Baza wiedzy

30.01.2020r.”Kooperacja służb ratunkowych i sztabów zarządzania kryzysowego”


Dodał: Medicalonline Data: 22.01.2020

Polski Instytut Rozwoju Biznesu ma zaszczyt zaprosić do udziału w XV edycji konferencji:

„Kooperacja służb ratunkowych i sztabów zarządzania kryzysowego”

30 stycznia 2020 roku w Warszawie         

 Udział bezpłatny, wymagana Rejestracja

 

 

Zarządzanie kryzysowe to działalność organów administracji publicznej, obejmująca szereg działań związanych zzapobieganiem sytuacjom kryzysowym oraz odpowiednim reagowaniem w przypadku zaistnienia zagrożenia.

Jak wygląda kooperacja służb ratunkowych i administracji publicznej?

Jakie są zasady opracowywania planów zarządzania kryzysowego?

Na wszystkie pytania odpowiemy podczas konferencji, w trakcie której powiemy
o kooperacji organów
zarządzania kryzysowego,współczesnych metodach
oraz prawnych aspektach ich działań.

Prelekcje podczas konferencji poprowadzą m. in.:

Paweł Gawłowski – Pracownia Innowacyjnych Technik Symulacji -Zakład Ratownictwa Medycznego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

st. kpt. dr hab. inż. Paweł Gromek – Prorektor ds. Nauki i Kształcenia, Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie

płk w st. spocz., prof, dr hab. Ryszard Jakubczak –  Ekspert ds. bezpieczeństwa, Stowarzyszenie Security Direct

mgr Katarzyna Zielińska – opiekun i założyciel Koła Medycznego „SOS SMS”, Szkoła Mistrzostwa Sportowego im. Kazimierza Górskiego w Łodzi

Wykorzystanie nowoczesnych technologii w procesie kształcenia służb ratowniczych z zakresu segregacji wstępnej”

Nowe tematy na bieżąco aktualizowane będą na stronie wydarzenia 

Spotkanie dedykujemy przedstawicielom instytucji administracyjnych, centrów zarządzania kryzysowego, funkcjonariuszom służb mundurowych: Policji, Straży Granicznej, Służby Celnej, Wojska Polskiego, Państwowej Straży Pożarnej a także specjalistom ds. zarządzania kryzysowego, koordynatorom zespołów ratownictwa medycznego.

Lokalizacja: Centrum Bankowo-Finansowe „Nowy Świat” S.A., ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa

Czas trwania: 9:00-14:30

Uczestnikom zapewniamy: certyfikat uczestnictwa, materiały konferencyjne, przerwy kawowe, możliwość konsultacji z Ekspertami.

Firmy zainteresowane udziałem w konferencji prosimy o kontakt.

Kontakt z organizatorem:

Olga Kopycińska
mobile: +48/531 645 512
e-mail: olga.kopycinska@pirbinstytut.pl
http://pirbinstytut.pl/

fb