Zestaw fantomów w stomatologii Pro-Dent

Zapytaj o produkt

Opis produktu


Zestaw Pro-Dent

Zestawy Pro-Dent są uniwersalnymi zestawami fantomów do przeprowadzania wszystkich podstawowych testów fizycznych parametrów aparatów stomatologicznych punktowych, panoramicznych i cefalometrycznych z dowolnym systemem obrazowania (tradycyjny film, czujnik radiowizjografii, itp.).
 
Jest to jedyne rozwiązanie na rynku umożliwiające pewne zamocowanie fantomu do tubusu aparatu pod kątem prostym oraz pomiar średnicy i kolimacji wiązki.
 
 
Zestawem Pro-Dent można wykonywać następujące testy:
 • test powtarzalności ekspozycji / dawki
 • test stałości procesu wywoływania
 • test osiowości wiązki promieniowania rentgenowskiego w zakresie 0°–1,5°
 • test szerokości wiązki promieniowania rentgenowskiego
 • test rozdzielczości przestrzennej elementów o wysokim kontraście (pary linii ustawione prostopadłe, równoległe i obrócone o kąt 45° względem osi anoda-katoda)
 • test rozdzielczości przestrzennej elementów o niskim kontraście
 

Dane techniczne (mogą być modyfikowane zgodnie z wymaganiami klienta):

Fantom Pro-Dent α służy do wykonywania testów powtarzalności ekspozycji / dawki oraz do kontroli procesu wywoływania.

 • klin schodkowy 3 stopniowy (pierwszy stopień wykonany z folii miedzianej 0,3 mm, pozostałe wykonane z policzterofluoroetylenu o grubości 8 i 16 mm)
 • obudowa wykonana z PMMA
 

Fantom Pro-Dent β (opcjonalnie) – służy do wykonywania testów osiowości wiązki pierwotnej oraz kolimacji (średnicy wiązki) na wyjściu tubusu lampy rentgenowskiej.

 • stożek do oceny osiowości wiązki promieniowania w zakresie od 0° do 1,5°
 • wzór do oceny promienia wiązki na wyjściu tubusu lampy rentgenowskiej
 • obudowa wykonana z PMMA
 

Fantom Pro-Dent γ – służy do wykonywania testów rozdzielczości przestrzennej elementów o wysokim i niskim kontraście.

 • wzór do oceny rozdzielczości przestrzennej elementów o wysokim kontraście dla aparatów wewnątrzustnych (w zakresie od 4 do 8 PL/mm)
 • opcjonalny drugi wzór do oceny rozdzielczości przestrzennej elementów o wysokim kontraście dla aparatów panoramicznych i cefalometrycznych (w zakresie od 1,6 do 3 PL/mm)
 • cztery elementy do oceny rozdzielczości przestrzennej niskiego kontrastu – w folii Al o grubości 0,5 mm
 • dodatkowy filtr aluminiowy o grubości 6 mm
 • obudowa wykonana z PMMA
 

Akcesoria:

 • filtr miedziany o grubości 0,8mm – ekwiwalent czaszki pacjenta konieczny przy testowaniu aparatów panoramicznych i cefalometrycznych
 • podstawa do pozycjonowania klisz rentgenowskich lub detektorów cyfrowych
 • gumowa taśma mocująca fantom do aparatu rentgenowskiego
 • zestaw pierścieni redukcyjnych do centrowania fantomu w stosunku do tubusu lampy rentgenowskiej
 • szczegółowe filmiki instruktażowe dostępne w systemie Diagnomatic
 • eleganckie i wygodne opakowanie do przechowywania fantomów
 

Pozostałe cechy:

zestaw jest zgodny z:
 • polską normą PN-EN 61223-3-4,
 • normami międzynarodowymi IEC 61223-2-7 oraz IEC 61223-3-4,
 • normami niemieckimi DIN 6868-5 oraz DIN V 6868-151,
 • normami austriackimi ÖNORM S 5240-5 oraz ÖNORM S 5240-11.
 • zestaw posiada certyfikat CE
 • dołączana jest deklaracja zgodności
 • do zestawu dołączona jest dokładna instrukcja oraz formularze pozwalające samodzielnie wykonać każdy test, ocenić i zapisać jego wyniki. Wykonanie wszystkich testów niniejszym zestawem jest bardzo proste i zajmuje niecałe 9 minut (wraz z wywołaniem)

Dane teleadresowe

Podczas kontaktu prosimy powołać się na serwis medicalonline.pl

Formularz kontaktowy


Nasze produkty

fb