Baza wiedzy

Korzyści z wdrożenia komputerowego systemu zarządzającego obiegiem materiałów sterylnych


Dodał: Medicalonline Data: 14.09.2019

mgr Magdalena Hajnrych, ELMI Systemy Automatyki | 2010-04-13
Korzyści z wdrożenia komputerowego systemu zarządzającego obiegiem materiałów sterylnych

Za jedną z podstawowych funkcji systemu uznaje się ewidencję narzędzi chirurgicznych i zestawów.

Co zyskuje Szpital, co zyskuje Centralna Sterylizatornia?

 
Poprzedni artykuł, mam nadzieję przekonał Państwa jak korzystna dla szpitala może okazać się komputeryzacja Centralnej Sterylizatorni. Nadszedł czas, aby przyjrzeć się bliżej tym korzyściom.
 
Podstawowym zadaniem każdego systemu komputerowego zarządzającego obiegiem materiału sterylnego jest usystematyzowanie pracy w CS i udokumentowanie poprawności przebiegu dekontaminacji. Jednak w dzisiejszej rzeczywistości może okazać się, że to za mało by spełnić oczekiwania dobrze zarządzanej placówki medycznej. Dzisiaj wiele osób oczekuje od różnego rodzaju produktów, aby potrafiły dużo więcej niż to, do czego zostały pierwotnie stworzone. Współczesny telefon nie tylko umożliwia rozmowę, ale także prowadzi notatki, przypomina o spotkaniach, przeprowadza telekonferencje, robi zdjęcia, wyświetla filmy, odtwarza muzykę, lub wysyła e–maile. Także przed takim produktem, jakim jest system zarządzający obiegiem materiałów sterylnych, użytkownicy stawiają coraz większe wymagania. I słusznie! Oczywiście nie ma potrzeby, aby system wyświetlał filmy, czy odtwarzał muzykę, ale dobrze jest, aby poza podstawowymi zadaniami, potrafił wykonywać szereg innych czynności pomagających w pracy, a co najważniejsze umiał współpracować z innymi systemami komputerowymi i urządzeniami pracującymi w szpitalu. W dzisiejszych czasach najrozsądniej jest postawić na produkt zapewniający kompleksowe rozwiązanie, które przyniesie korzyści nie tylko Centralnej Sterylizatorni, ale całemu szpitalowi.
 

Co zyskuje Centralna Sterylizatornia?

 
System komputerowy dostarcza doskonałe narzędzie do nadzorowania poprawności wykonywanych prac na terenie CS i przestrzegania określonych przez kierownika jednostki procedur postępowania. Przy walce z zakażeniami ścisłe przestrzeganie procedur jest bardzo istotne, popełnienie najmniejszego nawet niedopatrzenia może być nieodwracalne w skutkach dla czyjegoś zdrowia lub życia. Dobry system wymusza realizację poszczególnych etapów procesu sterylizacji zawsze w taki sam sposób – wg przyjętego systemu organizacyjnego, zabezpieczając przed pominięciem któregoś z nich.
 
System komputerowy pomaga zaoszczędzić czas. Komputer odszuka w bazie danych potrzebną informację nieporównywalnie szybciej, niż najbardziej zdyscyplinowany pracownik, w najskrupulatniej uporządkowanym segregatorze. A jak Państwo najlepiej wiedzą, gdy pacjent leży na Bloku Operacyjnym, czekając na zabieg, nie ma czasu na szukanie brakującego narzędzia i zastanawianie się skąd wziąć sterylny zamiennik. 

Za jedną z podstawowych funkcji systemu uznaje się ewidencję narzędzi chirurgicznych i zestawów. Współczesne rozwiązania poza samą ewidencją umożliwiają sprawdzenie ‘od ręki’, na jakim etapie obiegu znajduje się dany zestaw lub, kto i przy jakim zabiegu w danej chwili go użytkuje. Mamy też pod kontrolą wszelkie modyfikacje zestawów i ewentualne trudności, jakie napotkał zestaw podczas procesu dekontaminacji. Nowoczesny system zapewnia również połączenie z programem generującym zamówienia np. na nowe narzędzia chirurgiczne. 
 
Pod pełną kontrolą są również urządzenia; sterylizatory, myjnie-dezynfektory, zgrzewarki itd. Wszelkie dane z wydruków tych urządzeń, są automatycznie przekazywane do systemu, który zapewnia ich bezpieczne przechowanie w bazie danych. Dodatkowo system może nadzorować terminy serwisów i inne istotne zdarzenia związane z eksploatacją sprzętu. 

Jak widać, współczesny system może zastąpić nam wszelkie teczki czy segregatory, które muszą być archiwizowane przez szpital. W razie problemów lub sytuacji spornych, zapewnia szybki wgląd w pełną historię zdarzeń. Może odtworzyć całą drogę, którą pokonał dany zestaw z dokładnością do dnia i godziny, wraz ze wszystkimi pozostałymi informacjami: nazwiskami personelu odpowiedzialnego za kolejne etapy procesu dekontaminacji, zdarzeniami niepożądanymi (np. awaria sterylizatora, złe wskazanie testu chemicznego) itp.
 
Co zyskuje Szpital?
 
Nowoczesny system zarządzający obiegiem materiałów sterylnych pomaga placówce medycznej skutecznie wprowadzić system ISO, a następnie pomyślnie przejść audyty nadzorujące poprzez funkcję generowania szeregu zapisów i raportów.  Każdy, kto miał do czynienia z  systemem jakości ISO wie, że tworzenie dokładnych zapisów jest jedną z ważniejszych czynności mających na celu wykazanie przed audytorem, stosowania się do przyjętych procedur opartych o stosowne normy ISO.  W przeciwieństwie do ewidencji „zeszytowej” zapisy takie są niepodważalne. Okazują się one bardzo istotne również w sytuacjach spornych, kiedy np. szpitalowi zarzuca się zaniedbanie, skutkujące zakażeniem pacjenta. Nawet po wielu latach szpital jest w stanie wykazać poprawność przeprowadzonej dekontaminacji.
 
Zaawansowany technologicznie system tzw. ‘otwarty’ umożliwia integrację z systemami komputerowymi, które zostały już wdrożone na terenie szpitala np. programem zarządzającym ruchem pacjentów, programem księgowym, specjalistycznymi programami wykorzystywanymi na Bloku Operacyjnym itd. Dzięki takiemu właśnie, ‘otwartemu’ systemowi, szpital może stworzyć na terenie swojej placówki, jeden spójny system obejmujący różne dziedziny powiązane w sposób bezpośredni lub pośredni ze sterylizacją i obiegiem narzędzi chirurgicznych. Przykładowo, w elektronicznej karcie pacjenta w sposób automatyczny pojawi się informacja dotycząca sterylności narzędzi użytych przy zabiegu. Księgowość automatycznie uzyska informację dotyczącą kosztów sterylizacji (określenie kosztów w układzie: koszt zużytego materiału sterylnego – zabieg – pacjent). Z kolei osoby pracujące na Bloku Operacyjnym, pracujące najczęściej pod dużą presją czasu, nie będą musiały tracić czasu na ‘poszukiwania’ danego zestawu.
 
System zarządzający obiegiem materiałów sterylnych może uchronić szpital przed niepożądanymi kosztami.  Ewidencjonuje on, bowiem wszystkie posiadane przez szpital narzędzia i zestawy tak, więc nie ma możliwości wysterylizowania narzędzi nie widniejących w bazie danych a każde nieuzasadnione wypożyczenie zestawu będzie natychmiast odnotowane. Biorąc pod uwagę jak drogie potrafią być poszczególne narzędzia chirurgiczne, możliwość pełnej kontroli na nimi, może okazać się bardzo cenna dla szpitala.

W dzisiejszym artykule zostały przedstawione najważniejsze korzyści, które zapewnia nam system zarządzający obiegiem materiałów sterylnych. Oczywiście ilość i jakość korzyści wynikających z wdrożenia systemu, zależy ostatecznie od konkretnego rozwiązania technologicznego. Dlatego przed dokonaniem wyboru warto jest dokładnie zapoznać się z możliwościami różnych systemów, szczególnie, iż na rynku jest dostępnych zaledwie kilka. Warto jest porównać ich funkcjonalność, określić stopień, w jakim oprogramowanie może zostać dopasowane przez producenta do indywidualnych potrzeb szpitala, co też nie jest bez znaczenia. Im bardziej system jest elastyczny, tym łatwiej i szybciej będzie można przeprowadzić wdrożenie i uniknąć konieczności rezygnacji z wypracowanych przez lata metod i procedur postępowania tylko, dlatego, że producent nie przewidział ich w swoim rozwiązaniu. Istotne jest upewnienie się, czy system może być zintegrowany z rozwiązaniami, które już funkcjonują u nas w szpitalu. Mam tu na myśli zarówno pracujące urządzenia, jak i rozwiązania informatyczne. Na końcu warto także zwrócić uwagę na to czy system jest łatwy w obsłudze. Pamiętajmy, że niektóre osoby, którym przyjdzie pracować z systemem nie muszą znać się na obsłudze komputera – system powinien ułatwiać im pracę, a nie utrudniać.
fb