Zawory czerpalne ZCI

Zapytaj o produkt

Opis produktu


Zawory czerpalne ZCI służą do pomiaru i regulacji przepływu danego gazu z punktu poboru gazów medycznych do określonego odbiornika /urządzenia/.

Każdy zawór czerpalny składa się z następujących elementów:

  • mosięznego korpusu zaworu,
  • końcówki wtykowej (czerpalnej), pasującej do dedykowanego punktu poboru
  • urządzenie pomiarowe: w przypadku próżni jest to wakuometr, a w przypadku pozostałych gazów – manometr.

Końcówki wtykowe zaworów są różne dla poszczególnych rodzajów gazu. Dzięki temu nie ma technicznej możliwości wykonania niewłaściwego podłączenia do punktu poboru, co skutecznie eliminuje  możliwość popełnienia błędu.

Zawory czerpalne ZCI przeznaczone są do następujących gazów medycznych: tlen (O2), sprężone powietrze (AIR), podtlenek azotu (N2O), dwutlenek węgla (CO2) oraz próżni (VAC). Produkowane są w systemie AGA.

Zakresy ciśnień roboczych:

  • Ciśnienie robocze dla O2, N2O, AIR, CO2:        0,1 MPa do 0,6 MPa
  • Ciśnienie robocze dla VAC:                                0,02 do -0,08 MPa
  • Temperatura pracy:                                            + 5oC do  + 40oC

Dane teleadresowe

Podczas kontaktu prosimy powołać się na serwis medicalonline.pl

Formularz kontaktowy


Nasze produkty

fb