Prośba o ofertę [zestaw do intubacji]

2 sierpnia 2018 (wygasło)
Zwracam się z prośbą o przedstawienie przez Państwa oferty cenowej na n/w asortyment:

1. Zestaw do intubacji - 1 komplet

Kryterium wyboru Oferenta: Cena

Termin składania ofert: 21-07-2018r.

Proszę aby w ofercie zamieszczona była forma płatności (60 dni od daty otrzymania prawidłowo sporządzonej faktury wystawionej po dostawie towaru), termin realizacji zamówienia, kosztów transportu oraz okresu objętego gwarancją. Artykuły powinny posiadać dokumenty dopuszczenia do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

Możesz sprawdzić dane kontaktowe osoby, która dodała to zapytanie ofertowe