Porozmawiaj z nami
Czat udostępnia Firmao.pl CRM
Baza wiedzy

Doradztwo w sprawie zakupów sprzętu medycznego


Dodał: Medicalonline Data: 11.09.2019

ZARYS | 2014-07-03

Zgodnie z obowiązującą Ustawą o Zamówieniach Publicznych podmioty publiczne (takie jak szpitale) zobligowane są do zakupu towarów poprzez postępowania przetargowe umożliwiające jak największej liczbie Wykonawców złożenie oferty, a tym samym dające możliwość tym podmiotom uzyskania korzystnej ceny. Na tej podstawie sporządzana jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zawierająca między innymi ogólny opis oczekiwanego produktu.

Ustawa o Zamówieniach Publicznych daje doskonałe narzędzie jakim jest możliwość wprowadzenia dodatkowego parametru przetargowego w postaci oceny jakości. Dzięki temu szpital ma możliwość sprawdzenia i ocenienia jakości oferowanego asortymentu na etapie postępowania przetargowego bez ograniczania konkurencyjności, kierując się jedynie walorami użytkowymi. Uzyskuje w ten sposób wysoką jakość sprzętu w atrakcyjnej cenie. 

Jeżeli chodzi o zakupy, z globalnego punktu widzenia, bardzo istotne są szkolenia z zakresu Prawa Zamówień Publicznych, z naciskiem na pogłębianie wiedzy na temat procedur potencjalnie obniżających koszty zakupu, takich jak aukcja elektroniczna. Szkolenia takie mogłyby nawet zostać przeprowadzone przez Urząd Zamówień Publicznych (UZP), jako organ z ramienia władzy wykonawczej. Cykliczne szkolenia pracowników przeprowadzane przez specjalistów z UZP mogłyby znacząco wpłynąć na kształt przetargów.

W przypadku dostaw sprzętu medycznego wskazane byłyby szkolenia merytoryczne, które zwiększałyby wiedzę produktową personelu niemedycznego. Główny nacisk powinien zostać położony na często opisywane, ale nie wpływające na praktykę medyczną, zapisy techniczne, często lobbowane przez określonych dostawców. Mowa tutaj na przykład o numerycznym oznaczeniu rozmiaru na konektorze cewnika do odsysania czy rozserzonej skali w strzykawkach, które z medycznego punktu widzenia nie mają żadnego wpływu na użytkowanie, a ograniczają liczbę potencjalnych oferentów. W przypadku znajomości sprzętu poprzez osoby z DZP, mogłyby one na etapie tworzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dopuszczać większą liczbę wykonawców, lub na etapie pytań „otwierać” pewne blokujące zapisy, co jednocześnie w żaden sposób nie wpłynęłoby na jakość potencjalnie zaoferowanego sprzętu.

Paweł Ossowski

ekspert branży wyrobów medycznych, G.C.Z.M. ZARYS

fb