Baza wiedzy

05-07.11.2020r. XXX Sympozjum Sekcji Ortopedii Dziecięcej PTOiTr


Dodał: Medicalonline Data: 05.11.2020

Szanowni Państwo, 
Koleżanki i Koledzy,

mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w 
XXX jubileuszowym Sympozjum Sekcji Ortopedii Dziecięcej PTOiTr,
które odbędzie się w dniach 05-07.11 2020 roku w Warszawie. Miejscem spotkania będzie
Hotel Novotel Warszawa Airport.

Wiodącymi tematami jubileuszowego Sympozjum będą: leczenie rekonstrukcyjne wrodzonych i nabytych zniekształceń kończyn oraz obrażenia okolicy stawu łokciowego (z wyłączeniem złamań nadkłykciowych kości ramiennej). Program dopełnią wystąpienia z tematów wolnych.

Zaplanowaliśmy również warsztaty z zakładania stabilizatorów zewnętrznych (rama przestrzenna Taylora – TSF oraz stabilizator monolateralny MRS).

Zachęcamy Państwa do zgłaszania tematów wystąpień. Mamy nadzieję, że nasze spotkanie stanie się inspiracją do wymiany doświadczeń i doskonalenia umiejętności zawodowych.

W imieniu własnym oraz Komitetu Naukowego i Organizacyjnego serdecznie zapraszamy do aktywnego uczestnictwa.

Dr n. med. Szymon Pietrzak

Prof. dr hab. n. med. Jarosław Czubak

http://www.ppos2020.pl/

fb