Porozmawiaj z nami
Czat udostępnia Firmao.pl CRM

Fantom Po-DigiMAM

Zapytaj o produkt

Opis produktu


 
Fantom do testowania parametrów technicznych cyfrowych i ucyfrowionych aparatów mammograficznych zgodnie z Europejskimi wytycznymi odnośnie Zapewniania Jakości w mammografii (“European Guidelines for Quality Assurance in Mammography Screening”), rozporządzeniem Ministra Zdrowia, polską normą PN-EN 61223-3-2 oraz wymaganiami NFZ:
gęstość optyczna w punkcie referencyjnym
rozdzielczość przestrzenna
dynamiczny kontrast obrazu
progowy kontrast obrazu
rozmiar efektywnego pola promieniowania
Automatyczna Kontrola Ekspozycji
CNR, SNR
MTF (opcja)
ghost (opcja)
włókna (opcja)
artefakty (opcja)
zniekształcenia geometryczne (opcja)
kontrast dynamiczny (zlote dyski) (opcja)
 
Fantom pozwala spełnić wymagania Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.
 
Dane techniczne:
wymiary fantomu: 180x240mm lub 240x300mm
konstrukcja modułowa
moduł główny o grubości 35mm ze znacznikami odległości pola promieniowania rentgenowskiego od brzegu fantomu
pro-digi-mam-mkII18
moduł o grubości 10mm  z obiektem aluminiowym obiektem o wymiarach 20 x 20 x 0,2 mm
pro-digi-mam-mkII16
moduł o grubości 10mm zawierający :
wzór do oceny rozdzielczości wysoko-kontrastowej w zakresie od 5,0 do 20,0 PL/mm ustawiony pod kątem 45 stopni
wzór do oceny kontrastu (trzy obiekty o różnym kontraście)
8 obiektów niskiego kontrastu (otwory o średnicy 5,5mm)
wzór do oceny efektywnego pola promieniowania
pro-digi-mam-mkII17
moduł o grubości 20mm zawierający (na głębokości 10mm) dyski ze złota (99,9%) umieszczone w macierzy 7×14 (średnica x grubość). Dyski obejmują następujące  średnice: 0,1; 0,25; 0,5; 0,75; 1,0; 1,5; 2,0mm, oraz 14 grubości złota. Dokładność wykonania grubości dysków: 1nm (0,001µm), średnic: 0,001mm (1 µm) (opcja, sprzedawana również samodzielnie)
pro-digi-mam-mkII-1
moduł o grubości 10mm z obiektem aluminiowym obiektem o wymiarach 10 x 10 x 0,1 mm (ghost) (opcja)
pro-digi-mam-mkII12
moduł o grubości 10mm zawierający prostą krawędź o dokładności ± 2µm o kącie 3° (opcja)
pro-digi-mam-mkII11
moduł o grubości 10mm zawierający 6 grup wielokierunkowych włókien o średnicy od 0,4mm do 0,2mm (opcja)
pro-digi-mam-mkII13
moduł o grubości 10mm zawierający siatkę do oceny artefaktów (opcja)
pro-digi-mam-mkII14
moduł o grubości 10mm zawierający siatkę ze skalą do oceny geometrii (opcja)
pro-digi-mam-mkII15
dodatkowa jednorodna płyta PMMA o grubości 20mm
dodatkowa jednorodna płyta PMMA o grubości 10mm
obszar do testów AEC
pole do oceny gęstości optycznej/luminancji
 
Pozostałe cechy:
•    fantom jest zgodny z:
polską normą PN-EN 61223-3-2
międzynarodową normą IEC 61223-3-2
European Guidelines for Quality Assurance in Mammography Screening
fantom posiada certyfikat CE
do fantomu dołączona jest dokładna instrukcja oraz formularze pozwalające samodzielnie wykonać każdy test, ocenić i zapisać jego wyniki

Dane teleadresowe

Podczas kontaktu prosimy powołać się na serwis medicalonline.pl

Formularz kontaktowy


Nasze produkty

fb