Baza wiedzy

COVID-19 – Zalecane środki ochrony osobistej dla personelu medycznego, wytyczne dla placówek medycznych


Dodał: Medicalonline Data: 14.09.2020

Główny Inspektor Sanitarny (GIS) wydał wytyczne i schemat postępowania dla POZ i NiŚOP w związku z szerzeniem się nowego koronawirusa SARS-CoV-2. Zawarte są w nich informacje, w jaki sposób postępować z pacjentami przyporządkowanymi do różnych kryteriów epidemiologicznych. Dokument zawiera także wytyczne dla zarządzających placówką, jakie zalecenia należy spełnić oraz w jaki sposób dbać o zdrowie i bezpieczeństwo personelu przychodni.

Koronawirus i COVID-19 – wytyczne dla placówek:

1. W widocznym miejscu należy umieścić numery do: powiatowej stacji epidemiologicznej, firmy wykonującej transport sanitarny dla pacjentów z podejrzeniem infekcji koronawirusem i oddziału zakaźnego lub obserwacyjno-zakaźnego.

2. Przeprowadzić szkolenia dla personelu obsługującego rejestrację, zarówno dla pacjentów z podejrzeniem infekcji SARS-CoV-2, jak i dla pozostałych pacjentów.

3. Przeprowadzić szkolenia dla całego personelu, które dotyczyć będzie postępowania z pacjentem z podejrzeniem zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2.

4. Należy tak zorganizować stanowiska rejestracji, by pacjenci przebywali w odległości minimum 1 m (najlepiej 2 m) od siebie.

5. Należy zadbać o częste, dokładne mycie i odkażanie powierzchni i sprzętów przez personel sprzątający.
Zobacz katalog zamgławiaczy i sprzętu do dezynfekcji >> 

6. Dezynfekować klamki, gałki oraz blaty biurek i ladę rejestracji kilka razy w ciągu dnia.
Zobacz katalog preparatów do odkażania>>

7. Zaleca się wietrzyć pomieszczenia, nawet kilkukrotnie w ciągu dnia.

8. Zaleca się zlikwidować miejsca tzw. kąciki zabaw dla dzieci, usunąć wszelkie zabawki oraz zbędne przedmioty z poczekalni (np. czasopisma, dystrybutory z wodą itd.)

9. Zapewnić odpowiednią ilość jednorazowej odzieży ochronnej dla personelu.
Sprawdź ofertę medycznych artykułów ochronnych dla personelu>>

10. Zaleca się poinstruować personel na temat szczególnego przestrzegania standardowych zasad higieny:
– dezynfekcja stetoskopów i innego drobnego sprzętu po każdym użyciu
– dokładne mycie i dezynfekcja dłoni (zobacz Płyn do dezynfekcji dłoni>>)
– zdjęcie biżuterii i zegarka w pracy

11. Nie ma konieczności ciągłej pracy personelu w maskach ani w kombinezonach ochronnych.

12. Jeśli zajdzie kontakt z pacjentem z kryterium epidemiologicznym C, wówczas należy zapewnić personelowi maseczkę, rękawiczki i fartuch ochronny jednorazowy.

13. Personel mający bliski kontakt z pacjentem bez zabezpieczenia w środki ochrony osobistej powinien zostać odsunięty od świadczenia pracy do czasu uzyskania wyniku testu pacjenta.

GIS podaje także wytyczne w kwestii postępowania po zabraniu z placówki pacjenta z podejrzeniem zakażenia koronawirusem SARS CoV-2 przez transport. Co należy zrobić?

1. Wyłączyć z funkcjonowania pomieszczenie, gdzie przebywał pacjent – następnie należy je dokładnie umyć i zdezynfekować powierzchnie, meble i sprzęt – po dezynfekcji mogą być ponownie używane.

2. Wywietrzyć pomieszczenie, w którym przebywał pacjent.

3. Zdezynfekować drogę dojścia pacjenta do pomieszczenia oraz elementy, których mógł dotykać pacjent, np.: poręcze schodów, klamki, lady.

4. Ustalić, czy personel zajmujący się pacjentem był odpowiednio zabezpieczony i czy miał bliski kontakt z pacjentem.

Praktyka pokazuje, że przychodnie i inne placówki medyczne wyposażają obszar wejścia i rejestracji dodatkowo w:
• stanowiska do samoobsługowej dezynfekcji rąk (zobacz>>)
• jednorazowe, osobno pakowane rękawiczki foliowe dla pacjentów (zobacz produkt>>)
• płyny i żele do dezynfekcji rąk, np. Imasept lub Aseptic gel

Jakie standardowe środki ochrony osobistej (PPE) powinny być stosowane przez personel w kontakcie z pacjentami?

Obecnie wobec wszystkich pacjentów należy zachować środki ochrony obejmujące:
• higienę rąk i dróg oddechowych
• stosowanie środków ochrony indywidualnej (PPE) zgodnie z oceną ryzyka zakażenia
• dezynfekcję i sterylizację sprzętu medycznego
• prowadzenie odpowiedniej gospodarki odpadami medycznymi.

Warto zadbać także o środki indywidualnej ochrony osobistej dla personelu medycznego, który ma styczność lub zajmuje się opieką nad pacjentem z podejrzeniem zakażenia SARS-CoV-2. Do tego wyposażenia należą co najmniej:
• produkty ochraniające drogi oddechowe, w tym maski o standardzie Filtering Face Piece 2 (FFP2) lub 3 (FFP3)
• środki zabezpieczające oczy, czyli gogle lub przyłbica
• ochraniacze na ciało, np. nieprzemakalny fartuch z długimi rękawami 
• rękawiczki jednorazowe ochraniające ręce.

Źródła:

  1. [GIS] Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie schematu postępowania dla POZ i NiŚOZ (dostęp dn. 11.09.2020): https://www.gov.pl/web/koronawirus/komunikat-glownego-inspektora-sanitarnego-w-sprawie-schematu-postepowania-dla-poz-i-nisoz
  2. [GIS] Koronawirus SARS-CoV-2 – Schemat postępowania dla POZ i NiŚOZ (dostęp dn. 11.09.2020): https://www.gov.pl/attachment/fefe65aa-e150-4271-9a2b-9782c80ca958
  3. Rymer W., Wroczyńska A., Matkowska-Kocjan A.: COVID-19 – aktualny stan wiedzy. Med. Prakt., 2020; 3: 102–121

fb