Baza wiedzy

12-14.12.2019 II Międzynarodowe Sympozjum pt.: Urazy przeciążeniowe tkanek miękkich oraz złamania zmęczeniowe w sporcie


Dodał: Medicalonline Data: 7 października 2019

Polskie Towarzystwo Mięśni, Ścięgien i Więzadeł oraz Medical Magnus Spółka z o.o. we współpracy z Polskim Komitetem Olimpijskim oraz Polskim Związkiem Lekkiej Atletyki organizują II Międzynarodowe Sympozjum pt.: Urazy przeciążeniowe tkanek miękkich oraz złamania zmęczeniowe w sporcie, które odbędzie w dniach 12 – 14 grudnia 2019 r. w Hotelu Ambasador Premium w Łodzi.

Cel przedsięwzięcia.

Jednym z celów organizowanego przez nas wydarzenia jest wymiana wiedzy i doświadczeń o urazach 
w sporcie i sposobach ich leczenia pomiędzy lekarzami, fizjoterapeutami oraz trenerami z Polski 
i zagranicy, a także zwiększenie świadomości trenerów i sztabów medycznych na temat zasad treningowych pozwalających na zmniejszenie skali występowania urazów zmęczeniowych 
u sportowców. Sympozjum ma ponadto służyć integracji środowiska medycznego i sportowego w celu doskonalenia procesu budowania profesjonalnych zespołów szkoleniowych wokół poszczególnych drużyn i zawodników, co powinno zaowocować sukcesami sportowymi. Po wtóre, jednym z celów Sympozjum jest uświetnienie obchodów 100-lecia Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Polskiego Związku Lekkiej Atletyki oraz Polskiego Związku Piłki Nożnej, które obchodzą w tym roku 100 – lecie istnienia.

 Data rozpoczęcia, miejsce oraz czas trwania przedsięwzięcia.

Sympozjum odbywać się będzie w dniach 12-14 grudnia 2019 roku w Łodzi, w Hotelu Ambasador Premium. Pragniemy również poinformować, iż jednym z ważnych wydarzeń współtowarzyszących Sympozjum będzie Uroczyste Staropolskie Spotkanie Wigilijne, które odbędzie się 13 grudnia 2019 r. w wyjątkowej scenerii stadionu miejskiego Widzewa Łódź.

 

 Opis planowanego wydarzenia

Sympozjum będzie trzydniowym wydarzeniem integrującym środowisko medyczne i sportowe. Kluczowym celem wydarzenia jest wymiana wiedzy i doświadczeń o urazach w sporcie i sposobach ich leczenia pomiędzy lekarzami, fizjoterapeutami oraz trenerami, a także zwiększenie świadomości trenerów i sztabów medycznych na temat zasad treningowych pozwalających na zmniejszenie skali występowania urazów zmęczeniowych u sportowców. Sympozjum ma zatem jednocześnie wymiar naukowy i szkoleniowy i ma przyczynić się do nabycia przez uczestników nowej wiedzy i umiejętności, co powinno zaowocować skuteczniejszym leczeniem urazów i kontuzji. 

W trakcie Sympozjum omówione zostaną kwestie związane z etiopatogenezą urazów, zapobieganiem im, diagnostyką, leczeniem, odżywianiem i rehabilitacją. W szczególności, w trakcie obrad, w wydzielonych sekcjach tematycznych, omawiane i dyskutowane będą między innymi następujące zagadnienia:

 • Urazy tkanek miękkich w sporcie – świeże i przeciążeniowe.

 • Urazy wielowięzadłowe stawu kolanowego.

 • Urazy więzadłowe stawu skokowego w piłce nożnej i innych dyscyplinach.

 • Pachwina piłkarska.

 • Specyfika urazów w piłce nożnej kobiet i dzieci.

 • Urazy mięśniowe w sporcie.

 • Tendinopatie w sporcie.

 • Odżywianie i suplementacja w okresie leczenia urazów.

 • Relatywny Deficyt Energetyczny w sporcie.

 • Zapobieganie powstawaniu urazów tkanek miękkich.

 • Rehabilitacja w urazach tkanek miękkich świeżych i przeciążeniowych oraz pooperacyjna.

 • Genetyka w sporcie.

 • Quo vadis medycyna regeneracyjna w sporcie?

 • Złamania zmęczeniowe kości.

 • Tajemnice stawu krzyżowo-biodrowego.

 • Zmęczenie i ocena wydolności organizmu do wysiłku.

 • Ból w sporcie.

 • Doping w sporcie.

 • Rola psychologa w sporcie.

 • Powrót do gry.

  Dzięki możliwości spotkania się w jednym miejscu lekarzy, fizjoterapeutów, naukowców, trenerów i sportowców Sympozjum stanie się wyjątkową areną wymiany wiedzy i dobrych praktyk. Rozwój i doskonalenie sposobów leczenia różnego rodzaju kontuzji i dysfunkcji kończyn wpłyną jednak nie tylko na skuteczniejsze radzenie sobie z urazami u sportowców, ale pozwolą także na wprowadzenie nowych metod leczenia do powszechnego stosowania. Po wtóre pragniemy podkreślić, iż w trakcie Sympozjum chcemy uczcić wyjątkowe dla polskiego sportu rocznice 100-lecia istnienia PKOl, PZLA i PZPN. Jesteśmy głęboko przekonani, że świętując jubileusz 100 lat tak istotnych dla naszego kraju organizacji sportowych znakomicie włączamy się w obchody uczczenia 100-lecia Niepodległości Polski. Należy bowiem pamiętać, że sport pełnił i pełni szczególnie więziotwórczą rolę. Wokół sportowców i wydarzeń sportowych integrują się osoby i grupy o często zupełnie odmiennych poglądach i wizjach świata, stając się na czas przeżywania sportowego sukcesu wspólnotą. Wreszcie organizacje sportowe i sami sportowcy to znakomici ambasadorowie Polski i zmian jakie dokonały w naszym kraju. 

 

 Informacja o organizatorze oraz o osobach odpowiedzialnych za zarządzanie przedsięwzięciem.

Głównymi organizatorami Sympozjum są: Polskie Towarzystwo Mięśni, Ścięgien i Więzadeł, które jest jednocześnie członkiem Międzynarodowego Towarzystwa Mięśni Ścięgien i Więzadeł (In.Mu.L.T.S) 
z siedzibą we Włoszech oraz specjalistyczna klinika ortopedyczna Medical Magnus w Łodzi. Współorganizatorami Sympozjum są natomiast Polski Komitet Olimpijski, Polski Związek Lekkiej Atletyki oraz Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej w Warszawie.

Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego jest doktor Marek Krochmalski. Przez wiele lat był on konsultantem ortopedycznym w Polskich Związkach Sportowych: Siatkówki, Podnoszenia Ciężarów, Piłki Ręcznej i Zapasów, a obecnie pełni taką funkcję w Polskim Związku Lekkiej Atletyki. Przez wiele lat był także szefem Komisji Medycznej PZPN. Ponadto od wielu lat jest członkiem Misji Medycznych PKOl. Do tej pory uczestniczył w Misjach Medycznych na Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie 2008, Londynie 2012, Soczi 2015, Rio de Janeiro 2016, PyeongChang 2018.

Organizację Sympozjum wspierają ponadto Komitet Naukowy i Rada Naukowa Sympozjum.

Skład Komitetu Naukowego Sympozjum:

prof. dr hab. n. med. Ewa Brzeziańska-Lasota

prof. dr hab. n. med. Dariusz Witoński

prof. dr hab. n. med. Marcin Domżalski

Skład Rady Naukowej Sympozjum:

prof. dr hab. n.med. Ewa Brzeziańska-Lasota

prof. dr hab. Andrzej Czamara

prof. dr hab. n. med. Marcin Domżalski

prof. zw. dr hab. n. med. Jarosław Fabiś

prof. dr hab. n.med. Krzysztof Ficek

dr hab. n. med. Piotr Grzelak

 

Do udziału w Sympozjum zapraszamy:

lekarzy, fizjoterapeutów, studentów i trenerów oraz inne osoby zainteresowane w/w tematyką.