Baterie, rampy, kolektory butlowe

Zapytaj o produkt

Opis produktu


Baterie butlowe /zbieracze, kolektory, rampy butlowe/ są przeznaczone do stosowania w rozprężalniach butlowych instalacji gazów medycznych. Umożliwiają równoczesny pobór gazu z kilku lub kilkudziesięciu butli.

Nominalne ciśnienie robocze baterii butlowej w temp. 15°C wynosi 200 barów.

W zależności od potrzeb i wolnego miejsca w pomieszczeniu przeznaczonym na rozprężalnie butlową, baterie butlowe dzielą się na:

  • jednoszeregowe lub dwuszeregowe,
  • przyścienne lub wolnostojące.

Baterie butlowe standardowo są wyposażone z zawory zwrotne KAB-14 lub opcjonalnie dostarczane z zaworami butlowymi kątowymi.   

Aby uniemożliwić podłączenie innego rodzaju gazu do baterii butlowej, niż tego do jakiego jest przeznaczony, śrubunki na zbieraczach maja zróżnicowane gwinty dla poszczególnych gazów:

  • tlen /O2/ – G 3/4″
  • sprężone powietrze /Air/ – G 5/8″
  • podtlenek azotu /N2O/ – G 3/8″
  •  dwutlenek węgla /CO2/ – W 21,8 x 1/14″

Wszystkie materiały konstrukcyjne baterii butlowych oraz zaworów butlowych i zaworów zwrotnych są kompatybilne z tlenem i innymi gazami medycznymi. Materiały te podczas normalnego użytkowania w temp. – 20°C do + 60°C w kontakcie z gazami medycznymi są odporne na korozje.

Części zapasowe i zamienne:

  • uszczelki poliamidowe do połączeń baterii butlowej z łącznikiem i butli z gazem.
  • zawór zwrotny do baterii KAB-14.

Rozstaw baterii butlowych wykonujemy standardowy, jednak w przypadku małych pomieszczeń w których zlokalizowane są rozprężanie gazów medycznych mamy możliwość wykonania baterii butlowych o mniejszej długości.

Dane teleadresowe

Podczas kontaktu prosimy powołać się na serwis medicalonline.pl

Formularz kontaktowy


Nasze produkty

fb