Baza wiedzy

Organizacja i wyposażenie gabinetu pielęgniarki szkolnej – wymagania


Dodał: Medicalonline Data: 01.09.2019

W ostatnich latach weszły przepisy regulujące wyposażenie i zasady funkcjonowania gabinetu pielęgniarki szkolnej. Szkoły publiczne mają obowiązek tworzenia szkolnych gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej. Jakie są wymagania prawne dla gabinetów pielęgniarki szkolnej? Jaki sprzęt i wyposażenie powinny się w nim znaleźć? Jak zorganizować takie pomieszczenie?

Według najnowszych przepisów w sprawie wymaganego wyposażenia pomieszczenia gabinetu pielęgniarki szkolnej można opracować konkretną, zamkniętą listę produktów – poniżej ją przedstawiamy.

 

Sprawdź katalog wyposażenia gabinetu pielęgniarki szkolnej >>

 

Ile metrów powinien mieć gabinet pielęgniarki szkolnej? Jakie są wymagania w stosunku do pomieszczenia gabinetu pomocy przedlekarskiej?

 

Szukasz sprzętu do wyposażenia gabinetu pielęgniarki?

Złóż zapytanie ofertowe i otrzymasz najlepsze oferty z rynku

 

 

Przepisy nie określają konkretnie, jakiej wielkości ma być gabinet medyczny w szkole. Ogólne wytyczne w stosunku do pomieszczenia gabinetu pielęgniarki szkolnej znajdują się w Rozporządzaniu Ministra Zdrowia z 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2012 r. poz. 739) i są następujące:

Szkoła powinna udostępnić pomieszczenie na gabinet, które będzie spełniało następujące warunki:

– meble w pomieszczeniach gabinetu pielęgniarki szkolnej umożliwiają ich mycie oraz dezynfekcję

– podłogi powinny być wykonane z materiałów umożliwiających ich mycie i dezynfekcję

– połączenie ścian z podłogami jest wykonane w sposób umożliwiający jego mycie i dezynfekcję

– pomieszczenia gabinetu pielęgniarki szkolnej wyposaża się w:

  • co najmniej jedną umywalkę z baterią z ciepłą i zimną wodą
  • dozownik z mydłem w płynie
  • dozownik ze środkiem dezynfekcyjnym
  • pojemnik z ręcznikami jednorazowego użycia i pojemnik na zużyte ręczniki
  • pomieszczenia, w których są wykonywane badania lub zabiegi przy użyciu narzędzi i sprzętu wielokrotnego użycia, niezależnie od umywalek, wyposaża się w zlew z baterią, przy czym przepisu tego nie stosuje się, gdy stanowiska mycia rąk personelu oraz narzędzi i sprzętu wielokrotnego użycia są zorganizowane w oddzielnym pomieszczeniu, do którego narzędzia i sprzęt są przenoszone w szczelnych pojemnikach oraz w przypadku, gdy mycie i sterylizacja są przeprowadzane w innym podmiocie.

Wymagania co do wyposażenia gabinetu pielęgniarki szkolnej

Konkretne wymagania co do sprzętu, aparatury medycznej, produktów leczniczych i wyposażenia pomieszczenia dla pielęgniarki szkolnej określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (załącznik nr 4)

Wyposażenie pomieszczenia gabinetu szkolnego:

kozetka >>

stolik zabiegowy>> lub stanowisko pracy – urządzone i wyposażone stosownie do zakresu zadań pielęgniarki szkolnej,

szafka przeznaczona do przechowywania leków, wyrobów medycznych i środków pomocniczych >> 

biurko oraz szafka kartoteczna >> przeznaczone do przechowywania dokumentacji medycznej

waga medyczna ze wzrostomierzem >>

parawan >>

aparat do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi >> z kompletem mankietów dla dzieci i dorosłych

stetoskop >>

– tablice Snellena do badania ostrości wzroku

– tablice Ishihary do badania widzenia barwnego

– tablice – siatki centylowe wzrostu i masy ciała oraz inne pomoce do wykonywania testów przesiewowych i interpretacji ich wyników

– środki do nadzorowanej grupowej profilaktyki próchnicy zębów

 

 

Obowiązkowe wyposażenie w przenośną apteczkę pierwszej pomocy, która zawiera:

– zestaw przeciwwstrząsowy, w skład którego wchodzą:

  • Natrii chloridum 0,9% – roztwór do wstrzykiwań
  • Hydrocortisonum hemisuccinatum – proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji lub odpowiedniki terapeutyczne
  • Glucosum 20% – roztwór do wstrzykiwań
  • płyny infuzyjne: Glucosum 5% – roztwór do infuzji, Natrii chloridum + Kalii chloridum + Calcii chloridum dihydricum – (8,6 mg + 0,3 mg + 0,33 mg)/ml – roztwór do infuzji dożylnych

– gaziki jałowe, gazę jałową, bandaże dziane i elastyczne, chustę trójkątną, przylepiec, przylepiec z opatrunkiem, rękawiczki jednorazowe, octawian glinu (altacet), wodę utlenioną, środek odkażający skórę, tabletki przeciwbólowe i rozkurczowe, neospasminę, maseczkę twarzową do prowadzenia oddechu zastępczego, szyny Kramera, stazę automatyczną, nożyczki, pakiet do odkażania.

 

fb