Sprzęt: tomograf, rezonans

10 czerwca 2019 (wygasło)

Dzień dobry, Proszę o przygotowanie oferty cenowej na następujący sprzęt, którego zakupem jesteśmy zainteresowani:

- tomograf,

- rezonans magnetyczny,

cena urządzenia, dane techniczne, warunki jakie musi spełniać pomieszczenie.

Możesz sprawdzić dane kontaktowe osoby, która dodała to zapytanie ofertowe