Wyposażenie poradni specjalistycznej

1 listopada 2018 (wygasło)
Dzień dobry, Proszę o przygotowanie oferty cenowej na następujący sprzęt, którego zakupem jesteśmy zainteresowani: audiometr z maskowaniem, dermatoskopy, spirometr.

Możesz sprawdzić dane kontaktowe osoby, która dodała to zapytanie ofertowe