Baza wiedzy

Rusza program NFZ rehabilitacji po COVID-19 – informacje dla placówek medycznych i pacjentów


Dodał: Medicalonline Data: 31.05.2021

Rusza program NFZ rehabilitacji po COVID-19 – informacje dla placówek medycznych i pacjentów

 

Narodowy Fundusz Zdrowia ruszył z programem refundowanej rehabilitacji dla pacjentów, którzy przeszli COVID-19. Które placówki medyczne mogą przystąpić do programu? Jakie są zasady kwalifikacji na rehabilitację pocovidową? Kto może się starać o świadczenie? Ile trwają zabiegi i co obejmuje rehabilitacja po COVID-19?

 

Czytaj więcej na temat: COVID-19 – Zalecane środki ochrony osobistej dla personelu medycznego, wytyczne dla placówek medycznych

 

Przebycie COVID-19 u wielu ozdrowieńców pozostawia objawy utrzymujące się jeszcze przez wiele tygodni. Według szacunków przynajmniej jedna trzecia osób, które przeszły infekcję koronawirusem ma powikłania po chorobie w postaci: suchego kaszlu, problemów z oddychaniem, bóli mięśni i stawów, osłabienia i przewlekłego zmęczenia, zmniejszenia ogólnej sprawności organizmu oraz problemów o podłożu neurologicznym w postaci zaburzeń depresyjnych i stanów lękowych.

Kliknij w obrazek, aby dowiedzieć się więcej na temat sprzętu do tlenoterapii.

Samo przebycie zakażenia koronawirusem nie gwarantuje powrotu do zdrowia. Utrzymujące się powikłania skutecznie utrudniają ozdrowieńcom codzienne funkcjonowanie. Program rehabilitacji pocovidowej ma na celu przede wszystkim poprawę sprawności oddechowej pacjentów oraz zwiększenie wydolności krążeniowej i wysiłkowej po przebytej chorobie wywołanej koronawirusem. Kilkutygodniowy program zabiegów ma przyspieszyć powrót do zdrowia i pełnej sprawności, co odbije się także pozytywnie na ich kondycji psychicznej.

Program rehabilitacji po COVID-19

Z początkiem kwietnia Ministerstwo Zdrowia poinformowało o uruchomieniu programu rehabilitacji pocovidowej.

 

Potrzebujesz zakupić sprzęt do rehabilitacji lub fizykoterapii? 

Zapytaj o produkt.

 

W zależności od kwalifikacji i stanu zdrowia, rehabilitacja może być prowadzona od 2 do 6 tygodni, przy czym powinna się rozpocząć nie później niż 6 miesięcy od zakończenia leczenia zakażenia koronawirusem. W ramach programu ozdrowieńcy mają mieć zapewnioną opiekę lekarską, pielęgniarską i wsparcie psychologiczne. Opieka prowadzona może być zarówno w domu lub ambulatoryjnie, ale także w oddziałach i zakładach rehabilitacji leczniczej oraz w uzdrowiskach.

Które placówki medyczne mogą prowadzić świadczenia rehabilitacji pocovidowej?

Resort podaje, że w Polsce jest już ponad 2 mln pacjentów, którzy przechorowali COVID-19, a wielu spośród nich zmaga się z powikłaniami, które mają negatywny wpływ na ich funkcjonowanie zawodowe i społeczne. Dlatego w realizacji programu rehabilitacji po COVID-19 mogą wziąć udział wszystkie podmioty medyczne, które świadczą usługi rehabilitacyjne oraz mają podpisaną umowę z NFZ. Cykl zabiegów ma stanowić osobny punkt na liście świadczeń rehabilitacyjnych oraz, co ważne – ma odrębne finansowanie z funduszu przeciwdziałania COVID-19.

Ministerstwo Zdrowia podkreśla, że możliwość realizacji świadczeń przez placówkę medyczną w zakresie rehabilitacji po COVID-19 nie będzie poprzedzona żadnym konkursem ofert. Wystarczy, by podmiot medyczny spełniał określone kryteria.

W programie rehabilitacji postcovid mogą uczestniczyć jednostki, które:

 • mają wpis do Rejestru Podmiotów Prowadzących Działalność Leczniczą

 • są wpisane na wykaz podmiotów udzielających świadczeń covidowych

 • mają podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na realizację świadczeń rehabilitacji leczniczej w zakresie fizjoterapii ambulatoryjnej lub domowej.

Każda z placówek, by móc prowadzić świadczenia w programie, musi zapewnić odpowiednią kadrę oraz wyposażenie medyczne  zgodne z wymaganiami Ministra Zdrowia i programu rehabilitacji.

 

Potrzebujesz zakupić sprzęt do gabinetu lekarskiego? 

Złóż zapytanie ofertowe

 

Kompleksowy program rehabilitacji początkowo był realizowany w trybie stacjonarnym i w leczeniu uzdrowiskowym. Potem został poszerzony o gabinety fizjoterapii, które działają w ramach rehabilitacji leczniczej. Świadczenia mają być również prowadzone w warunkach domowych i ambulatoryjnych.

Podstawą prawną do uczestnictwa placówek medycznych w programie rehabilitacji po przebytej chorobie COVID-19 jest załącznik do Zarządzenia Prezesa NFZ o numerze 78/DSOZ/2021 oraz 63/2021/DSOZ.

Kto może skorzystać z programu rehabilitacji pocovidowej?

Ministerstwo Zdrowia informuje, że z programu mogą skorzystać wszystkie osoby, które w skutek przebytego zakażenia koronawirusem zmagają się z problemami wydolności zarówno fizycznej, jak i oddechowej.

Jak dostać się do programu rehabilitacji po COVID? Skierowanie – kto dostanie?

By móc skorzystać ze świadczeń, pacjent musi mieć skierowanie na rehabilitację postcovid. Może je wystawić lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, już po zakończeniu leczenia dolegliwości wynikających z zakażenia koronawirusem.

Pacjenci, którzy chcą skorzystać z rehabilitacji powinni spełnić jedno z kryteriów, w których:

 • dochodzi do spadku saturacji w czasie wysiłku powyżej 5% wartości wyjściowej, a stan funkcjonalny w skali Barthel wynosi od 0 do ≤60

 • stan funkcjonalny w skali Barthel wynosi od 0 do ≤60, w skali oceny funkcjonalnej (0-10) ma wartości od 3 do 9, z wykorzystaniem oceny siły mięśniowej MRC (0-5)

 • pojawił się zespół słabości nabyty podczas pobytu na OIT, w skali oceny funkcjonalnej (0-10) ma wartości od 3 do 9, z wykorzystaniem oceny siły mięśniowej MRC (0-5).

O wydaniu skierowania na rehabilitację pocovidową decyduje lekarz, na podstawie wymienionych kryteriów oraz badań: aktualnej morfologii krwi, wartości OB i CRP, RTG klatki piersiowej z opisem i EKG wykonanych już po zakończeniu leczenia ostrej fazy choroby.

Zakres rehabilitacji pocovidowej – jakie świadczenia wchodzą w zakres programu?

Program ma zapewnić kompleksową opiekę postcovidową, która ma wspomóc pacjentów w powrocie do zdrowia i pełnej sprawności. W zakres programu rehabilitacji wchodzą:

 1. Kinezyterapia ze szczególnym uwzględnieniem treningu wytrzymałościowego, ćwiczeń oddechowych, ćwiczeń efektywnego kaszlu, ćwiczeń ogólnousprawniających oraz ćwiczeń na wolnym powietrzu. Pacjenci mogą liczyć także na opukiwanie i oklepywanie klatki piersiowej oraz stosowanie drenaży ułożeniowych.

 2. Inhalacje indywidualne (solankowe – haloterapia, mineralne, lekowe), okołotężniowe, nadmorskie albo subterraneoterapia. Do tego dochodzi terenoterapia oraz treningi marszowe. Bogaty wybór inhalatorów znajdziesz tutaj.

 3. Balneoterapia – według indywidualnych wskazań, w tym wodne kąpiele balneologiczne (o stopniowanej temperaturze), w szczególności kąpiele kwasowęglowe; i/lub gazowe kąpiele CO₂; i/lub okłady z pasty borowinowej.

 4. Masaż, hydroterapia lub fizykoterapia – według indywidualnych wskazań. Kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej o urządzeniach do hydroterapii.

 5. Treningi relaksacyjne.

 6. Edukacja zdrowotną i promocja zdrowia, w tym np. nauka prawidłowej techniki używania inhalatorów, eliminacja nałogów i innych czynników ryzyka chorób cywilizacyjnych, prozdrowotna zmianę stylu życia.

 7. Leczenie dietetyczne – według indywidualnych wskazań.

 8. Wspomaganie rehabilitacyjne schorzeń współistniejących.

Rehabilitowany pacjent ma prawo do konsultacji z personelem medycznym oraz może skorzystać z profesjonalnej terapii psychologicznej.

Źródło:

https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/znamy-szczegoly-programu-rehabilitacji-po-przebytej-chorobie-covid-19,7959.html

https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/rehabilitacja-po-przebytej-chorobie-covid-19-jeszcze-blizej-pacjenta,7967.html

fb