Accuray Tomotherapy – System do radioterapii

Zapytaj o produkt

Opis produktu


Tomoterapia Radixact to sterowany obrazowo i w pełni zorientowany na pacjenta system napromieniania z wysoką modulacją intensywności promieniowania.

Umożliwia przeprowadzenie wysoce konformalnego leczenia dzięki zastosowaniu ultraszybkiego kolimatora wielolistkowego. System formuje kształt promieniowania dopasowany do guza, jednocześnie oszczędzając w maksymalnym stopniu zdrowe tkanki.

Sprawdzony system – radykalnie zwiększone możliwości

Pacjenci którzy otrzymali diagnozę potrzebują precyzyjnego i efektywnego leczenia aby odzyskać pełnię zdrowia i móc wieść normalne życie. Zespól leczący potrzebuje systemu na wyższym poziomie aby móc leczyć szerokie spektrum wskazań z lepszymi wynikami. System napromieniania Radixact został stworzony aby umożliwić takie leczenie. W pełni zintegrowana platforma, inteligentne planowanie leczenia i dokładne napromienianie zapewniają najwyższą jakość leczenia.


Funkcjonalności Radixact

 PreciseART – Adaptywna terapia dla każdego pacjenta, dla każdej frakcji – uproszczona i przejrzysta procedura oceny i zmiany planu leczenia z upływem czasu terapii

PreciseRTX – ponowne napromienianie powracających pacjentów – uproszczona i przejrzysta procedura

CTrue – Codzienna lokalizacja targetu i prawidłowe ułożenie pacjenta – zminimalizowane ryzyko błędu lokalizacyjnego. Wysoka jakość obrazu i bardzo mała dawka napromieniania.

Kolimator binarny – wielolistkowy modulator zapewniający niespotykaną precyzję i konformalność rozkładu dawki.

Tomo Edge – jeszcze lepsze ograniczenie dawki i jeszcze lepsza ochrona narządów krytycznych, oraz przyspieszenie czasu leczenia


   

VOLO (VOxell-Less Optimizer) – oparty o procesory graficzne (GPU) algorytm optymalizacji, pozwalający na uzyskanie bardzo skomplikowanych rozkładów w bardzo krótkim czasie.

Dane teleadresowe

Podczas kontaktu prosimy powołać się na serwis medicalonline.pl

Formularz kontaktowy


Nasze produkty

fb