Baza wiedzy

Pomoc drugiemu człowiekowi WIL szkoli z resuscytacji


Dodał: Medicalonline Data: 30.01.2020

Pomoc drugiemu człowiekowi czyli WIL szkoli z resuscytacji

Jakie czynności powinniśmy przeprowadzić, kiedy widzimy u drugiego człowieka utratę przytomności, bezdech, prawdopodobne zatrzymanie krążenia? Jak postąpić, by uratować komuś życie w momencie wymagającym zdecydowanych i szybkich działań? Organizowane przez Wielkopolską Izbę Lekarską bezpłatne warsztaty z zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych pozwalają odpowiedzieć na te pytania. Szkolenia cieszą się zainteresowaniem nie tylko lekarzy, ale także osób wykonujących inne zawody medyczne.

Wielkopolska Izba Lekarska organizuje szkolenia z resuscytacji, pozwalające dobrze przygotować się do szybkiej i profesjonalnej pomocy drugiemu człowiekowi. Okazję do udziału w takich profesjonalnych warsztatach stworzą Międzynarodowe Targi Sprzętu i Wyposażenia Medycznego SALMED.

Umiejętności resuscytacyjne powinny być odruchowe

Warsztaty organizowane przez Wielkopolską Izbę Lekarską z zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych oraz szkolenia z ratownictwa medycznego dedykowane są przede wszystkim lekarzom i lekarzom dentystom oraz osobom wykonującym zawód medyczny: pielęgniarkom, czy ratownikom medycznym. Tylko w ubiegłym roku skorzystało z nich 200 osób.

– Wielkopolska Izba Lekarska szkoli lekarzy, którzy nie pracują w szpitalu na oddziale, lekarzy rodzinnych, lekarzy dentystów, dla których ostre stany zagrożenia życia nie są codziennością. Zdajemy sobie sprawę, że jest to wiedza, która wymaga sukcesywnego przypominania. Chodzi o to, by umiejętności resuscytacyjne miały charakter odruchowy – zaznacza Artur de Rosier, prezes Okręgowej Rady Lekarskiej Wielkopolskiej Izby Lekarskiej.

Każdy uczestnik targów SALMED, także osoby wykonujące inne zawody niż zawody medyczne mogą skorzystać z warsztatów

                                                   

Poprowadzą je wykwalifikowani specjaliści ze środowiska medycznego – z wieloletnim doświadczeniem w pracy w pogotowiu ratunkowym, na oddziałach: anestezjologii i intensywnej terapii, kardiologii, chirurgii i pediatrii. Wszyscy prowadzący warsztaty posiadają uprawnienia instruktorskie nadawane przez Europejską i Polską Radę Resuscytacji.

Dwa dni z resuscytacją na targach SALMED

Jako organizatorzy warsztatów zdajemy sobie sprawę, jak często każdy człowiek może spotkać się z sytuacją zatrzymania krążenia u innej osoby – to może się zdarzyć w każdej chwili: na ulicy, w budynkach użyteczności publicznej, na lotnisku, czy w środkach transportu miejskiego. Każdy kierowca może się spotkać z sytuacją wypadku komunikacyjnego, gdzie trzeba zabezpieczyć sytuację do czasu przyjazdu pogotowia i trzeba wiedzieć, jak to zrobić. Celem szkolenia jest nauczanie poszczególnych umiejętności z zakresu resuscytacji krążeniowo-oddechowej, zwłaszcza pod kątem umiejętności technicznych. Chodzi o właściwe postępowanie w przypadku zatrzymania krążenia oraz w innych stanach zagrożenia życia, przygotowanie do rozwiązywania problemów występujących w sytuacjach towarzyszących zatrzymaniu krążenia – elementy komunikacji z zespołem, z bliskimi pacjenta, decyzyjność w nagłych sytuacjach. Uczestnicy warsztatów poddawani są ocenie podczas symulowanych scenariuszy – podkreśla Katarzyna Strzałkowska, rzecznik Wielkopolskiej Izby Lekarskiej.

Specjaliści oceniają umiejętności uczestników w zakresie prowadzenia podstawowych czynności resuscytacyjnych, przeprowadzenia w bezpieczny sposób defibrylacji oraz znajomość algorytmów postępowania w stanach zagrożenia życia.

Eksperci wskazują, że wiedza na ten temat powinna być odświeżana, dlatego warsztaty są dedykowane także tym osobom, które przeszły podobne szkolenia w przeszłości.

 

fb