Gazy medyczne

21 marca 2019 (wygasło)
Witam serdecznie W związku z chęcią złożenia oferty na postępowanie przetargowe pod nazwą: ,,Dostawa Rezonansu magnetycznego wraz z adaptacją pomieszczeń na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Podlaskim”, zwracam się do Państwa z prośbą o wycenę gazów medycznych. Link do pełnej dokumentacji: https://spzozrp.bip.lubelskie.pl/index.php?id=50&p1=szczegoly&p2=62273 Proszę o potwierdzenie czy przygotują Państwo dla nas stosowną ofertę. Termin składania ofert przypada na dzień: 28.03.2019r. Ofertę proszę przysłać najpóźniej do dnia: 25.03.2019r.

Możesz sprawdzić dane kontaktowe osoby, która dodała to zapytanie ofertowe