Baza wiedzy

I Klinika Kardiochirurgii w Katowicach – Ochojcu – lider w kardiochirurgii


Dodał: Medicalonline Data: 31.08.2019

I Klinika Kardiochirurgii w Katowicach – Ochojcu to od lat jedna z najlepszych tego typu placówek w Polsce. Od lat także jest pionierem w rozwoju polskiej kardiochirurgii. I ciągle stawia na nowoczesność. Nowe sale operacyjne, nowy sprzęt i doświadczony personel.

I Klinika Kardiochirurgii w Katowicach – Ochojcu, działająca na terenie Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 7 Śląskiej Akademii Medycznej działa już od 1988 roku. Już wtedy organizatorem i pełniącym obowiązki Kierownika Kliniki był dr n. med. Andrzej Bochenek, a konsultantem fachowym i opiekunem prof. dr hab. med. Zbigniew Religa.

Nowoczesność Kliniki

Klinika i sale operacyjne od początku zostały wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt dostępny w tym okresie. Personel szpitala nie ukrywa, że trudne początki ułatwiała ścisła współpraca z Kliniką Kardiochirurgii w Zabrzu i osoby oddelegowane przez prof. Religę do pomocy w rozruchu tej bardzo dużej placówki.

Klinika i sale operacyjne od początku zostały wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt dostępny w tym okresie.

W roku 1991 nastąpiło rozdzielenie zespołu i powołano w ramach Katedry Kardiochirurgii II Kliniki Kardiochirurgii kierowanej przez doc. dr hab. med. Stanisława Wosia. W 1992 roku w wyniku konkursu kierownikiem I Kliniki Kardiochirurgii został dr hab. n. med. Andrzej Bochenek. W strukturze organizacyjnej I Kliniki Kardiochirurgii był także do roku 2000 pododdział kardiochirurgii dziecięcej kierowany przez  dr hab. n. med. Marka Witesa.

W tej chwili oddział dysponuje:

 • trzema nowoczesnymi salami operacyjnymi,
 • 16 łóżkami intensywnego nadzoru, w dwóch nowocześnie wyposażonych oddziałach intensywnego nadzoru pooperacyjnego i kardiochirurgicznego
 • 48 łóżkami, w zmodernizowanym oddziale, w salach 1, 2 lub 3 osobowych, wyposażonych w indywidualne węzły sanitarne i klimatyzację
 • bogatym zapleczem diagnostyczno – leczniczym własnym i szpitala

Liczby i dokonania

W I Klinice Kardiochirurgii od samego początku wykonywane były wszystkie typy operacji kardiochirurgicznych – łącznie z przeszczepami serca, wszczepianiem układu wspomagającego lewą komorę serca i wszczepianiem sztucznego serca (prof. Z. Religa).

Według danych placówki – od października 1988 do marca 2007 w I KLINICE KARDIOCHIRURGII wykonano 18645 operacji serca, w tym 14600 operacji pomostowania tętnic wieńcowych, 2170 operacji wszczepienia zastawek, 1415 operacji wad wrodzonych.

W I Oddziale Kardiochirurgii są wykonywane wszystkie typy operacji u chorych na serce. Do najczęściej wykonywanych i będących specjalnością Kliniki należą:

 • Chirurgiczne leczenie choroby wieńcowej (pomostowanie naczyń wieńcowych)
 • Małoinwazyjne operacje pomostowania tętnic wieńcowych (MIDCAB, OPCAB, operacje hybrydowe)

W I Klinice Kardiochirurgii od samego początku wykonywane były wszystkie typy operacji kardiochirurgicznych

I Oddział Kardiochirurgii, jako pierwszy ośrodek w kraju, wprowadził i wykonuje mini inwazyjne operacje wszczepiania pomostów wieńcowych bez krążenia pozaustrojowego, tzw. metodą MIDCAB, z zastosowaniem endowizji operacyjnej oraz robota chirurgicznego AESOP 3000 (Computer Motion, USA). Placówka jako jedyny ośrodek w Polsce przeprowadza tego typu operacje w codziennej praktyce klinicznej, a zdobyte doświadczenie, należy do unikalnych i największych na świecie.

I Klinika Kardiochirurgii SUM, jako jeden z pierwszych i nielicznych ośrodków w Polsce, rozpoczęła program wszczepiania najnowszej generacji zastawek bezstentowych (Free Style Bioprothesis, Medtronic, USA).

Operacje naprawcze zastawek serca:

 • plastyki pierścienia i płatków zastawki mitralnej i trójdzielnej,
 • plastyki zastawki aortalnej.

W I Oddziale Kardiochirurgii są wykonywane wszystkie typy operacji u chorych na serce.

Ponadto wykonuje są też:

 • chirurgiczne leczenie wad wrodzonych serca u dorosłych,
 • chirurgiczne leczenie tętniaków i rozwarstwień aorty piersiowej i piersiowo-brzusznej.

Oddział pełni 24 godzinny ostry dyżur dla przypadków nagłych pęknięcia tętniaka lub rozwarstwienia aorty piersiowej i piersiowo-brzusznej. I Oddział Kardiochirurgii współpracuje z klinikami i oddziałami nefrologii i torakochirurgii wykonując operacje kardiochirurgiczne u chorych z przewlekłą niewydolnością nerek oraz u chorych ze współistniejącymi chorobami płuc (jednoczasowe operacje wraz z zespołem torakochirurgicznym).

Działalność naukowa

Wynikiem działalności naukowej kliniki są między innymi publikacje w czasopismach naukowych i wystąpienia na zjazdach i kongresach naukowych w kraju i za granicą. W latach 1989 – 2000 opublikowaliśmy:

 • 131 prac naukowych, w tym 25 w renomowanych czasopismach zagranicznych,
 • 9 monografii książkowych,
 • 144 prace zjazdowe w tym 45 za granicą.

W latach 1993 – 2000 tytuły doktora nauk medycznych uzyskało – 9 lekarzy a tytuły doktora habilitowanego medycyny – 2 doktorów nauk medycznych.

Tematy zainteresowań naukowych ośrodka obejmują:

 • Miniinwazyjne operacje serca z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii, w tym endowizyjnych i biocybernetycznych (robot chirurgiczny AESOP 3000) – wprowadzenie metody oraz wieloczynnikowa analiza unikalnego materiału klinicznego – badania prowadzone są m. in. w ramach 2 grantów Komitetu Badań Naukowych
 • Operacje hybrydowe – opracowanie jednego z największych na świecie materiałów klinicznych dotyczących skojarzonego leczenia choroby wieńcowej metodą miniinwazyjną (MIDCAB) i przezskórną angioplastyką (PTCA)
 • Choroba niedokrwiennej serca u chorych ze znacznie upośledzoną funkcją lewej komory – aspekty chirurgicznego leczenia, wczesna i odległa analiza wyników
 • Wspomaganie niewydolnego serca po operacjach kardiochirurgicznych ze szczególnym uwzględnieniem biopompy (Medtronic, USA) oraz polskiej sztucznej lewej komory serca
 •  Ocena wpływu leków przeciw płytkowych na mechanizmy krzepnięcia i postępowanie u chorych operowanych w krążeniu pozaustrojowym – temat zgłoszony do Komitetu Badań Naukowych
 •  Badania doświadczalne i prace wdrożeniowe nad nowym typem protezy naczyniowej do pomostowania tętnic wieńcowych – stent zewnątrznaczyniowy.

Programy Badawcze

 • Małoinwazyjne chirurgiczne leczenie choroby niedokrwiennej serca (MIDCAB-EACAB) (Największa w Polsce  liczba wykonanych operacji pomostowania tętnic wieńcowych z przedniobocznej minitorakotomii (MIDCAB-EACAB) z endoskopowym pobieraniem tętnicy piersiowej wewnętrznej. Od 1998 r. wykonano ponad 700 operacji z użyciem endowizji. Bardzo dobre odległe wyniki leczenia.)
 • Chirurgiczne leczenie poniedokrwiennej niewydolności serca
 • Plastyka lewej komory serca (Klinika bierze udział w największym programie badawczym na świecie STICH Trial. W grupie chorych poddanych leczeniu chirurgicznemu wykonaliśmy największą liczbę operacji na świecie z remodelingiem pozawałowej lewej komory za co uzyskaliśmy od badaczy najwyższe wyróżnienie. )
 • Terapia resynchronizacyjna stosowana równocześnie z operacją pomostowania naczyń wieńcowych
 • Ocena skuteczności pomostowania tętnic wieńcowych (by-passy) u chorych z ostrymi zespołami wieńcowymi bez uniesienia odcinka ST w EKG z zastosowaniem najnowszej generacji leków blokujących aktywność płytek krwi (INTEGRILIN)
 • Ocena skuteczności stosowania doustnych leków przeciwpłytkowych (kwas acetylosalicylowy, klopidogrel, tiklopidyna) przy użyciu analizatorów funkcji płytek (PFA-100 i agregometr MULTIPLATE/DYNABATE)
 • Chirurgiczne leczenie niedomykalności zastawki mitralnej metodą małoinwazyjną. Po kilku latach szkolenia w wiodącym światowym ośrodku propagującym i rozwijającym tą metodę (pod kierunkiem prof. F. Mohr) z powodzeniem wykonujemy operacje naprawcze zastawki dwudzielnej łącznie z implantacją sztucznych nici ścięgnistych.
 • Chirurgiczne leczenie zaburzeń rytmu serca. Od 2003 r. w Klinice wykonuje się w czasie operacji zastawki dwudzielnej równoczesne leczenie zaburzeń rytmu serca (migotanie przedsionków). Do marca 2007 wykonano ponad 70 operacji. U 70 proc. pacjentów zespół likwiduje migotanie przedsionków.
 • Międzynarodowy program badawczy porównujący skuteczność operacji tętnic wieńcowych z koronaroplastyką z użyciem stentów wydzielających lek (DES) w leczeniu wielonaczyniowej choroby wieńcowej (SYNTAX Trial)

 

 • Międzynarodowy program badawczy porównujący skuteczność operacji tętnic wieńcowych z koronaroplastyką z użyciem stentów wydzielających lek (DES) w leczeniu wielonaczyniowej choroby wieńcowej u chorych ze współistniejącą cukrzycą (FREEDOM Trial)

 

 • Międzynarodowy program badawczy oceniający skuteczność stosowania pomostów tętniczych w chirurgicznym leczeniu choroby niedokrwiennej serca (ART Trial)

 

 • Badania doświadczalne nad zastosowaniem xenotransplantu w badaniach nad sercem transgenicznym  

 

 • Badania doświadczalne nad wytworzeniem naczyń z otrzewnej ssaków spełniających rolę protez naczyniowych

 

 • Ocena pozawałowej żywotności mięśnia sercowego z zastosowaniem nowatorskiej metody nałożenia obrazów angioTK tętnic wieńcowych na obrazy uzyskane z cewki kardiologicznej rezonansu magnetycznego (źródło www.cardiosurg.pl oraz www.gck.pl)

Magdalena Marianek/PM

fb