Zarządzanie

Zarządzanie

Zasady mycia i dezynfekcji w szpitalu

Magdalena Nowobilska | 2011-12-15 Bezpieczeństwo pracy i ochrona zdrowia personelu oraz pacjentów placówek medycznych w wielkiej mierze są zależne od dobrze skonstruowanego planu higienicznego lub instrukcji utrzymania czystości i

Autor: Medicalonline Dodano:
Zarządzanie

Przechowywanie dokumentacji medycznej, a likwidacja podmiotu leczniczego

Agnieszka Sieńko, www.serwisZOZ.pl | 2012-06-22 Likwidacja podmiotu leczniczego, ograniczenie zakresu jego działalności czy przejęcie zadań likwidowanej jednostki przez inną nie zwalnia z obowiązku przechowywania dokumentacji me

Autor: Medicalonline Dodano:
Zarządzanie

Oficjalne otwarcie drugiej placówki na 5-lecie Centrum Medycznego Gamma

Nową placówkę na warszawskim Mokotowie otworzyło Centrum Medyczne Gamma, jeden z najnowocześniejszych prywatnych szpitali w Polsce. Uroczystość, która miała miejsce w połowie września połączona była z obchodami 5-lecia kliniki. Te

Autor: Medicalonline Dodano:
Zarządzanie

Raport o polskiej radioterapii onkologicznej

Centrum Radioterapii Amethyst w Krakowie jest największym – pod względem liczby leczonych pacjentów – ośrodkiem onkologicznym w Małopolsce. Z raportu przygotowanego przez krajowego konsultanta w dziedzinie radioterapii onkologiczn

Autor: Medicalonline Dodano:
Zarządzanie

SOR pilnie potrzebny: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie

Ordynator – Marzena Kuliś | 2008-11-24 Szpitalny Oddział Ratunkowy (SOR) w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Olsztynie został zmodernizowany na początku 2004 r. Na potrzeby nowej inwestycji zaadaptowano pomieszczenia m

Autor: Medicalonline Dodano:
Sprzęt Medyczny, Zarządzanie

Jak zabezpieczyć pomieszczenia w pobliżu pracowni RTG?

Ochrona przeciwradiacyjna to ważna część wyposażenia pracowni diagnostycznej RTG. Pozwala na ochronę personelu, pacjentów oraz zabezpiecza przed promieniowaniem sąsiadujące pomieszczenia i osoby się w nic znajdujące. O czym pamię

Autor: Medicalonline Dodano:
Sprzęt Medyczny, Zarządzanie

Organizacja oddziału ginekologii i położnictwa – część druga

Organizacja i podział oddziału położnictwa i ginekologii – ogólny opis   Zasady podziału zostały zapisane w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 22 czerwca 2005 roku w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym

Autor: Medicalonline Dodano:
Sprzęt Medyczny, Zarządzanie

BLOK OPERACYJNY – jak zorganizować, w co wyposażyć?

Z tego opracowania dowiesz się: Co wziąć pod uwagę podczas planowania bloku operacyjnego? Czy lepiej budować centralny blok od podstaw czy organizować sale w obrębie już działających oddziałów? Jak zaplanować rozkład pomieszczeń?

Autor: Medicalonline Dodano:
Sprzęt Medyczny, Zarządzanie

Organizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

Od czasu wejścia Polski do Unii Europejskiej dużo uwagi i środków unijnych zostało skierowanych na tworzenie Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych. Tego typu inwestycje są jednym z etapów restrukturyzacji systemu ratownictwa medyczneg

Autor: Medicalonline Dodano:
Sprzęt Medyczny, Zarządzanie

Organizacja i wyposażenie gabinetu pielęgniarki szkolnej – wymagania

W ostatnich latach weszły przepisy regulujące wyposażenie i zasady funkcjonowania gabinetu pielęgniarki szkolnej. Szkoły publiczne mają obowiązek tworzenia szkolnych gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej. Jaki

Autor: Medicalonline Dodano:
Zarządzanie

Audyt i kontrola wewnętrzna – w placówce czy niezależnie?

Narzędzia takie jak systemy instytucjonalnej kontroli wewnętrznej lub audyt są wykorzystywane w placówkach medycznych w ograniczonym stopniu. Uprzedzenia wynikają z przekonania o skomplikowanym, nieprzystępnym i biurokratycznym ch

Autor: Medicalonline Dodano:
Zarządzanie

Teleradiologia w Polsce – spojrzenie praktyka

Teleradiologia to szczególna dziedzina telemedycyny, w której dokonuje się zdalnej oceny badań obrazowych. Jest to możliwe dzięki ucyfrowieniu obrazów medycznych, przy czym większość z nich już pierwotnie powstaje w formie cyfrowe

Autor: Medicalonline Dodano:
Sprzęt Medyczny, Zarządzanie

Najnowocześniejszy ośrodek okulistyczny w Poznaniu już otwarty. Klinika Optegra zaprasza do nowej siedziby

22 września br. w Poznaniu odbyło się oficjalne otwarcie nowej kliniki okulistycznej Optegra, najnowocześniejszej w Wielkopolsce.  Nowa placówka mieści się przy ul. Wenecjańskiej 8 w Poznaniu i jest do dyspozycji wszystkich pacjen

Autor: Medicalonline Dodano:
Zarządzanie

I Klinika Kardiochirurgii w Katowicach – Ochojcu – lider w kardiochirurgii

I Klinika Kardiochirurgii w Katowicach – Ochojcu to od lat jedna z najlepszych tego typu placówek w Polsce. Od lat także jest pionierem w rozwoju polskiej kardiochirurgii. I ciągle stawia na nowoczesność. Nowe sale operacyjne, now

Autor: Medicalonline Dodano:
Zarządzanie

Gdzie przechowywać paszport techniczny urządzeń medycznych

Jak postępować z dokumentacją aparatury medycznej, gdzie powinien być przechowywany paszport techniczny aparatury? W moim ZOZ dyrektor wydał polecenie, aby były one przechowywane w sekcji techniczno-gospodarczej. Paszport technic

Autor: Medicalonline Dodano: