponuje możliwością konsultacji wysokiej klasy specjalistów pracujących w poszczególnych oddziałach szpitala.Szpitalny Oddział Ratunkowy funkcjonuje zgodnie z normami i standardami medycznymi obowiązującym w Unii Europejskiej, a także z wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia o Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych. Aby sprostać wszystkim standardom w nim opisanym utworzono odpowiednie strefy działania:

– obszar segregacji i przyjęć pacjentów, w którym dokonywany jest podział pacjentów w zależności od ich stanu klinicznego, zgłaszanych dolegliwości oraz konieczności udzielenia pomocy medycznej;
– obszar resustacyjno-zabiegowy, przeznaczony jest do opieki nad pacjentem w stanie zagrożenia życia, wymagającym wdrożenia natychmiastowych czynności diagnostycznych i terapeutycznych;
– obszar krótkotrwałej intensywnej terapii pacjenta, obserwowany jest w nim pacjent z wykonaną już diagnostyką z rozpoczętym leczeniem, który oczekuje na przyjęcie do określonego oddziału szpitalnego, wymaga stałego nadzoru;
– obszar obserwacyjny, kierowany jest do niego pacjent w dobrym stanie ogólnym wymagający leczenie (podanie kroplówek, leków, i obserwacji;
– obszar konsultacji;
– sala zabiegowa, gdzie dokonywane są drobne zabiegi chirurgiczne (zaopatrzenie ran, ;
– gipsownia;
– pomieszczenia socjalne;
– obszar dekontaminacji, do którego wejście jest już z podjazdu dla karetek, można dokonać w nim wszystkich niezbędnych zabiegów higienicznych, odkażania i oczyszczania;
– lądowisko dla helikopterów, całoroczne, całodobowe (oświetlenie zapewniające możliwość lądowania helikopterów po zmroku, nocą, dobrze oznakowane, przystosowane do lądowania samolotów unijnych.

Dla karetek przygotowano przestronny, w pełni zadaszony podjazd przy głównym wejściu. Stamtąd pacjenci są transportowani do wnętrza budynku. Takie rozwiązanie jest szczególnie ważne w czasie niesprzyjających warunków atmosferycznych, zwłaszcza zimą i jesienią.
SOR ma wygodne połączenia z pozostałymi oddziałami. Niewątpliwy atut to dostęp do oddziałów, które są rzadkością w tym regionie: kardiochirurgia, neurochirurgia, nefrologia ze stacją dializ oraz jedyna w regionie ortopedia zajmująca się pacjentami z urazami kręgosłupa.

Rok później

Nie od razu udało się zupełnie doposażyć oddział. W 2005 roku Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie pozyskał środki finansowe na świadczenia zdrowotne: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego – „Poprawa systemu ratownictwa medycznego – doposażenie w aparaturę i sprzęt medyczny  OIT oraz SOR”. Całkowita wartość projektu: 2 028 275,60 zł.

Przedmiotem projektu było doposażenie Oddziału Intensywnej Terapii oraz Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w wysokiej jakości specjalistyczny sprzęt oraz aparaturę medyczną. Zakupiony został nowy sprzęt niezbędny do uruchomienia nowych stanowisk na OIT oraz podwyższenia jakości świadczonych usług na SOR. Dzięki doposażeniu, oddziały te spełniają wszystkie standardy. Pozwoliło to na pełne wykorzystanie zmodernizowanych pomieszczeń i tym samym, przygotowanych dla pacjentów stanowisk. Umożliwiło to również diagnostykę i leczenie na bardzo wysokim poziomie przez wysokiej klasy specjalistów – w systemie całodobowym. 

W ramach projektu zakupiono: 

1. Oddział Intensywnej Terapii:
Monitory do intensywnej terapii – 4 szt.
Respiratory – 5 szt.
Aparat do hemodiafiltracji – 1 szt.
Łóżka specjalistyczne intensywnego nadzoru – 5 szt.
Podgrzewacz płynów infuzyjnych – 4 szt.

2. Szpitalny Oddział Ratunkowy:
Aparat EKG – 1 szt. 
Łóżka specjalistyczne intensywnego nadzoru – 2 szt.
Łóżka specjalistyczne – 6 szt. 
Stoły operacyjne – 3 szt. 
Ssaki elektryczne – 3 szt. 
Aparat do podgrzewania płynów infuzyjnych – 2 szt. 

Realizacja projektu wpłynęła bezpośrednio na zapewnienie pacjentom wysokiej jakości usług medycznych. Jak zapewnia ordynator oddziału, lek. med. Marzena Kuliś, doposażenie oddziałów w specjalistyczny sprzęt i aparaturę medyczną zapewniło bezpieczeństwo oraz podniosło jakość świadczonych usług medycznych poprzez:

– poprawę dostępności leczenia krytycznie chorych pacjentów;
– zmniejszenie czasu oczekiwania na przyjęcie;
– skrócenie czasu diagnozy, hospitalizacji na OIT oraz SOR;
– stosowanie obowiązujących w krajach wysokorozwiniętych standardów postępowania;
– zwiększenie ilości przyjmowanych pacjentów; 
– zwiększenie zakresu świadczonych usług medycznych;
– zwiększenie zatrudnienia w WSS w Olsztynie  (na oddziałach OIT oraz SOR, .

fb