ASMEDICA Sp. z o .o.

Opis firmy


Firma zajmuje się projektowaniem, wykonywaniem, serwisowniem i certyfikowaniem instalacji gazów medycznych. Nasze długoletnie doświadczenie w powyższym zakresie zapewnia naszym klientom bezpieczeństwo oraz wysokiej jakości wyrób medyczny.

Firma nasza posiada certyfikat do wykonywania powyższej instalacji w zakresie projektowania, wykonawstwa serwisowania i certyfikacji wydany przez jednostkę notyfikowaną.
Firma nasza projektuje i realizuje obiekty szpitalne w oparciu o wytyczne zawarte w Polskiej Normie i Europejskiej Normie PN-EN 7396-1 „Systemy rurociągowe do gazów medycznych -Część 1: Systemy rurociągowe do sprężonych gazów medycznych i próżni : Rurociągi dla sprężonych gazów medycznych i próżni”, długoletnie doświadczenie oraz posiadany systemem zapewnienia, jakości dla wyrobów medycznych, uprawnienia i wiedzę w powyższym zakresie.
Dzięki długoletniemu doświadczeniu naszych pracowników jesteśmy wiodącą firmą w powyższym zakresie w Polsce.
Nasi pracownicy szczebla kierowniczego jak i wykonawczego odbywają sukcesywne szkolenia w zakresie wyrobów medycznych (instalacji gazów medycznych) w kraju i za granicą, co zapewnia naszej firmie utrzymywanie standardów Unii Europejskiej i wiedzę prawną w zakresie wyrobu medycznego.

Dane teleadresowe

Podczas kontaktu prosimy powołać się na serwis medicalonline.pl

Formularz kontaktowy


Nasze produkty