Porozmawiaj z nami
Czat udostępnia Firmao.pl CRM

Zestaw fantomów w stomatologii Pro-Dent

Zapytaj o produkt

Opis produktu


Zestaw Pro-Dent

jest uniwersalnym zestawem fantomów do przeprowadzania wszystkich podstawowych testów, fizycznych parametrów aparatów stomatologicznych wewnątrzustnych, panoramicznych i cefalometrycznych z dowolnym systemem obrazowania (cyfrowym i analogowym).
Nie jest to fantom typu „wszystko w jednym”, gdzie obrazy różnych testów nakładają się na siebie i nie można dokładnie ocenić ich wyniku. 
Jest to jedyne rozwiązanie na rynku umożliwiające pomiar średnicy wiązki promieniowania na wyjściu tubusu lampy korzystając z detektora cyfrowego, czy zwykłej kliszy stomatologicznej.
dental-film
Zestawem Pro-Dent można wykonywać następujące testy:
test powtarzalności ekspozycji / dawki
test stałości procesu wywoływania
test osiowości wiązki promieniowania rentgenowskiego w zakresie 0°–1,5°
test szerokości wiązki promieniowania rentgenowskiego
test rozdzielczości przestrzennej elementów o wysokim kontraście (pary linii ustawione prostopadłe, równoległe i obrócone o kąt 45° względem osi anoda-katoda)
test rozdzielczości przestrzennej elementów o niskim kontraście
 

Zestaw Pro-Dent składa się z:

 
Fantom Pro-Dent α
 
pro-dent4
Fantom Pro-Dent α służy do wykonywania testów powtarzalności ekspozycji / dawki oraz do kontroli procesu wywoływania.
 
Dane techniczne:
klin schodkowy 3 stopniowy (pierwszy stopień wykonany z folii miedzianej 0,3 mm, pozostałe wykonane z policzterofluoroetylenu o grubości 8 i 16 mm)
obudowa wykonana z PMMA
 
Fantom Pro-Dent β
 
pro-dent5
 
Fantom Pro-Dent β służy do wykonywania testów osiowości wiązki pierwotnej oraz kolimacji (średnicy wiązki) na wyjściu tubusu lampy rentgenowskiej.
 

Dane techniczne:

stożek do oceny osiowości wiązki promieniowania w zakresie od 0° do 1,5°
wzór do oceny promienia wiązki na wyjściu tubusu lampy rentgenowskiej
obudowa wykonana z PMMA
 
Fantom Pro-Dent γ
 
pro-dent6
Fantom Pro-Dent γ służy do wykonywania testów rozdzielczości przestrzennej elementów o wysokim i niskim kontraście.
 
Dane techniczne:
wzór do oceny rozdzielczości przestrzennej elementów o wysokim kontraście dla aparatów wewnątrzustnych (w zakresie od 4 do 8 PL/mm)
opcjonalny drugi wzór do oceny rozdzielczości przestrzennej elementów o wysokim kontraście dla aparatów panoramicznych i cefalometrycznych (w zakresie od 1,6 do 3 PL/mm)
cztery elementy do oceny rozdzielczości przestrzennej niskiego kontrastu – w folii Al o grubości 0,5 mm
dodatkowy filtr aluminiowy o grubości 6 mm
obudowa wykonana z PMMA
 
pro-dent_unit
 
 

Akcesoria:

filtr miedziany o grubości 0,8mm – ekwiwalent czaszki pacjenta konieczny przy testowaniu aparatów panoramicznych i cefalometrycznych
podstawa do pozycjonowania klisz rentgenowskich lub detektorów cyfrowych
gumowa taśma mocująca fantom do aparatu rentgenowskiego
zestaw pierścieni redukcyjnych do centrowania fantomu w stosunku do tubusu lampy rentgenowskiej
płyta CD z dokumentacją
eleganckie i wygodne opakowanie do przechowywania zestawu
 

Pozostałe cechy:

zestaw jest zgodny z:
polską normą PN-EN 61223-3-4,
normami międzynarodowymi IEC 61223-2-7 oraz IEC 61223-3-4,
normami niemieckimi DIN 6868-5 oraz DIN V 6868-151,
normami austriackimi ÖNORM S 5240-5 oraz ÖNORM S 5240-11.
zestaw posiada certyfikat CE
do zestawu dołączona jest dokładna instrukcja oraz formularze pozwalające samodzielnie wykonać każdy test, ocenić i zapisać jego wyniki
wykonanie wszystkich testów niniejszym zestawem jest bardzo proste i zajmuje niecałe 9 minut (wraz z wywołaniem)

Dane teleadresowe

Podczas kontaktu prosimy powołać się na serwis medicalonline.pl

Formularz kontaktowy


Nasze produkty

fb