Stojaki medyczne, podesty

25 września 2018 (wygasło)
Kraków

Szanowni Państwo,

Proszę o oferty na załączone produkty.
 
w związku z planowanym ogłoszeniem postępowania przetargowego dla potrzeb działalności dydaktycznej oraz realizacją projektu „Dydaktyka, Innowacja, Rozwój. Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozwój innowacyjnej edukacji” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Nr umowy o dofinansowanie: POWR.05.03.00-00-0006/15-00, Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum zwraca się z prośbą o przesłanie szacunkowej oferty cenowej na dostawę aparatury medycznej opisanej w dołączonym pliku.
 
Oferta może dotyczyć tylko części produktów. Podana cena szacunkowa powinna zawierać wszystkie koszty, także koszty transportu, ewentualne koszty serwisu.
 
Jeżeli oferowane przez Państwa produkty nie spełniają wszystkich wymogów lub oferują Państwo rozwiązania równoważne, bardzo proszę o informację.
Minimalny okres gwarancji to 12 miesięcy.
 
Bardzo proszę o przesłanie wypełnionej oferty.​
 
W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości proszę o kontakt.
 
Z poważaniem,
 


Aby zobaczyć załączniki tej oferty zaloguj się

Możesz sprawdzić dane kontaktowe osoby, która dodała to zapytanie ofertowe