Baza wiedzy

Raport o polskiej radioterapii onkologicznej


Dodał: Medicalonline Data: 08.09.2019

Centrum Radioterapii Amethyst w Krakowie jest największym – pod względem liczby leczonych pacjentów – ośrodkiem onkologicznym w Małopolsce. Z raportu przygotowanego przez krajowego konsultanta w dziedzinie radioterapii onkologicznej wynika też, że w zestawieniu liczby mieszkańców przypadających na jeden akcelerator województwo małopolskie zajmuje 8. miejsce, a na jeden aparat do brachyterapii – 5. pozycję. 

W ciągu siedmiu lat Polska zrobiła spory krok w kierunku zapewnienia nowoczesnego sprzętu do radioterapii. Pokazuje to opracowany przez prof. Rafał Dziadziuszkę, krajowego konsultanta w dziedzinie radioterapii onkologicznej, „Raport na temat stanu radioterapii w Polsce na dzień 31.12.2016 r.” O ponad jedną trzecią zmniejszyła się liczba osób przypadających na jeden akcelerator do radioterapii: w 2009 roku było to ponad 385 tys. Polaków, w 2016 roku – około 245 tys. osób. W Małopolsce ten stosunek jest jeszcze lepszy, bo wynosi ponad 40 proc.  Obecnie w województwie małopolskim działa 14 akceleratorów, a w czołówce są Centrum Onkologii Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie (cztery aparaty RTG) oraz krakowskie Centrum Radioterapii Amethyst i Zakład Radioterapii w Tarnowie (po trzy aparaty). Natomiast pod względem liczby leczonych chorych pierwszą lokatę zajmuje Centrum Radioterapii Amethyst. W 2016 roku leczono w nim 2411 pacjentów, personel udzielił też ponad 9 tys. konsultacji radioterapeutycznych.

Wciąż jednak Polska pod względem wyposażenia w aparaturę do teleradioterapii znajduje się na pozycji odbiegającej od krajów Europy Zachodniej i w środku listy „nowych członków” Unii Europejskiej. Według raportu Europejskiego Towarzystwa Radioterapii Onkologicznej (ESTRO) w Polsce na milion mieszkańców przypadają cztery akceleratory, podczas gdy np. we Francji jest to prawie siedem akceleratorów, a w Holandii – prawie osiem. Prof. Rafał Dziaduszko zwraca w raporcie uwagę na to, że ze względu na wysoką skuteczność i korzystny czynnik kosztowy radioterapia stanowi bardzo efektywną metodę walki z nowotworami i jej rozwój powinien być długoplanowy.

Lepszy dostęp do brachyterapii

Krajowy konsultant podkreśla też, że poprawy wymaga sytuacja w zakresie brachyterapii. Ta nowoczesna metoda leczenia nie występuje w wielu polskich ośrodkach (dotyczy to brachyterapii innej niż ginekologiczna) lub działania terapeutyczne w tym zakresie są ograniczone. Pod tym względem w Małopolsce nie jest źle – brachyterapię prowadzi pięć ośrodków, a spośród 7137 pacjentów poddanych w 2016 roku radioterapii tę metodę zastosowano w przypadku 1061 chorych. W czołówce znalazła się Klinika Okulistyki i Onkologii Okulistycznej krakowskiego Szpitala Uniwersyteckiego (333 osoby leczono za pomocą brachyterapii okulistycznej) oraz Centrum Radioterapii Amethyst (283 pacjentów poddanych brachyterapii).  W tym ostatnim ośrodku rośnie liczba zabiegów brachyterapii. – W zeszłym roku przeprowadziliśmy już 358 tego typu zabiegów, a więc o jedną czwartą więcej niż w 2016 roku. Brachyterapia stosowana jest obecnie u 14 proc. pacjentów naszej placówki – mówi dr n. med. Marcin Hetnał, dyrektor Centrum Radioterapii Amethyst.

„Raport na temat stanu radioterapii w Polsce na dzień 31.12.2016 r.” zawiera szczegółowe dane dotyczące placówek radioterapii, personelu i wyposażenia w sprzęt w ujęciu ogólnokrajowym oraz w rozbiciu na województwa. Pozwala ocenić dotychczasowe działania prowadzone w tej dziedzinie medycyny oraz racjonalnie planować kolejne na najbliższe lata. Opracowanie powstało we współpracy z dyrektorami ośrodków onkologicznych, kierownikami zakładów radioterapii oraz konsultantami wojewódzkimi w dziedzinie radioterapii. Można je znaleźć na stronie:

Raport o polskiej radioterapii onkologicznej

fb