Aparat RTG, angiograf, stoły operacyjne

17 grudnia 2018 (wygasło)
Zamość
Dzień dobry

Zwracam się z prośbą o podanie oferty cenowej na n/w zakres usługi:
1. Przygotowanie opisów przedmiotu zamówienia na:
  - aparat rtg śródoperacyjny,
  - rtg przyłóżkowy
  - elektrofizjograf
- angiograf
- dwa stoły operacyjne
- wstrzykiwacz kontrastu

2. Udzielanie odpowiedzi na pytania oferentów w trakcie postępowania na
w/w zakup aparatury oraz sprawdzenie złożonych ofert pod względem
zgodności z opisem

3. Usługa realizowana byłaby w ramach umowy zlecenia.


Pozdrawiam


Możesz sprawdzić dane kontaktowe osoby, która dodała to zapytanie ofertowe