ANI (AnalgesiaNociception Index)

Zapytaj o produkt

Opis produktu


Do oceny zabezpieczenia przeciwbólowego dzieci od 2-go roku życia oraz u pacjentów dorosłych.

Pomiar jest oparty na analizie zmienności rytmu serca w oparciu o zapis EKG przy użyciu specjalnych elektrod.

ANI (AnalgesiaNociception Index) jest znormalizowanym parametrem obliczanym w czasie rzeczywistym na podstawie ciągłego pomiaru składowej przywspółczulnej (pΣ) autonomicznego układu nerwowego (ANS). Wykorzystuje się zjawisko modulacji częstości rytmu serca (HR) przez cykl oddechowy (spontaniczny lub wymuszony), której wielkość odpowiada względnej wielkości napięcia pΣ. Indeks ANI wyrażany jest w skali od 0 do 100% i określa zawartość składowej pΣ w sygnale aktywności autonomicznego układu nerwowego (ANS). Indeks ANI jest wynikiem obliczeń wykonywanych w czasie 60 sekund, z 1-sekundowym, przesuwającym się oknem pomiarowym co oznacza, że nowa wartość ANI jest obliczana co sekundę. Wyświetlane są dwie wartości numeryczne : kolorem żółtym wartość chwilowa, kolorem pomarańczowym wartość uśredniona z okresu ostatnich 4 minut. Im wyższa wartość napięcia przywspółczulnego pΣ tym większa ampilituda i powierzchnia wykresu arytmii oddechowej, tym samym wyższa wartość ANI.

Urządzenie jest dostępne jako indywidulany monitor bądź istnieje możliwość rozbudowy w dodatkowy moduł platformy monitorującej ROOT Masimo.

Dane teleadresowe

Podczas kontaktu prosimy powołać się na serwis medicalonline.pl

Formularz kontaktowy


Nasze produkty

fb