Porozmawiaj z nami
Czat udostępnia Firmao.pl CRM

Aparat do elektroterapii Multitronic MT-3

Zapytaj o produkt

Opis produktu


Przeznaczenie : Aparat Multitronic MT-3 umożliwia wykonywanie zabiegów prądami:
 • diadynamicznymi (MF, DF, CP, LP, RS, MM, CPiso, LPiso),
 • interferencyjnymi (statyczne/klasyczne; statyczne przerywane; statyczne wstępnie modulowane/premodulowane; dynamiczne/izoplanarne),
 • impulsowymi średniej częstotliwości (stymulacja porażeń – trójkąt, prostokąt, trapez, sinus – unipolarne i bipolarne),
 • tonolizy,
 • TENS (klasyczny, Burst, HV) – z funkcją modulacji drażniącej,
 • Kotz (standardowy i regulowany),
 • Träbert (Ultra Reiz; UR 2-5) (standardowy i regulowany),
 • faradycznymi i neofaradycznymi,
 • galwanicznymi (w tym jonoforeza).
Prądy diadynamiczne wg Bernarda maja zastosowanie w leczeniu m.in.:
 • zespołów bólowych choroby zwyrodnieniowej kręgosłupa,
 • nerwobóli,
 • zapaleń około stawowych,
 • chorób zwyrodnieniowych stawów,
 • zespołów naczyniowych,
 • zaników mięśni,
 • półpaśca.
Zastosowanie modulowanych prądów średniej częstotliwości o powyższych typach modulacji pozwoliło na:
 • wielokrotne zmniejszenie impedancji pojemnościowej tkanki,
 • znaczne zmniejszenie zmian elektrolitycznych tkanki często spotykanych po zastosowaniu prądów małej częstotliwości.
Prądy interferencyjne wg Nemec’a mają zastosowanie przede wszystkim w:
 • leczeniu zespołów bólowych narządów ruchu,
 • stymulacji mięśni w zanikach prostych, niedowładach, przykurczach,
 • elektrogimnastyce sportowców celem zwiększenia siły i masy mięśniowej,
 • w chorobach zwyrodnieniowych stawów,
 • w stanach pourazowych: skręcenia stawów, stłuczeniach tkanek miękkich.
Stymulacja porażeń wiotkich jest wykonywana przy wykorzystaniu modulowanych amplitudowo impulsów średniej częstotliwości w kształcie trójkąta i połówki sinusoidy. Prądy te są wykorzystywane do stymulacji przy porażeniach nerwu: strzałkowego, promieniowego, twarzowego, łokciowego, pośrodkowego, piszczelowego, mięśniowo-skórnego, udowego itp. Prądy te są również wykorzystywane w elektrogimnastyce mięśni zdrowych u sportowców lub w zanikach prostych. 
 
Stymulacja porażeń spastycznych (tonoliza) jest wykonywana w systemie dwukanałowym wg parametrów opracowanych przez Hufschmidta i Jantscha. Zabieg tonolizy służy do usprawniania chorych: po udarze mózgu, po operacjach neurochirurgicznych mózgu, w stwardnieniu rozsianym, po urazie rdzenia kręgowego, w porażeniach mózgowych. 
 
Stymulacja TENS jest wykorzystywana w selektywnej stymulacji przeciwbólowej, w leczeniu źle gojących się ran, do stymulacji zrostu kostnego po złamaniach, a także do stymulacji mięśni. 
 
Stymulacja wg Kotz’a (tzw. rosyjska) wykorzystywana jest do:
odbudowy napięcia mięśniowego po urazie lub operacji,
 zwiększenia siły mięśniowej w sporcie i rehabilitacji,
 może przyczynić się do przywrócenia właściwych proporcji rozkładu włókien mięśniowych o charakterze tonicznym lub fazowym.
 
Prąd Träberta (UR) (2-5) oddziaływuje zarówno na ruchowy jak i wegetatywny układ nerwowy. Stymulacja segmentarna wg Träberta wpływa hamująco na współczulny układ nerwowy, rozluźnia mięśnie przykręgosłupowe i hamuje przewodnictwo bólowe. Tego typu zabieg stosuje się w różnych zespołach bólowych i zaburzeniach krążenia obwodowego. 
 
Jonoforezą (lub jontoforezą) nazywa się zabieg elektroleczniczy polegający na wprowadzeniu do tkanek za pomocą prądu stałego jonów działających leczniczo. Zabieg ten stosuje się w leczeniu stanów zapalnych, zespołów bólowych, nerwobóli, utrudnionych zrostów kostnych, owrzodzeniach. 
 
Galwanizacja jest to zabieg elektroleczniczy polegający na przepływie prądu stałego przez części ciała chorego poddawane leczeniu. Zabieg ten stosuje się przy nerwobólach, polineuropatiach, zespołach bólowych choroby zwyrodnieniowej kręgosłupa, zaburzeniach krążenia obwodowego, utrudnionych zrostach kostnych. 
 
Elektrogimnastyka jest zabiegiem polegającym na cyklicznie przerywanym aplikowaniu wybranych prądów. Można regulować kształt modulacji jako trójkąt, trapez, prostokąt. Główne zastosowanie znajduje w stymulacji mięśni zdrowych.
 
Główne cechy : Multitronic MT-3 umożliwia wykorzystanie:
 • przyjaznej dla obsługi funkcji półautomatycznej elektrodiagnostyki (wyznaczanie krzywej I/t, automatyczne wyliczanie wartości współczynników)
 • sekwencji prądów diadynamicznych
 • funkcji elektrogimnastyki z szeroką możliwością regulacji
 • gotowych parametrów zabiegów dla typowych schorzeń ( ponad 100 pozycji)
 • indywidualnej regulacji parametrów zabiegu
 • własnego ustawienia parametrów zabiegu wybranych przez obsługę (50 pozycji)
Charakterystyka aparatu:
 • unikalny design z możliwością doboru kolorystyki przez klienta
 • wyjątkowo funkcjonalne załącza typu Lemo
 • dwa obwody zabiegowe (niezależna regulacja amplitudy)
 • dużych rozmiarów ekran ciekłokrystaliczny – ułatwiający odczyt parametrów
 • wykrywanie przerwy w obwodzie zabiegowym
 • liczniki czasu i liczby zabiegów
 • wyniki ostatniego badania pozostają w pamięci aparatu
Dane techniczne:
 • częstotliwość interferencyjna 1-200 Hz,
 • natężenie prądu interferencyjnego RMS 0-60 mA,
 • natężenie prądu galwanicznego 0-50 mA,
 • natężenie prądu diadynamicznego: prąd średni dla DF 0-30 mA, prąd średni dla MF 0-15 mA,
 • częstotliwość TENS, HV 1-200 Hz,
 • czas impulsu TENS, HV 50-250 µs,
 • amplituda prądu TENS, HV, KOTZ, UR, faradycznego i neofaradycznego 0-100 mA,
 • szerokość impulsu modulowanego 5-990 ms,
 • czas przerwy 100-4000 ms,
 • czas opóźnienia 5-150 ms,
 • amplituda prądów impulsowych (stymulacji porażeń) i tonolizy 0-100 mA,
 • amplituda impulsu (tonoliza) 0-100,
 • zasilanie 230V / 50Hz / 70VA,
 • masa aparatu 2.85 kg
Wyposażenie standardowe :
 • elektrody
 • podkłady
 • opaski
 • przewody
 • instrukcja
Gwarancja : 24 m-ce
 
CE
Wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych

Dane teleadresowe

Podczas kontaktu prosimy powołać się na serwis medicalonline.pl

Formularz kontaktowy


Lista kategorii

Nasze produkty

fb