Porozmawiaj z nami
Czat udostępnia Firmao.pl CRM

AIXPLORER – elastograf firmy SuperSonic Imagine

Zapytaj o produkt

Opis produktu


Elastograf AIXPLORER firmy SuperSonic Imagine

Elastografia dynamiczna, czyli marzenie onkologa i nie tylko…

Pierwszy ultrasonograf, wykonujący elastografię dynamiczną.

 • elastografia w czasie rzeczywistym, bez ucisku tkanek
 • metoda niezależna od wprawy operatora
 • kolorowa mapa elastyczności o wysokiej rozdzielczości
 • obiektywny pomiar modułu Younga w każdej chwili i w każdym punkcie obrazu
 • trójwymiarowa mapa elastograficzna

Obrazowanie najwyższej jakości.

 • inteligentne przetwarzanie obrazu
 • dostrojenie parametrów do prędkości rozchodzenia się fali

Przełom w technice obrazowania Dopplerowskiego.

 • doppler kolorowy z szybkością do 200 obrazów na sekundę
 • spektrum przepływu w dowolnym punkcie pętli obrazowej
 • do trzech bramek Dopplera spektralnego na jednym obrazie

NIEMOŻLIWE??? A JEDNAK…

 • niezwykła kombinacja technologii, zapewniających nieograniczone możliwości rozwoju

Przekształceniu marzeń w rzeczywistość patronuje dwoje urodzonych w Polsce laureatów nagrody Nobla: GeorgesCharpak, przewodniczący Rady Naukowej firmy SuperSonic Imagine oraz Maria Skłodowska-Curie, współzałożycielkaparyskiej Szkoły Fizyki i Chemii Przemysłowej, z którą firma SuperSonic ściśle współpracuje.

 

AIXPLORER™ firmy SUPERSONIC IMAGINE

Pierwszy ultrasonograf, wykonujący elastografię dynamiczną – niezwykłą kombinację rewolucyjnychtechnologii

 

Sztywność tkanek, zwłaszcza narządów stosunkowo jednorodnych takich jak sutek czy wątroba, jest istotnymwykładnikiem powstających w nich zmian nowotworowych. Na tym samym fakcie opiera się znane od tysiącleci badaniepalpacyjne. Dotychczas dokonywane próby lokalizacji zmian o zwiększonej sztywności w badaniu ultrasonograficznymograniczały się do oceny odkształcenia tkanek pod wpływem ucisku głowicą – jest to elastografia statyczna,umożliwiająca tylko określenie względnej sztywności tkanek, w dodatku wykazująca bardzo niską rozdzielczośćprzestrzenną. Istnieją także próby miejscowego pomiaru sztywności bezwzględnej (modułu Younga) w określonympunkcie – w dotychczas zastosowanych rozwiązaniach wiążą się one z tak wysoką emisją energii, że głowicaultradźwiękowa wymaga specjalnego chłodzenia przed dalszym użyciem.

System utrasonograficzny AIXPLORER™ przełamuje te ograniczenia dzięki zastosowaniu rewolucyjnej,opatentowanej technologii, opartej o fale poprzeczne.

ShearWave™ to technologia wytwarzania fali poprzecznej, rozchodzącej się w tkance na znacznym obszarze zprędkością znacznie mniejszą od fali ultradźwiękowej. Fala taka zawsze powstaje w ognisku obrazowania, ale jejwzmocnienie i rozszerzenie na większy obszar wymaga przemieszczania ogniska z prędkością większą niż ta, z jakąrozchodzi się fala – powstaje w ten sposób tzw. stożek Macha, czyli czoło fali interferencyjnej o znacznej amplitudzie(podobne do zjawisk towarzyszących przelotowi samolotu ultradźwiękowego). Tak wytworzona fala powodujemierzalne oscylacje tkanek przy zachowaniu poziomu emisji energii bezpiecznego dla pacjenta i dla wysyłającej jągłowicy.

Ultrafast™ Imaging to nowe podejście do formowania wiązki ultradźwiękowej, sterowanej bezpośrednio przezoprogramowanie komputera, bez pośrednictwa sprzętowego układu formowania wiązki. Technologia ta pozwala naosiągnięcie prędkości obrazowania nawet do 20 tysięcy obrazów na sekundę i jest niezbędna do praktycznegowykorzystania oscylacji powstałych w wyniku przejścia fali poprzecznej do pomiaru elastyczności (niezbędne minimum to5.000 obr/sek – nieosiągalne w żadnym innym systemie).

Zastosowanie tych dwu rewolucyjnych technologii umożliwia wykonywanie elastografii dynamicznej w czasierzeczywistym z obrazowaniem mapy sztywności tkanek w wybranym oknie obrazowym podobnym do oknakolorowego Dopplera.

Metoda ta ma nastepujące zalety:

 • całkowita niezależność od umiejętności operatora, a więc pełny obiektywizm i powtarzalność badania
 • różnicowanie obszarów o większej elastyczności, np. stref martwicy na tle uwidocznionej zmiany
 • identyfikacja guzków satelitarnych w otaczających zmianę tkankach
 • całkowicie obiektywne i jednoznaczne różnicowanie torbieli
 • możliwość badania elastograficznego nawet na dużej głębokości pod skórą lub w trybie endokawitarnym
 • obiektywny pomiar sztywności w danym punkcie lub obszarze zainteresowania, pozwalającyna: różnicowanie charakteru zmian ogniskowych w sutkach, w narządach miąższowych, a szczególnie wgruczole krokowym; ocene i monitorowanie zmian rozlanych w narządach miąższowych np. włóknieniawątroby w procesie zapalnym lub procesu odrzucenia przeszczepu nerki.
 • możliwość sporządzenia map elastograficznych w badaniu trójwymiarowym narządów powierzchownych zrekonstrukcją wielopłaszczyznową lub tomograficzną pod dowolnym kątem

 

Znakomity ultrasonograf w skali szarości

Należy dodać, że – poza unikalną zdolnością do wykonywania elastografii dynamicznej – system AIXPLORER™ jestrównież najwyższej klasy systemem tradycyjnej ultrasonografii. A nawet więcej – jego w pełni software’owa architekturapozwala na dokonywanie rzeczy nieosiągalnych w tradycyjnych ultrasonografach, w szczególności dopasowaniaparametrów obrazowania do charakteru tkanki i średniej prędkości rozchodzenia się w niej fali ultradźwiękowej,co umożliwia uzyskanie obrazu o niezwykłej ostrości w każdych warunkach. Nadzwyczajna szybkość obrazowaniapozwala na stosowanie obrazowania złożeniowego SuperCompound™ z wieloma kątami widzenia bez jakiejkolwiek utratypłynności obrazu. AIXPLORER™zawiera też w sobie wszystkie dotychczasowe osiągnięcia ultrasonografii, wszczególności: Doppler kolorowy, Power Doppler i Doppler pulsacyjny oraz obrazowanie harmoniczne itrapezoidalne.

 

Doppler od nowa wynaleziony

Na kolejny przełomowy wynalazek firmy SuperSonic nie trzeba było długo czekać. UltraFast™Doppler to całkowicienowe podejście do obrazowania przepływów. Bazując znów na technice UltraFast™Imaging, umożliwia zapamiętaniewideoklipu z kolorowym Dopplerem, osiągającego rozdzielczość czasową nawet do 200 obrazów na sekundę. Cowięcej, na podstawie zapamiętanej pętli, można w każdym punkcie odtworzyć odpowiadające mu widmo Doppleraspektralnego, natychmiast po ustawieniu w tym punkcie odpowiedniej bramki. Takich widm można na jednym obrazieuzyskać nawet do trzech równocześnie. Nowa opcja umożliwia znacznie dokładniejszą analizę nie tylko przepływu wdużych naczyniach, lecz także unaczynienia zmian ogniskowych.

 

System AIXPLORER™ spełnia najwyższe wymogi ergonomii i użyteczności.

 • łatwy w obsłudze, intuicyjny panel obsługi, podnoszony i obracany w szerokim zakresie, wyposażony wduży ekran dotykowy
 • możliwość dostrajania stref wzmocnienia obrazu w trybie automatycznym lub przy pomocy ekranudotykowego
 • 20-calowy monitor LCD o szerokim kącie widzenia
 • lekkie i ergonomicznie ukształtowane głowice
 • moduł archiwizacji w pamięci wewnętrznej lub na płytach CD/DVD albo w pamięci masowej USB
 • moduł raportowania z wbudowanym protokołem do raportowania badań sutków w klasyfikacji BI-RADS® itarczycy w klasyfikacji ThyRADS®
 • format danych obrazowych zgodny ze standardem DICOM.

System AIXPLORER™ może być wyposażony w cztery opcjonalne głowice:

 • Głowica liniowa SL15-4 o bardzo szerokim zakresie częstotliwości (od 4 do 15 MHz) i polu widzeniaszerokości 5 cm jest wyjątkowo lekka i ergonomicznie ukształtowana w celu zapewnienia naturalnego chwytu.
 • Głowica liniowa SL10-2, dedykowana do badań naczyniowych. Wykorzystuje ona technologię UltraFast™Doppler Imaging, pozwalająca na bardziej precyzyjne zobrazowanie przepływów.
 • Głowica typu convex SC6-1 o zakresie częstotliwości roboczych od 1 do 6 MHz, przeznaczona do badańnarządów jamy brzusznej, ze znakomitymi możliwościami oceny elastograficznej zarówno zmian ogniskowych wnarządach miąższowych, jak i procesów włóknienia wątroby lub nerek.
 • Głowica endokawitarna SE12-3, pracująca w zakresie częstotliwości od 3 do 12 MHz, dzięki specjalnemuukształtowaniu części roboczej znajduje zastosowanie zarówno w badaniach ginekologicznych, jak i wbadaniach endorektalnych. Zgodnie z oczekiwaniami, elastografia SWE gruczołu krokowego okazała sięnadzwyczaj przydatna do różnicowania zmian złośliwych od łagodnego przerostu stercza. Wyniki wstępnychbadań nawet przekraczają oczekiwania sugerując, że SWE wykazuje wyższą czułość i swoistość nawet od MRI zkontrastem.
 • Głowica trójwymiarowa liniowa SLV16-5 – głowica wolumetryczna hybrydowa o zakresie częstotliwości od5 do 16 MHz, pozwalająca na uzyskiwanie obrazów w rekonstrukcji wielopłaszczyznowej (MPR), równoczesnegowyświetlania przecięcia trzech płaszczyzn lub serii obrazów tomograficznych, pracująca we wszystkich trybachobrazowania z elastografią SWE włącznie.

 

SuperSonic Imagine S.A. – wschodząca gwiazda top-tech

Firma SuperSonic jest firmą młodą, założoną w 2005 roku, ma swoją główną siedzibę w Aix-en-Provence we Francji. Jejmłody, dynamiczny zespół poszukuje nowatorskich rozwiązań w ścisłej współpracy z Laboratorium Fal i Akustykiprestiżowej Szkoły Fizyki i Chemii Przemysłowej w Paryżu, w której pracowała m.in. Maria Skłodowska-Curie. Firma ma wswym dorobku już 21 patentów i zgłoszeń patentowych. Warto zaznaczyć, że nad działalnością firmy czuwa nie tylkoRada Nadzorcza, ale także Rada Naukowa, skupiająca najwybitniejszych specjalistów z dziedziny medycyny, fizyki itechnologii. Członkiem Rady Naukowej i jednym z założycieli firmy jest m.in. Georges Charpak, urodzony w Polscelaureat nagrody Nobla z fizyki w roku 1992.

Dane teleadresowe

Podczas kontaktu prosimy powołać się na serwis medicalonline.pl

Formularz kontaktowy


Kup produkt


Zostaniesz przeniesiony na stronę, która obsługuje sprzedaż tego produktu.

Kup produkt

Nasze produkty

fb