Butle z tlenem

18 kwietnia 2019 (wygasło)
Bytom
Witam

Fundacja im. Św. Barbary działająca przy Wojewódzklim Szpitalu Specjalistycznym
nr 4 w Bytomiu - uprzejmie prosi o przesłanie oferty cenowej na zakup 2 szt butli
zgodnie z zamieszczonym opisem.
Butla wykonana z nietłukącego tworzyw -  poliwęglanu o poj. 2 l. posiadająca  zabezpieczenie przed przelaniem wydzielin.
Sterylizacja w autoklawie w temp. 121OC (dla butli z poliwęglanu).
Możliwość instalacji na szynę lub mobilny stojak.
Wykonanie:
- pojemność:  2l,
- pokrywa metalowa z uszczelką silikonową (poj.  2l)
- pokrywa z tworzywa z uszczelką zasysana (poj.  2l)
Ofertę należy przsłąć do dnia 03 kwietnia 2019 r.
Proszę o podanie terminu  płatności (w formie przelewu).
DOSTAWA LOCO TUT. MAGAZYN GOSPODARCZY NA  KOSZT WYKONAWCY ZAMÓWIENIA.

Dziękuje bardzo.
Możesz sprawdzić dane kontaktowe osoby, która dodała to zapytanie ofertowe