Gastroskop HD i kolonoskop HD

14 lutego 2019 (wygasło)

Jesteśmy zainteresowani zakupem videogastroskopu HD oraz videokolonoskopu HD z videoprocesorem oraz monitorem medycznym endoskopowym.

Prosimy  o kontakt firmy posiadające powyższy sprzętem medyczny w swojej ofercie w celu uzyskania dodatkowych informacji.

Możesz sprawdzić dane kontaktowe osoby, która dodała to zapytanie ofertowe